Monde­linge Vragen Recreatie in Utrecht


Indiendatum: 6 dec. 2018

Mondelinge vragen 2, 6 december 2018

Het was een mooie zomer! Eén van de plekken waar Utrechters graag vertoeven is de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal en in het bijzonder het gras in de noordpunt van het stadseiland bij Soia – Strand Oog In Al. De plek wordt drukbezocht door bezoekers van Soia maar is toegankelijk voor iedereen. Met het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal dat in de gemeenteraad in februari 2016 is vastgesteld is besloten een nog recreatievere en groenere zone te ontwikkelen langs het kanaal. Ook is de ambitie vastgelegd om het rondje Stadseiland te realiseren; een fiets- en wandelrondje van ongeveer tien kilometer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. En dat ondersteunen wij van harte!

De partijen D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter en GroenLinks hebben wel twijfels over de invulling van het rondje Stadseiland in combinatie met recreatie (ligweiden) in de noordpunt. Deze twijfels zijn eerder geuit samen met Student & Starter in mondelinge vragen in de zomer van 2017. Want een breed pad tot in het uiterste puntje kan gevaarlijk zijn op drukke zomerse dagen. Dit pad neemt bovendien de ruimte in van mensen die daar van de zon en het uitzicht willen genieten. In het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal staat beschreven dat het noordpunt bij uitstek geschikt is om op een warme dag te verpozen en verkoeling te zoeken. Het college heeft in de commissievergadering van de Voorjaarsnota 2017 en in antwoord op mondelinge vragen van D66 en Student & Starter in juli 2017 bovendien aangegeven recreatie in de noordpunt belangrijk te vinden. Er is inmiddels besloten om het fietspad eerder af te laten buigen. Wel is nog een 2-3 meter breed wandelpad voorzien over het gras. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college het nog steeds met de partijen eens dat recreatie in de noordpunt van enorme toegevoegde waarde is voor de stad en ook een wandelpad kostbare vierkante meters groen wegneemt?

2. De noordpunt moet volgens ons openbaar toegankelijk blijven (ook als mensen niet naar Soia gaan of consumpties daar afnemen). Maar is het college het met ons eens dat het afscheiden van Soia en de ligweiden niet nodig is met een pad omdat mensen weten dat het terrein openbaar is en dit indien nodig ook anders aangegeven kan worden?

3. Is de wethouder bereid om het rondje Stadseiland inclusief het wandelpad eerder af te laten buigen, nog voor het gras rondom Soia, rekening houdend met de aanwezige bomen, om zo te voldoen aan de uitgangspunten van het ontwikkelingskader, te zorgen voor een veilige situatie en recreatie in de volle breedte mogelijk te maken?

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 6 dec. 2018
Antwoorddatum: 6 dec. 2018

Mondelinge vragen 2, 6 december 2018

Het was een mooie zomer! Eén van de plekken waar Utrechters graag vertoeven is de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal en in het bijzonder het gras in de noordpunt van het stadseiland bij Soia – Strand Oog In Al. De plek wordt drukbezocht door bezoekers van Soia maar is toegankelijk voor iedereen. Met het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal dat in de gemeenteraad in februari 2016 is vastgesteld is besloten een nog recreatievere en groenere zone te ontwikkelen langs het kanaal. Ook is de ambitie vastgelegd om het rondje Stadseiland te realiseren; een fiets- en wandelrondje van ongeveer tien kilometer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. En dat ondersteunen wij van harte!

De partijen D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter en GroenLinks hebben wel twijfels over de invulling van het rondje Stadseiland in combinatie met recreatie (ligweiden) in de noordpunt. Deze twijfels zijn eerder geuit samen met Student & Starter in mondelinge vragen in de zomer van 2017. Want een breed pad tot in het uiterste puntje kan gevaarlijk zijn op drukke zomerse dagen. Dit pad neemt bovendien de ruimte in van mensen die daar van de zon en het uitzicht willen genieten. In het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal staat beschreven dat het noordpunt bij uitstek geschikt is om op een warme dag te verpozen en verkoeling te zoeken. Het college heeft in de commissievergadering van de Voorjaarsnota 2017 en in antwoord op mondelinge vragen van D66 en Student & Starter in juli 2017 bovendien aangegeven recreatie in de noordpunt belangrijk te vinden. Er is inmiddels besloten om het fietspad eerder af te laten buigen. Wel is nog een 2-3 meter breed wandelpad voorzien over het gras. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college het nog steeds met de partijen eens dat recreatie in de noordpunt van enorme toegevoegde waarde is voor de stad en ook een wandelpad kostbare vierkante meters groen wegneemt?

Voorzitter, mevrouw Ferket heeft een langere geschiedenis met dit dossier dan ik zelf. De vorige keer stond wethouder Geldof op deze plek. Het is bij een aantal mensen een bekend dossier. Men weet dat wij bezig zijn met het rondje Stadseiland, net als met Het Lint in het Maximapark. De mensen kunnen daar hardlopen, skaten en allerlei vormen van recreatie doen. Wij willen die ook mogelijk maken aan de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Vandaar dat hier de ambitie is om dat rondje af te maken, helemaal tot aan de noordpunt. Daar heeft men een mooi uitzicht. Wij willen dat graag mogelijk maken. Dat is ook afgesproken met de ondernemer en is contractueel vastgelegd, zowel voor fietsers als voor wandelaars. In die tijd was Het Lint 4 m breed.

2. De noordpunt moet volgens ons openbaar toegankelijk blijven (ook als mensen niet naar Soia gaan of consumpties daar afnemen). Maar is het college het met ons eens dat het afscheiden van Soia en de ligweiden niet nodig is met een pad omdat mensen weten dat het terrein openbaar is en dit indien nodig ook anders aangegeven kan worden?

Naar aanleiding van gesprekken met de ondernemer die daar achteraf bezwaren tegen had, is dat stapsgewijs bijgesteld. Eerst is besloten om het fietsen onderlangs te laten gaan, zuidelijk van de horeca, en later is het pad versmald en is ook de bestrating aangepast. Dat is allemaal in goed bestuurlijk overleg door mijn voorganger gedaan. Wij zijn nu, na at die concessies, het overleg en de aanpassingen op het punt aangekomen dat er een variant is die het beste van twee werelden is. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat er sprake is van lopen en fietsen, dat houden wij dan zo voor alle recreanten, ongeacht of de mensen daar willen liggen, lopen of hardlopen. Dat moet allemaal kunnen. Tegelijkertijd heeft de ondernemer alle kansen om daar te ondernemen. Dat lijkt mij een goede combinatie van twee werelden te zijn.

3. Is de wethouder bereid om het rondje Stadseiland inclusief het wandelpad eerder af te laten buigen, nog voor het gras rondom Soia, rekening houdend met de aanwezige bomen, om zo te voldoen aan de uitgangspunten van het ontwikkelingskader, te zorgen voor een veilige situatie en recreatie in de volle breedte mogelijk te maken?

Kunnen de wandelaars daar ook onderlangs? Dat wordt heel ingewikkeld vanwege de mensen die er wonen: er zijn een woonwagenkamp en een woonhuis waarvan de bewoners veel overlast ervaren van de gasten van de horeca. Met het fietsen gaat het nog net, maar het wandelen gebeurt dan te dicht bij het gebied van de bewoners.

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Erwin Virginia, GroenLinks