Monde­linge Vragen Recreatie in Utrecht


Het was een mooie zomer! Eén van de plekken waar Utrechters graag vertoeven is de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal en in het bijzonder het gras in de noordpunt van het stadseiland bij Soia – Strand Oog In Al. De plek wordt drukbezocht door bezoekers van Soia maar is toegankelijk voor iedereen. Met het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal dat in de gemeenteraad in februari 2016 is vastgesteld is besloten een nog recreatievere en groenere zone te ontwikkelen langs het kanaal. Ook is de ambitie vastgelegd om het rondje Stadseiland te realiseren; een fiets- en wandelrondje van ongeveer tien kilometer langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. En dat ondersteunen wij van harte!

De partijen D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter en GroenLinks hebben wel twijfels over de invulling van het rondje Stadseiland in combinatie met recreatie (ligweiden) in de noordpunt. Deze twijfels zijn eerder geuit samen met Student & Starter in mondelinge vragen in de zomer van 2017. Want een breed pad tot in het uiterste puntje kan gevaarlijk zijn op drukke zomerse dagen. Dit pad neemt bovendien de ruimte in van mensen die daar van de zon en het uitzicht willen genieten. In het Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal staat beschreven dat het noordpunt bij uitstek geschikt is om op een warme dag te verpozen en verkoeling te zoeken. Het college heeft in de commissievergadering van de Voorjaarsnota 2017 en in antwoord op mondelinge vragen van D66 en Student & Starter in juli 2017 bovendien aangegeven recreatie in de noordpunt belangrijk te vinden. Er is inmiddels besloten om het fietspad eerder af te laten buigen. Wel is nog een 2-3 meter breed wandelpad voorzien over het gras. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college het nog steeds met de partijen eens dat recreatie in de noordpunt van enorme toegevoegde waarde is voor de stad en ook een wandelpad kostbare vierkante meters groen wegneemt?
  2. De noordpunt moet volgens ons openbaar toegankelijk blijven (ook als mensen niet naar Soia gaan of consumpties daar afnemen). Maar is het college het met ons eens dat het afscheiden van Soia en de ligweiden niet nodig is met een pad omdat mensen weten dat het terrein openbaar is en dit indien nodig ook anders aangegeven kan worden?
  3. Is de wethouder bereid om het rondje Stadseiland inclusief het wandelpad eerder af te laten buigen, nog voor het gras rondom Soia, rekening houdend met de aanwezige bomen, om zo te voldoen aan de uitgangspunten van het ontwikkelingskader, te zorgen voor een veilige situatie en recreatie in de volle breedte mogelijk te maken?

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter
Erwin Virginia, GroenLinks