Schrif­te­lijke vragen gebruik gas in Utrecht


Indiendatum: 24 mrt. 2016

Schriftelijke vragen 59/2016

De Partij voor de Dieren heeft ambtelijk navraag gedaan naar wat voor soort gasleveringsovereenkomst de gemeente heeft op dit moment. Uit de verkregen informatie blijkt dat, in tegenstelling tot de stroomlevering, er voor de gaslevering geen aanvullende vergroening is afgesproken ten tijde van de aanbesteding. Gelukkig zal dit bij de volgende aanbesteding wel gebeuren. Ook het gas wat de gemeente in 2016 verbruikt kan nog verduurzaamd worden door certificaten van gegarandeerde oorsprong aan te schaffen.

Ambtelijk navraag leverde de informatie op dat de verduurzaming van het gemeentelijke gasverbruik in 2016 op twee manieren invulling kan krijgen:

  • door via de energieleverancier te investeren in een buitenlands groen gas project.
  • via de CO2 Bank van NMU, waarbij compensatie in de regio plaatsvindt.

Omdat zowel het college als onze fractie zeer veel belang hechten aan duurzaamheid heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Kan dit college bevestigen haar gasverbruik in 2016 te willen compenseren?

2. Zo ja, voor welke vorm van compensatie voor het verbruik in 2016 kiest het college?

3. Welke manier(en) ziet het college om ook het gasverbruik in 2016 te compenseren te financieren?

Bij de volgende aanbesteding worden direct afspraken gemaakt over vergroening van het gemeentelijke gasverbruik. Groen gas wordt gemaakt uit biomassa en is hernieuwbaar. Het gebruik van gas in de gemeente Utrecht is te groot om volledig te verduurzamen met Nederlandse biomassa.

4. Voor welke vorm van compensatie (zie boven) kiest het college bij de volgende aanbesteding?

5. Via groengascertificaten is het goed mogelijk om de afkomst van biomassa te controleren. Kan het college toezeggen om voor het groene gas dat ingekocht wordt alleen gekozen wordt voor groen gas van bijvoorbeeld vergist GFT afval of rioolslib, en niet voor biomassa afkomstig van producten van de vee-industrie?

Indiendatum: 24 mrt. 2016
Antwoorddatum: 26 apr. 2016

Schriftelijke vragen 59/2016

De Partij voor de Dieren heeft ambtelijk navraag gedaan naar wat voor soort gasleveringsovereenkomst de gemeente heeft op dit moment. Uit de verkregen informatie blijkt dat, in tegenstelling tot de stroomlevering, er voor de gaslevering geen aanvullende vergroening is afgesproken ten tijde van de aanbesteding. Gelukkig zal dit bij de volgende aanbesteding wel gebeuren. Ook het gas wat de gemeente in 2016 verbruikt kan nog verduurzaamd worden door certificaten van gegarandeerde oorsprong aan te schaffen.

Ambtelijk navraag leverde de informatie op dat de verduurzaming van het gemeentelijke gasverbruik in 2016 op twee manieren invulling kan krijgen:

door via de energieleverancier te investeren in een buitenlands groen gas project.
via de CO2 Bank van NMU, waarbij compensatie in de regio plaatsvindt.

Omdat zowel het college als onze fractie zeer veel belang hechten aan duurzaamheid heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Kan dit college bevestigen haar gasverbruik in 2016 te willen compenseren?

Nee, in de begroting 2016 is hiervoor geen voorziening getroffen.

2. Zo ja, voor welke vorm van compensatie voor het verbruik in 2016 kiest het college?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het compenseren van verbruik. Compenseren kan via de Eneco Carbon Desk van de huidige contractpartner Eneco. De Carbon Desk ondersteunt emissiereductie-projecten wereldwijd. Een andere mogelijkheid is het compensatiebedrag te investeren in verduurzaming van de eigen (vastgoed-)installaties en sportverenigingen. Dat kan door te compenseren bij de CO2-bank Utrecht. Voor 2016 zou de gemeente Utrecht ca 1.400.000 Nm3 aan gasverbruik te moeten compenseren. Dat komt neer op 2.474 CO2-credits voor de gemeente Utrecht. Een credit kost bij Eneco tussen de 3,75 en 5,65 euro. Compensatie bij Eneco komt dan neer op maximaal €14.000,-. Compensatie bij de CO2 Bank Utrecht komt neer op een bedrag van € 49.480,-.

3. Welke manier(en) ziet het college om ook het gasverbruik in 2016 te compenseren te financieren?

Zie antwoord 1

Bij de volgende aanbesteding worden direct afspraken gemaakt over vergroening van het gemeentelijke gasverbruik. Groen gas wordt gemaakt uit biomassa en is hernieuwbaar. Het gebruik van gas in de gemeente Utrecht is te groot om volledig te verduurzamen met Nederlandse biomassa.

4. Voor welke vorm van compensatie (zie boven) kiest het college bij de volgende aanbesteding?

Wij bekijken de mogelijkheden om vanaf 2017 te compenseren.

5. Via groengascertificaten is het goed mogelijk om de afkomst van biomassa te controleren. Kan het college toezeggen om voor het groene gas dat ingekocht wordt alleen gekozen wordt voor groen gas van bijvoorbeeld vergist GFT afval of rioolslib, en niet voor biomassa afkomstig van producten van de vee-industrie?

Mochten wij opteren voor biomassa, dan gaat onze voorkeur uit naar biomassa van materiaal met een zo laag mogelijk restwaarde.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de informatievoorziening met betrekking tot de milieuzone

Lees verder

Mondelinge vragen over de voor toepassing van de Boswet vastgestelde bebouwde kom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer