Monde­linge vragen Benzeen in de uitstoot van asfalt­cen­trales?


Indiendatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 februari 2021

Dagblad Trouw berichtte op 2 februari jl. over de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Die uitstoot zou veel hoger liggen dan sinds 1 januari 2019 is toegestaan. Benzeen is een zeer zorgwekkende, want kankerverwekkende stof, waarvan de uitstoot zo laag mogelijk moet zijn. Lokale overheden zouden nauwelijks handhaven. Het probleem doet zich vooral voor bij recycling van asfalt, iets waar de nieuw te bouwen asfaltcentrale op Lage Weide juist bij uitstek geschikt voor is. Het rapport waar Trouw naar verwijst is niet openbaar, en een door ons opgevraagd rapport ‘Geur- en luchtkwaliteitberekeningen ACLW B.V.’ bevat geen informatie over benzeen. Onze fracties hebben de volgende vragen:

1. Welke emissie-eisen zijn er voor benzeen opgenomen in de vergunning voor de bestaande centrale op Papendorp en de nieuwe op Lage Weide? Hoe verhouden deze eisen zich tot de norm van 1 milligram per kubieke meter?

2. Is bij de nieuwe centrale op Lage Weide reeds beoordeeld of het hogere percentage gerecycled asfalt tot problemen met de benzeenemissie kan leiden? Zo nee, gaat dit alsnog gebeuren, zodat eventuele aanpassingen aan de centrale nog voor de bouw ingevoegd kunnen worden?

3. Zijn er metingen verricht naar de benzeenemissie van de centrale op Papendorp? Wordt door de centrale voldaan aan de vergunningvoorschriften?

4. Als nu niet voldaan wordt aan de norm van 1 mg/m3, is het college bereid om de asfaltcentrale daarop aan te spreken en welke plannen heeft het college dan om de inwoners maximaal te beschermen?

5. We hebben het nu over benzeen. In hoeverre weet het college van risico’s van andere zeer schadelijke stoffen, en mogelijke overschrijding van limieten, in de uitstoot van de Utrechtse asfaltcentrales?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deún, PVV

Indiendatum: 4 feb. 2021
Antwoorddatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 februari 2021

Dagblad Trouw berichtte op 2 februari jl. over de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Die uitstoot zou veel hoger liggen dan sinds 1 januari 2019 is toegestaan. Benzeen is een zeer zorgwekkende, want kankerverwekkende stof, waarvan de uitstoot zo laag mogelijk moet zijn. Lokale overheden zouden nauwelijks handhaven. Het probleem doet zich vooral voor bij recycling van asfalt, iets waar de nieuw te bouwen asfaltcentrale op Lage Weide juist bij uitstek geschikt voor is. Het rapport waar Trouw naar verwijst is niet openbaar, en een door ons opgevraagd rapport ‘Geur- en luchtkwaliteitberekeningen ACLW B.V.’ bevat geen informatie over benzeen. Onze fracties hebben de volgende vragen:

1. Welke emissie-eisen zijn er voor benzeen opgenomen in de vergunning voor de bestaande centrale op Papendorp en de nieuwe op Lage Weide? Hoe verhouden deze eisen zich tot de norm van 1 milligram per kubieke meter?

De landelijke eis uit het landelijke activiteitenbesluit is hier leidend. Die is meteen in werking. Dan heeft het geen toegevoegde waarde om aan onze eigen vergunning een norm te stellen. Simpel gezegd: de norm van 1 mg per m³ is hier van toepassing omdat dit de landelijke regelgeving betreft.

2. Is bij de nieuwe centrale op Lage Weide reeds beoordeeld of het hogere percentage gerecycled asfalt tot problemen met de benzeenemissie kan leiden? Zo nee, gaat dit alsnog gebeuren, zodat eventuele aanpassingen aan de centrale nog voor de bouw ingevoegd kunnen worden?

Er is een literatuurstudie gedaan over de omvang van dit probleem. De geplande asfaltcentrale zal een naverbrander hebben. Uit de literatuur blijkt dat zo'n thermische naverbrander een verwijderingsrendement heeft van vluchtige organische stoffen - zoals benzeen - van 98 tot 99,9%. Op basis daarvan verwachten wij dat dit probleem zich niet zal voordoen. Naar aanleiding van deze vragen hebben wij contact opgenomen met de RUD. Zodra de asfaltcentrale operationeel is, zal de RUD hier bij controles extra aandacht voor hebben.

3. Zijn er metingen verricht naar de benzeenemissie van de centrale op Papendorp? Wordt door de centrale voldaan aan de vergunningvoorschriften?

Dit hebben wij nagevraagd bij de provincie Utrecht. Dat is het bevoegde gezag. Ze zegt dat bij de afvalcentrale in Papendorp bij de beoordeling in het verleden geen metingen zijn gedaan naar benzeen.

4. Als nu niet voldaan wordt aan de norm van 1 mg/m3, is het college bereid om de asfaltcentrale daarop aan te spreken en welke plannen heeft het college dan om de inwoners maximaal te beschermen?

De afvalcentrale in Papendorp is sinds december 2018 niet meer in werking. Dat betekent dat de provincie Utrecht deze avalcentrale niet kan aanspreken.

5. We hebben het nu over benzeen. In hoeverre weet het college van risico’s van andere zeer schadelijke stoffen, en mogelijke overschrijding van limieten, in de uitstoot van de Utrechtse asfaltcentrales?

Daartoe hebben wij de RUD geconsulteerd. De RUD zegt dat geen informatie bekend is of dit ook voor andere componenten geldt.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deún, PVV

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Onderwijsachterstanden als gevolg van corona: wat weten we en wat kunnen we er tegen doen?

Lees verder

Schriftelijke vragen “Verkeerssituatie en trillingshinder Wijde Doelen n.a.v. herinrichting Tolsteegbarrière”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer