Monde­linge vragen Datalek SAVE


Indiendatum: 17 feb. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 17 februari 2022

Afgelopen dinsdag berichtte RTV Utrecht over het zoveelste datalek bij Samen Veilig Midden-Nederland. Duizenden pagina’s van het intranet van Samen Veilig waren via het internet toegankelijk. Het gaat om 06-nummers en mailadressen van medewerkers, maar ook wachtwoorden voor instructiefilms en gemeenschappelijke websites. Voor zover bekend zijn er geen cliëntgegevens openbaar geworden. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van VVD, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Student & Starter, CDA, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, PVV, D66 en de SP de volgende vragen.

  1. Hoe oordeelt het college over het zoveelste datalek bij Samen Veilig? Deelt het college onze zorg in hoeverre de organisatie in staat is op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Dit is niet de eerste keer dat de organisatie in opspraak komt om het lekken van interne gegevens. In een reactie op het datalek laat Samen Veilig weten zich te realiseren dat dit het vertrouwen in de organisatie niet ten goede komt.

  1. Hoe oordeelt het college over de ontstane schade aan het vertrouwen dat kinderen, ouders en medewerkers in Samen Veilig zouden moeten hebben?
  2. Welke consequenties zou dit zoveelste datalek moeten hebben voor de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig? Welke maatregelen kan en wil het college nemen?
  3. Kan het college aangeven of de lessen die uit eerdere datalekken naar voren zijn gekomen al opgevolgd zijn door Samen Veilig?
  4. Is het college bereid zelf een onafhankelijk onderzoek te gelasten naar de wijze waarop binnen Samen Veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie? Zo nee, waarom niet?

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Marcel Vonk, GroenLinks
Henk van Deún, PVV
Mohammed Saiah, D66
Ruurt Wiegant, SP
Bina Chirino, ChristenUnie

Indiendatum: 17 feb. 2022
Antwoorddatum: 17 feb. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 17 februari 2022

Afgelopen dinsdag berichtte RTV Utrecht over het zoveelste datalek bij Samen Veilig Midden-Nederland. Duizenden pagina’s van het intranet van Samen Veilig waren via het internet toegankelijk. Het gaat om 06-nummers en mailadressen van medewerkers, maar ook wachtwoorden voor instructiefilms en gemeenschappelijke websites. Voor zover bekend zijn er geen cliëntgegevens openbaar geworden. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van VVD, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Student & Starter, CDA, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, PVV, D66 en de SP de volgende vragen.

1. Hoe oordeelt het college over het zoveelste datalek bij Samen Veilig? Deelt het college onze zorg in hoeverre de organisatie in staat is op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Wij delen de zorgen van de vragenstellers. Het is onacceptabel wat er is gebeurd. De inspanningen die Samen Veilig levert - ze levert wél, daar moet ik wel eerlijk over zijn - zijn onder de streep gewoon onvoldoende om dit type datalekken te voorkomen.

Dit is niet de eerste keer dat de organisatie in opspraak komt om het lekken van interne gegevens. In een reactie op het datalek laat Samen Veilig weten zich te realiseren dat dit het vertrouwen in de organisatie niet ten goede komt.

2. Hoe oordeelt het college over de ontstane schade aan het vertrouwen dat kinderen, ouders en medewerkers in Samen Veilig zouden moeten hebben?

Juist voor het werk dat Samen Veilig Midden Nederland doet, is vertrouwen essentieel. Ik ben het ermee eens dat de opeenvolging van dit soort datalekken natuurlijk het vertrouwen schaadt. Dat weet en vindt Samen Veilig zelf ook. Het wordt weer heel hard werken om het vertrouwen terug te winnen. Daarom is het belangrijk om dat extern onderzoek te doen,
zodat wij met enige spoed kunnen zeggen wat er aan de hand is en hoe de verbeteringen eruitzien. Ik heb altijd te doen met medewerkers van Samen Veilig Midden Nederland, want zij hebben het hart absoluut op de goede plek. Zij doen heel moeilijk werk. Zij moeten het vertrouwen van ons allemaal genieten. Daarbij helpen datalekken op geen enkele wijze.


3. Welke consequenties zou dit zoveelste datalek moeten hebben voor de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig? Welke maatregelen kan en wil het college nemen?

Gisteren heb ik met mijn collega-wethouders uit de regio gesproken. Vrij unaniem is men ontevreden over de datalekken, maar ook over hoe Samen Veilig ermee omgaat. Wij zullen een onafhankelijk onderzoek instellen naar het opvolgen van de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek. Het is goed te melden dat het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke wethouders in de regio. Wij willen weten of voor Samen Veilig Midden Nederland de adviezen en plannen die Samen Veilig eerder heeft gemaakt voldoende zijn om zaken als deze te voorkomen. Wij willen graag weten wat er nog meer nodig is om de adviezen en de plannen te verbeteren.

4. Kan het college aangeven of de lessen die uit eerdere datalekken naar voren zijn gekomen al opgevolgd zijn door Samen Veilig?

Samen Veilig heeft in 2019 verscheidene maatregelen genomen op basis van de aanbeveling uit het onderzoek dat toen heeft plaatsgevonden van het CMT, maar de recente datalekken roepen de vraag op of deze aanbevelingen voldoende zijn. Daarbij zijn wij terug bij het onderzoek dat loopt. Wij hopen dat dit snel iets zal opleveren. Ook de inspectie heeft Samen Veilig vragen gesteld. Die zijn vorige week beantwoord. De inspectie moet zich daar nog een oordeel over vormen. Naar aanleiding van de raadsbreed gestelde vragen zal ik de inspectie vragen haar bevindingen met ons te delen, zodat wij daarmee als opdrachtgever ons voordeel kunnen doen.

5. Is het college bereid zelf een onafhankelijk onderzoek te gelasten naar de wijze waarop binnen Samen Veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie? Zo nee, waarom niet?

Ja, daar ben ik toe bereid.

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Marcel Vonk, GroenLinks
Henk van Deún, PVV
Mohammed Saiah, D66
Ruurt Wiegant, SP
Bina Chirino, ChristenUnie