Monde­linge vragen Datalek SAVE


Indiendatum: 17 feb. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 17 februari 2022

Afgelopen dinsdag berichtte RTV Utrecht over het zoveelste datalek bij Samen Veilig Midden-Nederland. Duizenden pagina’s van het intranet van Samen Veilig waren via het internet toegankelijk. Het gaat om 06-nummers en mailadressen van medewerkers, maar ook wachtwoorden voor instructiefilms en gemeenschappelijke websites. Voor zover bekend zijn er geen cliëntgegevens openbaar geworden. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van VVD, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Student & Starter, CDA, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, PVV, D66 en de SP de volgende vragen.

  1. Hoe oordeelt het college over het zoveelste datalek bij Samen Veilig? Deelt het college onze zorg in hoeverre de organisatie in staat is op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Dit is niet de eerste keer dat de organisatie in opspraak komt om het lekken van interne gegevens. In een reactie op het datalek laat Samen Veilig weten zich te realiseren dat dit het vertrouwen in de organisatie niet ten goede komt.

  1. Hoe oordeelt het college over de ontstane schade aan het vertrouwen dat kinderen, ouders en medewerkers in Samen Veilig zouden moeten hebben?
  2. Welke consequenties zou dit zoveelste datalek moeten hebben voor de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig? Welke maatregelen kan en wil het college nemen?
  3. Kan het college aangeven of de lessen die uit eerdere datalekken naar voren zijn gekomen al opgevolgd zijn door Samen Veilig?
  4. Is het college bereid zelf een onafhankelijk onderzoek te gelasten naar de wijze waarop binnen Samen Veilig wordt omgegaan met persoonsgegevens en andere gevoelige informatie? Zo nee, waarom niet?

Gesteld door:

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Mahmut Sungur, DENK
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Marcel Vonk, GroenLinks
Henk van Deún, PVV
Mohammed Saiah, D66
Ruurt Wiegant, SP
Bina Chirino, ChristenUnie