Monde­linge vragen NS vangt en doodt duiven


Indiendatum: 17 feb. 2022

Mondelinge vragen 5, 17 februari 2022

Onlangs kreeg de Partij voor de Dieren signalen dat de NS op haar stations duiven met kooien vangt en ze vervolgens laat doden door Anticimex Plaagdierenbestrijding, door het breken van hun nek. Deze week namen wij contact op met de NS en zij bevestigen deze signalen: het klopt inderdaad dat ze duiven vangen en doden, omdat ze ziekten zouden overbrengen en de NS ‘grijpt dus in omwille van de volksgezondheid’. Recent onderzoek uit Duitsland (2021) wijst echter uit dat de ziekten die duiven eventueel met zich meedragen niet of nauwelijks gevaarlijk zijn voor mensen. Daarnaast vinden wij het als Partij voor de Dieren natuurlijk onacceptabel dat dieren die het ongeluk hebben het station op te lopen (vanwege al dat voedsel dat mensen er achterlaten) worden gedood. Overigens geldt dit niet alleen voor duiven: van Stichting Stadsduiven Hulp Nederland hoorden wij dat ook dieren zoals kauwen – een beschermde inheemse diersoort – ook in de kooien belanden en het vermoeden bestaat dat ook zij worden gedood. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de NS duiven laat vangen en doden door een bestrijdingsbedrijf, en dat andere dieren hier ook de dupe van worden? Zo ja, wat heeft het college tot nu toe gedaan om dit te stoppen?

2. Wat vindt het college van het feit dat de NS duiven op haar stations laat vangen en doden?

3. In het kader van Utrecht diervriendelijke stad: wat kan en gaat het college doen om ervoor te zorgen dat in ieder geval op de Utrechtse stations geen duiven (en andere dieren) meer worden gevangen en gedood door de NS en andere partijen?

4. Zijn er nog andere bedrijven in Utrecht die duiven (laten) vangen en doden op hun terrein? Zo ja, welke bedrijven zijn dit? En wat kan het college doen om ook dit te stoppen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 17 feb. 2022
Antwoorddatum: 17 feb. 2022

Mondelinge vragen 5, 17 februari 2022

Onlangs kreeg de Partij voor de Dieren signalen dat de NS op haar stations duiven met kooien vangt en ze vervolgens laat doden door Anticimex Plaagdierenbestrijding, door het breken van hun nek. Deze week namen wij contact op met de NS en zij bevestigen deze signalen: het klopt inderdaad dat ze duiven vangen en doden, omdat ze ziekten zouden overbrengen en de NS ‘grijpt dus in omwille van de volksgezondheid’. Recent onderzoek uit Duitsland (2021) wijst echter uit dat de ziekten die duiven eventueel met zich meedragen niet of nauwelijks gevaarlijk zijn voor mensen. Daarnaast vinden wij het als Partij voor de Dieren natuurlijk onacceptabel dat dieren die het ongeluk hebben het station op te lopen (vanwege al dat voedsel dat mensen er achterlaten) worden gedood. Overigens geldt dit niet alleen voor duiven: van Stichting Stadsduiven Hulp Nederland hoorden wij dat ook dieren zoals kauwen – een beschermde inheemse diersoort – ook in de kooien belanden en het vermoeden bestaat dat ook zij worden gedood. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het feit dat de NS duiven laat vangen en doden door een bestrijdingsbedrijf, en dat andere dieren hier ook de dupe van worden? Zo ja, wat heeft het college tot nu toe gedaan om dit te stoppen?

Ik kan mevrouw Snippe zeggen dat wij niet op de hoogte waren van deze praktijken van NS. Wij danken u hartelijk voor de vragen en voor het feit dat u ons hierop attent maakte. Wij begrijpen van NS dat ze zich in de eerste plaats zo veel mogelijk inzet op het weren van duiven. Wij hebben NS de suggestie gedaan om de duiven in een duivenverblijf in de buurt van de
overlastlocatie op te vangen. Dit als diervriendelijk alternatief voor de huidige werkwijze van NS. Hierbij worden de eieren vervangen door gipsen eieren. NS heeft toegezegd intern te zullen nagaan of deze optie te overwegen is.

2. Wat vindt het college van het feit dat de NS duiven op haar stations laat vangen en doden?

Geen antwoord.

3. In het kader van Utrecht diervriendelijke stad: wat kan en gaat het college doen om ervoor te zorgen dat in ieder geval op de Utrechtse stations geen duiven (en andere dieren) meer worden gevangen en gedood door de NS en andere partijen?

Wij onderzoeken samen met NS of een duiventil een optie is door de duiven van eten, drinken en nestgelegenheid te voorzien. In een til kunnen echte eieren worden vervangen door eieren van gips. De populatie wordt op die manier diervriendelijk beheerd. De overlast zal dan verminderen.

4. Zijn er nog andere bedrijven in Utrecht die duiven (laten) vangen en doden op hun terrein? Zo ja, welke bedrijven zijn dit? En wat kan het college doen om ook dit te stoppen?

Wij hebben vooral Hoog Catharijne bekeken. Dat is een niet gemeentelijk openbaar terrein, waar voedselresten vogels kunnen aantrekken. Wij zullen de eigenaar van Hoog Catharijne wijzen op ons dierenwelzijnsbeleid en hoe hij moet omgaan met duivenoverlast.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren