Monde­linge vragen Ho ho ho tegen de wegwerpboom in de openbare ruimte


Indiendatum: 1 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 december 2022

Een boom omzagen, deze vervoeren, vervolgens te laten verpieteren, voorzien van ballen, lampjes en mogelijk een piek, en dan weggooien: de Partij voor de Dieren vindt het gebruik van wegwerpkerstbomen verre van duurzaam en ook slecht voor de natuur, en heeft dit al paar maal aan de orde gesteld. Wat ons betreft is het “ho ho ho” met de wegwerpboom. We weten dat de gemeente nu meer duurzame keuzes maakt als het gaat om kerstbomen in de eigen gebouwen, maar wij zien nog een te zetten stap. Op diverse plekken in de openbare ruimte worden jaarlijks wegwerpkerstbomen geplaatst. Wij zijn enthousiast over het geslaagde initiatief van een inwoner om een extra boom aan te planten op het Willem van Noortplein en deze in de donkere dagen te gebruiken als kerstboom. Want op het plein wordt vandaag een extra naaldboom geplant die in december dienst doet als kerstboom, en jaarrond kan blijven staan.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief van deze inwoner om een extra boom te planten en deze te gebruiken als kerstboom in de decembermaand? Is het college hier -net als wij- blij mee?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen en weggooien van kerstbomen slecht is voor de natuur en niet past in het circulaire beleid dat Utrecht voor ogen heeft?

3. Hoeveel wegwerpbomen worden in de Utrechtse openbare ruimte ieder jaar gemiddeld gebruikt? En hoeveel daarvan worden op initiatief van de gemeente geplaatst (en dus ook verwijderd) en hoeveel door organisaties, zoals (ondernemers)verenigingen, al dan niet met subsidie van de gemeente?

4. Kan het college toezeggen dat in alle wijken en liefst ook buurten een permanente kerstboom wordt geplant met als doel te stoppen met wegwerpbomen op onze straten en pleinen? En dat als het aanplanten van een nieuwe boom niet kan, dat dan gepoogd wordt een bestaande boom te gebruiken als kerstboom?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren