Monde­linge vragen Ho ho ho tegen de wegwerpboom in de openbare ruimte


Indiendatum: 1 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 december 2022

Een boom omzagen, deze vervoeren, vervolgens te laten verpieteren, voorzien van ballen, lampjes en mogelijk een piek, en dan weggooien: de Partij voor de Dieren vindt het gebruik van wegwerpkerstbomen verre van duurzaam en ook slecht voor de natuur, en heeft dit al paar maal aan de orde gesteld. Wat ons betreft is het “ho ho ho” met de wegwerpboom. We weten dat de gemeente nu meer duurzame keuzes maakt als het gaat om kerstbomen in de eigen gebouwen, maar wij zien nog een te zetten stap. Op diverse plekken in de openbare ruimte worden jaarlijks wegwerpkerstbomen geplaatst. Wij zijn enthousiast over het geslaagde initiatief van een inwoner om een extra boom aan te planten op het Willem van Noortplein en deze in de donkere dagen te gebruiken als kerstboom. Want op het plein wordt vandaag een extra naaldboom geplant die in december dienst doet als kerstboom, en jaarrond kan blijven staan.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief van deze inwoner om een extra boom te planten en deze te gebruiken als kerstboom in de decembermaand? Is het college hier -net als wij- blij mee?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen en weggooien van kerstbomen slecht is voor de natuur en niet past in het circulaire beleid dat Utrecht voor ogen heeft?

3. Hoeveel wegwerpbomen worden in de Utrechtse openbare ruimte ieder jaar gemiddeld gebruikt? En hoeveel daarvan worden op initiatief van de gemeente geplaatst (en dus ook verwijderd) en hoeveel door organisaties, zoals (ondernemers)verenigingen, al dan niet met subsidie van de gemeente?

4. Kan het college toezeggen dat in alle wijken en liefst ook buurten een permanente kerstboom wordt geplant met als doel te stoppen met wegwerpbomen op onze straten en pleinen? En dat als het aanplanten van een nieuwe boom niet kan, dat dan gepoogd wordt een bestaande boom te gebruiken als kerstboom?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 dec. 2022
Antwoorddatum: 1 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 december 2022

Een boom omzagen, deze vervoeren, vervolgens te laten verpieteren, voorzien van ballen, lampjes en mogelijk een piek, en dan weggooien: de Partij voor de Dieren vindt het gebruik van wegwerpkerstbomen verre van duurzaam en ook slecht voor de natuur, en heeft dit al paar maal aan de orde gesteld. Wat ons betreft is het “ho ho ho” met de wegwerpboom. We weten dat de gemeente nu meer duurzame keuzes maakt als het gaat om kerstbomen in de eigen gebouwen, maar wij zien nog een te zetten stap. Op diverse plekken in de openbare ruimte worden jaarlijks wegwerpkerstbomen geplaatst. Wij zijn enthousiast over het geslaagde initiatief van een inwoner om een extra boom aan te planten op het Willem van Noortplein en deze in de donkere dagen te gebruiken als kerstboom. Want op het plein wordt vandaag een extra naaldboom geplant die in december dienst doet als kerstboom, en jaarrond kan blijven staan.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief van deze inwoner om een extra boom te planten en deze te gebruiken als kerstboom in de decembermaand? Is het college hier -net als wij- blij mee?

Wij zijn inderdaad blij met dit initiatief. De gemeente heeft enthousiast meegewerkt aan het realiseren van dit initiatief. De boom is er via het initiatievenfonds gekomen.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen en weggooien van kerstbomen slecht is voor de natuur en niet past in het circulaire beleid dat Utrecht voor ogen heeft?

Het kappen van bomen om ze in een korte periode in de openbare ruimte te laten staan heeft niet onze voorkeur. Het hergebruiken van kerstbomen zou beter passen in het circulaire beleid van de gemeente.

3. Hoeveel wegwerpbomen worden in de Utrechtse openbare ruimte ieder jaar gemiddeld gebruikt? En hoeveel daarvan worden op initiatief van de gemeente geplaatst (en dus ook verwijderd) en hoeveel door organisaties, zoals (ondernemers)verenigingen, al dan niet met subsidie van de gemeente?

De gemeente Utrecht plaatst dit jaar 23 kerstbomen. Twee kerstbomen worden bij twee begraafplaatsen geplaatst in opdracht van Stadsbedrijven en 21 kerstbomen worden in opdracht van de wijkbureaus geplaatst, maar dat gebeurt op aanvraag van organisaties van winkeliers- en ondernemersverenigingen. De 23 kerstbomen worden door de gemeente betaald en we moeten dan ook 50% van de kosten betalen. Van de 23 kerstbomen zijn er twee vast en de andere worden na afloop verwijderd.

4. Kan het college toezeggen dat in alle wijken en liefst ook buurten een permanente kerstboom wordt geplant met als doel te stoppen met wegwerpbomen op onze straten en pleinen? En dat als het aanplanten van een nieuwe boom niet kan, dat dan gepoogd wordt een bestaande boom te gebruiken als kerstboom?

Het planten van permanente kerstbomen in alle wijken kunnen wij helaas niet toezeggen. Sparren en zilversparren die veel als kerstboom worden gebruikt, vragen om een specifieke groeiplaats. Op de meeste locaties waar op dit moment een aanvraag is voor een kerstboom is geen ruimte voor een boom die past op die specifieke groeiplaats. In het geval van het Willen van Noortplein is dat even zoeken geweest, maar er is uiteindelijk een locatie gevonden waar dat qua ruimte en onderhoud mogelijk is. Op dit moment zijn er weinig of geen grote zilversparren in de openbare ruimte en als ze er zijn, staan ze vaak niet op plekken waar ze gewenst zijn, zoals in parken en in bosachtige gebieden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren