Monde­linge vragen Laat de bewoners van de Nieuwe Eyk niet in de kou staan


Indiendatum: 2 dec. 2021

Mondelinge vragen 7, 2 december 2021

Nu de wintermaanden weer zijn aangebroken moet iedereen warm en comfortabel in zijn of haar eigen huis kunnen wonen. Helaas is dit niet het geval voor de bewoners van zo’n 100 studio’s en appartementen in De Nieuwe Eyk. De afgelopen jaren hebben deze bewoners al veelvuldig te maken gehad met problemen met de verwarming. In deze raad zijn daar al eerder vragen over gesteld, maar dat heeft tot op heden onvoldoende effect gehad. Ook een door de wethouder overgenomen motie bleek nog niet voldoende te zijn. Want de laatste weken is het weer raak en zitten de bewoners wederom in de kou, met het het meest recente voorval op 8 november. Daarbij stopt niet alleen de verwarming met werken, maar zitten bewoners ook zonder warm water.

Afwassen of douchen is er dus ook niet bij. Student & Starter en de andere onderstaande fracties vinden het te gek voor woorden dat Mitros deze bewoners al zo lang - letterlijk én figuurlijk - in de kou laat staan. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Kan de wethouder een tijdlijn schetsen van de verwarmingsproblematiek bij de Nieuwe Eyk sinds januari 2018? Welke acties heeft Mitros sinds de eerste storingsmeldingen ondernomen?

2. Vindt het college het, net als wij, beschamend dat er nog steeds geen permanente oplossing is voor deze bewoners?

Afgelopen week ontvingen de bewoners een brief van Mitros waarin het aangeeft op de hoogte te zijn van de aanhoudende problemen en dat er nog steeds wordt gewerkt aan aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie.

3. Wat is de huidige status van het in deze brief genoemde onderzoek? Hoe gaat Mitros alsnog zorgen voor een permanente oplossing zodat deze bewoners niet langer in de kou zitten?

Als er zich momenteel storingen voordoen wordt er alleen een monteur gestuurd tijdens kantooruren. Dat betekent dat bij een storing in de avond, zoals zich recent voordeed, de bewoners wederom een nacht in de kou doorbrengen.

4. Is het college het met ons eens dat zolang er geen permanente oplossing is voor de verwarmingsproblemen er 24 uur per dag een monteur gestuurd moet kunnen worden?

5. Gaan de bewoners nog in enige vorm gecompenseerd worden voor de dagen die zij in de kou doorbrengen?

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jantine Zwinkels, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Erik van der Marel, VVD

Indiendatum: 2 dec. 2021
Antwoorddatum: 2 dec. 2021

Mondelinge vragen 7, 2 december 2021

Nu de wintermaanden weer zijn aangebroken moet iedereen warm en comfortabel in zijn of haar eigen huis kunnen wonen. Helaas is dit niet het geval voor de bewoners van zo’n 100 studio’s en appartementen in De Nieuwe Eyk. De afgelopen jaren hebben deze bewoners al veelvuldig te maken gehad met problemen met de verwarming. In deze raad zijn daar al eerder vragen over gesteld, maar dat heeft tot op heden onvoldoende effect gehad. Ook een door de wethouder overgenomen motie bleek nog niet voldoende te zijn. Want de laatste weken is het weer raak en zitten de bewoners wederom in de kou, met het het meest recente voorval op 8 november. Daarbij stopt niet alleen de verwarming met werken, maar zitten bewoners ook zonder warm water.

Afwassen of douchen is er dus ook niet bij. Student & Starter en de andere onderstaande fracties vinden het te gek voor woorden dat Mitros deze bewoners al zo lang - letterlijk én figuurlijk - in de kou laat staan. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Kan de wethouder een tijdlijn schetsen van de verwarmingsproblematiek bij de Nieuwe Eyk sinds januari 2018? Welke acties heeft Mitros sinds de eerste storingsmeldingen ondernomen?

Voorzitter! Het antwoord op vraag 1. Net als de heer Koppelaar en de andere vragenstellers vindt het college het zorgelijk en ernstig als mensen in de winter geen verwarming en geen warm water hebben. Wij hebben daar vorig jaar bij Mitros aandacht voor gevraagd. Toen was dit punt ook aan de orde via een motie en via mondelinge vragen. Wij hebben er vandaag opnieuw aandacht voor gevraagd. Wij hebben Mitros aangespoord om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Mitros zegt dat er al sedert 2018 problemen zijn met de centrale verwarming van de Nieuwe Eyk. Vorig jaar was er sprake van een ernstige lekkage van de ketel. Er is ingrijpend onderhoud gepleegd aan de ketels. Daarna zijn de ketels in hun geheel vervangen. Al met al spreekt Mitros zelf over "een ongelukkige opeenvolging van problemen".

2. Vindt het college het, net als wij, beschamend dat er nog steeds geen permanente oplossing is voor deze bewoners?

Mitros zegt dat er een onderzoek is gedaan en dat er een offerte voor de oplossing is opgesteld. Daarover vindt op dit moment een laatste afstemming plaats. Mitros zegt dat de installatie instabiel is. Er zijn niet alleen verwarmingsproblemen, maar er is ook sprake van geluidsoverlast. Mitros zegt dat het niet is uitgesloten dat de oplossing opnieuw ingrijpend van aard zal moeten zijn, net als vorig jaar bij het vervangen van de ketels. De installateur probeert intussen de installatie zoveel mogelijk stabiel te krijgen.

Afgelopen week ontvingen de bewoners een brief van Mitros waarin het aangeeft op de hoogte te zijn van de aanhoudende problemen en dat er nog steeds wordt gewerkt aan aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie.

3. Wat is de huidige status van het in deze brief genoemde onderzoek? Hoe gaat Mitros alsnog zorgen voor een permanente oplossing zodat deze bewoners niet langer in de kou zitten?

Het college kent het onderzoek inhoudelijk niet. Wij weten alleen dat die op dit moment niet bij Mitros ligt. Wij kunnen dus niet beoordelen hoe snel de offerte tot een oplossing leidt. Wij weten dat Mitros vorig jaar bij de ketelproblemen de inwoners elektrische kacheltjes heeft gegeven. Het is een noodoplossing, maar die is zeer ongelukkig.

Als er zich momenteel storingen voordoen wordt er alleen een monteur gestuurd tijdens kantooruren. Dat betekent dat bij een storing in de avond, zoals zich recent voordeed, de bewoners wederom een nacht in de kou doorbrengen.

4. Is het college het met ons eens dat zolang er geen permanente oplossing is voor de verwarmingsproblemen er 24 uur per dag een monteur gestuurd moet kunnen worden?

Mitros heeft een contract met de installateur. Tussen 8.00 uur 's ochtends en 21.00 uur 's avonds lossen de eigen mensen van de installateur de klachten op. Dat doen ze op dezelfde dag. Na 21.00 uur 's avonds is een nooddienst beschikbaar.

5. Gaan de bewoners nog in enige vorm gecompenseerd worden voor de dagen die zij in de kou doorbrengen?

Mitros zegt dat ter compensatie van het geleden leed de afgelopen periode twee keer enkele honderden euro's aan huurders is uitgekeerd. Mitros zegt dat huurders net als vroeger compensatie kunnen krijgen vanwege afwezigheid van verwarming. Er is sprake van een instabiele installatie. Soms werkt de installatie wel.

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jantine Zwinkels, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Erik van der Marel, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Koffiedrinken zonder wegwerpbekers

Lees verder

Mondelinge vragen Impact nieuwe coronamaatregelen op de portemonnee van Utrechters en capaciteit en medewerkers GGD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer