Monde­linge vragen Laat de bewoners van de Nieuwe Eyk niet in de kou staan


Indiendatum: 2 dec. 2021

Mondelinge vragen 7, 2 december 2021

Nu de wintermaanden weer zijn aangebroken moet iedereen warm en comfortabel in zijn of haar eigen huis kunnen wonen. Helaas is dit niet het geval voor de bewoners van zo’n 100 studio’s en appartementen in De Nieuwe Eyk. De afgelopen jaren hebben deze bewoners al veelvuldig te maken gehad met problemen met de verwarming. In deze raad zijn daar al eerder vragen over gesteld, maar dat heeft tot op heden onvoldoende effect gehad. Ook een door de wethouder overgenomen motie bleek nog niet voldoende te zijn. Want de laatste weken is het weer raak en zitten de bewoners wederom in de kou, met het het meest recente voorval op 8 november. Daarbij stopt niet alleen de verwarming met werken, maar zitten bewoners ook zonder warm water.

Afwassen of douchen is er dus ook niet bij. Student & Starter en de andere onderstaande fracties vinden het te gek voor woorden dat Mitros deze bewoners al zo lang - letterlijk én figuurlijk - in de kou laat staan. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Kan de wethouder een tijdlijn schetsen van de verwarmingsproblematiek bij de Nieuwe Eyk sinds januari 2018? Welke acties heeft Mitros sinds de eerste storingsmeldingen ondernomen?

2. Vindt het college het, net als wij, beschamend dat er nog steeds geen permanente oplossing is voor deze bewoners?

Afgelopen week ontvingen de bewoners een brief van Mitros waarin het aangeeft op de hoogte te zijn van de aanhoudende problemen en dat er nog steeds wordt gewerkt aan aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie.

3. Wat is de huidige status van het in deze brief genoemde onderzoek? Hoe gaat Mitros alsnog zorgen voor een permanente oplossing zodat deze bewoners niet langer in de kou zitten?

Als er zich momenteel storingen voordoen wordt er alleen een monteur gestuurd tijdens kantooruren. Dat betekent dat bij een storing in de avond, zoals zich recent voordeed, de bewoners wederom een nacht in de kou doorbrengen.

4. Is het college het met ons eens dat zolang er geen permanente oplossing is voor de verwarmingsproblemen er 24 uur per dag een monteur gestuurd moet kunnen worden?

5. Gaan de bewoners nog in enige vorm gecompenseerd worden voor de dagen die zij in de kou doorbrengen?

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Tim Schipper, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jantine Zwinkels, CDA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Maarten Koning, D66
Erik van der Marel, VVD