Monde­linge vragen Impact nieuwe coron­a­maat­re­gelen op de porte­monnee van Utrechters en capa­citeit en mede­werkers GGD


Indiendatum: 2 dec. 2021

Mondelinge vragen 5, 2 december 2021

De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van mensen. Niet alleen waar het gaat om wat er niet meer kan en mag, maar ook op financieel gebied. Zo geldt vanaf deze week het dringende advies dat medewerkers op scholen en leerlingen vanaf groep 6 zich tweemaal per week zelf moeten testen. Dat geldt ook voor leerlingen ouder dan 12 en medewerkers die gevaccineerd zijn. De zelftesten worden via de school verspreid, maar dit zal naar verwachting nog wel even gaan duren. Alleen al in het primair onderwijs gaat het om zo'n 1,2 miljoen zelftesten per week.

Daarnaast geldt het dringende advies om jezelf te testen als je bij iemand thuis op bezoek gaat. Een zelftest kost gemiddeld tussen de 3 en 8 euro. Dit is voor mensen met een laag inkomen wekelijks een flink bedrag dat zij in veel gevallen niet kunnen missen. Dat betekent dat een grote groep in onze stad niet kan meedoen aan het openbare leven en niet veilig op bezoek kunnen bij familie, kinderen en vrienden. En dat terwijl er zeker nu grote behoefte is aan sociaal contact en samen kunnen zijn.

Los van het punt over de betaalbaarheid van zelftesten horen de fracties dat de nieuwe regels zorgen voor enorme drukte bij de teststraten. De fracties hebben er alle begrip voor dat de GGD niet meteen in staat deze toestroom in goede banen te leiden. De werkdruk is al heel lang hoog, er was afgeschaald en moest snel weer opgeschaald en ook zij kampen met een hoog ziekteverzuim. We hopen desalniettemin dat de wethouder aan kan geven hoe, mogelijk door inzet vanuit de gemeente, kan worden voorkomen dat mensen van hun test afzien omdat er geen plek is, communicatie onduidelijk is en/of frustratie ontstaat ter plekke over de rij van mensen met en zonder afspraak, want die signalen ontvangen wij.

Het maken van eigen kosten voor zelftest en de lange wachttijden om te testen bij de GGD achten de fracties nadelig voor de testbereidheid en daarom hebben wij hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder het met ons eens dat iedereen moet kunnen voldoen aan het dringende advies voor twee keer per week zelftesten in het onderwijs en testen bij thuisbezoek aan anderen, maar dat de extra kosten voor een zelftest dit voor mensen en gezinnen met een laag inkomen dit onmogelijk maakt?

2. Is de wethouder bereid om zelftesten voor mensen met een laag inkomen te compenseren, zodat zij veilig op gewoon of ziekenhuisbezoek of naar hun werk kunnen gaan? En de twee testen per week voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen te compenseren zolang de zelftesten niet gratis via de scholen verspreid worden? Hoe gaat het college zorg dragen voor een snelle en goede verspreiding in de nabijheid van bewoners?

3. Om dit beleid vol te houden moet de testcapaciteit verder vergroot worden. Op welke termijn en hoe denkt de wethouder dat dit mogelijk is? Is het inrichten van een ‘fast lane’ voor kinderen bijvoorbeeld een mogelijkheid?

4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de nieuwe coronaregels voor iedereen bekend en toegankelijk zijn?

Hester Assen en Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Muamer Hajtic, DENK
Has Bakker, D66
Dimitri Gilissen, VVD
Ruurt Wiegant, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 2 dec. 2021
Antwoorddatum: 2 dec. 2021

Mondelinge vragen 5, 2 december 2021

De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van mensen. Niet alleen waar het gaat om wat er niet meer kan en mag, maar ook op financieel gebied. Zo geldt vanaf deze week het dringende advies dat medewerkers op scholen en leerlingen vanaf groep 6 zich tweemaal per week zelf moeten testen. Dat geldt ook voor leerlingen ouder dan 12 en medewerkers die gevaccineerd zijn. De zelftesten worden via de school verspreid, maar dit zal naar verwachting nog wel even gaan duren. Alleen al in het primair onderwijs gaat het om zo'n 1,2 miljoen zelftesten per week.

Daarnaast geldt het dringende advies om jezelf te testen als je bij iemand thuis op bezoek gaat. Een zelftest kost gemiddeld tussen de 3 en 8 euro. Dit is voor mensen met een laag inkomen wekelijks een flink bedrag dat zij in veel gevallen niet kunnen missen. Dat betekent dat een grote groep in onze stad niet kan meedoen aan het openbare leven en niet veilig op bezoek kunnen bij familie, kinderen en vrienden. En dat terwijl er zeker nu grote behoefte is aan sociaal contact en samen kunnen zijn.

Los van het punt over de betaalbaarheid van zelftesten horen de fracties dat de nieuwe regels zorgen voor enorme drukte bij de teststraten. De fracties hebben er alle begrip voor dat de GGD niet meteen in staat deze toestroom in goede banen te leiden. De werkdruk is al heel lang hoog, er was afgeschaald en moest snel weer opgeschaald en ook zij kampen met een hoog ziekteverzuim. We hopen desalniettemin dat de wethouder aan kan geven hoe, mogelijk door inzet vanuit de gemeente, kan worden voorkomen dat mensen van hun test afzien omdat er geen plek is, communicatie onduidelijk is en/of frustratie ontstaat ter plekke over de rij van mensen met en zonder afspraak, want die signalen ontvangen wij.

Het maken van eigen kosten voor zelftest en de lange wachttijden om te testen bij de GGD achten de fracties nadelig voor de testbereidheid en daarom hebben wij hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder het met ons eens dat iedereen moet kunnen voldoen aan het dringende advies voor twee keer per week zelftesten in het onderwijs en testen bij thuisbezoek aan anderen, maar dat de extra kosten voor een zelftest dit voor mensen en gezinnen met een laag inkomen dit onmogelijk maakt?

Ja, het college wil graag het goede voorbeeld geven. Het is voor het merendeel van de medewerkers van de gemeente al mogelijk om de werktijd flexibel in te delen, bijvoorbeeld om overdag te sporten of om die te combineren met zorgtaken thuis. Zeker nu is dat heel erg belangrijk. Ik moet echter een voorbehoud maken voor een aanzienlijk deel van de medewerkers voor wie dat niet uitvoerbaar is omdat het medewerkers zijn van wie het werk is ingeroosterd, of werk dat binnen specifieke kantoor- of openingstijden moet plaatsvinden. Dat
begrijpt de heer Bosse wel. Dat geldt voor ongeveer 1.000 medewerkers. Wij moeten immers de opgaven voor de burgers kunnen uitvoeren.

2. Is de wethouder bereid om zelftesten voor mensen met een laag inkomen te compenseren, zodat zij veilig op gewoon of ziekenhuisbezoek of naar hun werk kunnen gaan? En de twee testen per week voor leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen te compenseren zolang de zelftesten niet gratis via de scholen verspreid worden? Hoe gaat het college zorg dragen voor een snelle en goede verspreiding in de nabijheid van bewoners?

Wij zijn zeker bereid om met andere werkgevers in gesprek te gaan, maar wel op een ander moment. Wij signaleren dat werkgevers nu echt iets anders aan hun hoofd hebben en dat er daardoor nauwelijks tijd is om na te denken over vormen van gezond werkgeverschap. Mensen die daar wél ruimte voor hebben, hebben in de praktijk vaak ook een en ander voor de medewerkers geregeld.

3. Om dit beleid vol te houden moet de testcapaciteit verder vergroot worden. Op welke termijn en hoe denkt de wethouder dat dit mogelijk is? Is het inrichten van een ‘fast lane’ voor kinderen bijvoorbeeld een mogelijkheid?

Wij hebben Sport Utrecht een extra opdracht gegeven om juist sport en beweging voor de meest kwetsbare groepen zo veel mogelijk overeind te houden en om daarnaast de aanbieders te steunen die nu het hardst worden geraakt. Dat vraagt om nu en in de nabije toekomst alle inzet en aandacht van Sport Utrecht en van de buurtsportcoaches. Waar mogelijk kan Sport Utrecht op initiatief van werkenden en werkgevers meewerken om het aanbod te faciliteren. Ik moet daar wel bij zeggen dat de middelen en de menskracht beperkt zijn.

4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de nieuwe coronaregels voor iedereen bekend en toegankelijk zijn?

De interactieve kaart bestaat al: voorzieningenkaartutrecht.nl. Daar zijn ook andere maatschappelijke voorzieningen op te zien. Men kan doorklikken naar de gegevens van de organisatie. Men komt dan ook terecht bij ons eigen verhuursysteem. Men kan precies zien wat er allemaal beschikbaar is en hoe men een accommodatie kan huren. Verenigingen weten ons voor beschikbare ruimte ook via het vastgoedloket te vinden tussen 05.00 uur en 17.00 uur.

Hester Assen en Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student en Starter
Muamer Hajtic, DENK
Has Bakker, D66
Dimitri Gilissen, VVD
Ruurt Wiegant, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bert van Steeg, CDA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Laat de bewoners van de Nieuwe Eyk niet in de kou staan

Lees verder

Schriftelijke vragen Maak plaats voor kunstenaars en creatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer