Monde­linge vragen Mag het licht uit?


Indiendatum: 22 sep. 2016

Mondelinge vragen 1, vragenuur 22 september 2016

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), voor de dertiende keer de Nacht van de Nacht (NvdN) in Utrecht. Tijdens de Nacht van de Nacht worden door het hele land honderden activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt elk jaar iets lichter. Grote steden, zoals Utrecht, zijn een belangrijke speler als het gaat om verlichting. Echte duisternis is bijna nergens meer te vinden. Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer en raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord. Veel aanlichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de hele nacht door terwijl er nauwelijks iemand langs komt. (Bron: NMU) Slecht voor het nachtleven en slecht voor het milieu, gezien er onnodige energie wordt verspild.

De ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden dit een slechte zaak en grijpen de Nacht van de Nacht aan om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. Dat de gemeente Utrecht met slechts drie gebouwen: het Stadhuis, het Stadskantoor en de Domtoren, deelneemt vinden wij teleurstellend. Daarom hebben we de volgende vragen.

1. Is het college het met ons eens dat de NvdN een zeer goed initiatief is om aandacht te vragen voor lichthinder en lichtvervuiling?

2. Is het college het met ons eens dat de NvdN kansen biedt om inwoners te laten ervaren hoeveel licht er onnodig brandt?

3. Is het college bereid meer dan deze drie gebouwen te laten deelnemen aan NvdN? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om –naast het geven van het goede voorbeeld- het bedrijfsleven en inwoners van de stad actief op te roepen deel te nemen aan NvdD?

5. Eerder organiseerde de gemeente een rondleiding waarbij ter plaatse de verlichting op de Domtoren werd gedoofd, een leuke en spectaculaire manier om inwoners te betrekken bij NvdD. Is het college bereid deze rondleiding ook dit jaar te organiseren?

Indiendatum: 22 sep. 2016
Antwoorddatum: 22 sep. 2016

Mondelinge vragen 1, vragenuur 22 september 2016

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), voor de dertiende keer de Nacht van de Nacht (NvdN) in Utrecht. Tijdens de Nacht van de Nacht worden door het hele land honderden activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren.

Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt elk jaar iets lichter. Grote steden, zoals Utrecht, zijn een belangrijke speler als het gaat om verlichting. Echte duisternis is bijna nergens meer te vinden. Hierdoor wordt het zien van een prachtige sterrenhemel steeds zeldzamer en raakt het ritme van (nacht-)dieren en mensen verstoord. Veel aanlichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de hele nacht door terwijl er nauwelijks iemand langs komt. (Bron: NMU) Slecht voor het nachtleven en slecht voor het milieu, gezien er onnodige energie wordt verspild.

De ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden dit een slechte zaak en grijpen de Nacht van de Nacht aan om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan. Dat de gemeente Utrecht met slechts drie gebouwen: het Stadhuis, het Stadskantoor en de Domtoren, deelneemt vinden wij teleurstellend. Daarom hebben we de volgende vragen.

Reactie wethouder:

NvdN is natuurlijk een interessant initiatief om te kijken of we niet heel veel lichten aan hebben in Nederland en de stad Utrecht. Van oudsher doet de gemeente daaraan mee door altijd een paar blikvangende panden licht uit te doen, want ik denk dat het in hoge mate ook een symbool is. Ik vind het zelf vooral interessant wat het doet ook voor bewustwording de rest van het jaar. Anders blijft het bij die ene avond of nacht.

In die zin zijn we ook binnen de gemeente bezig om te kijken van waar kunnen nou in gemeentelijke panden nou nog meer lichten uitgeschakeld worden. Ook vanuit bedrijfsvoering en huisvesting. Dat is soms minder dan mensen denken. Er staan ook lichten aan voor veiligheid of omdat er nog mensen aan het werk zijn. Maar er loopt wel een programma om dat zoveel mogelijk terug te dringen.

Dus als ik de vragen langsga.

1. Is het college het met ons eens dat de NvdN een zeer goed initiatief is om aandacht te vragen voor lichthinder en lichtvervuiling?

Het is een goed initiatief.

2. Is het college het met ons eens dat de NvdN kansen biedt om inwoners te laten ervaren hoeveel licht er onnodig brandt?

En het biedt ook kansen om dat eens te laten zien waar het licht uit kan. Bij de gemeente zelf en bij mensen thuis.

3. Is het college bereid meer dan deze drie gebouwen te laten deelnemen aan NvdN? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben als gemeente 700 panden. Wat ik al zei het is vooral een symbool. Dus bij een aantal blikvangende panden laten we de lichten uit. Juist omdat het iconen van de stad zijn ligt het minder voor de hand dat het hele jaar te doen.

4. Is het college bereid om –naast het geven van het goede voorbeeld- het bedrijfsleven en inwoners van de stad actief op te roepen deel te nemen aan NvdD?

Geven we het goede voorbeeld. Nou we melden het in elk geval in al onze uitingen. Dus op Twitter en in de nieuwsbrief Utrechtse Energie stimuleren we mensen daaraan mee te doen.

5. Eerder organiseerde de gemeente een rondleiding waarbij ter plaatse de verlichting op de Domtoren werd gedoofd, een leuke en spectaculaire manier om inwoners te betrekken bij NvdD. Is het college bereid deze rondleiding ook dit jaar te organiseren?

Er zijn allerlei mensen die initiatieven organiseren. Dat ondersteunen we ook van harte. We ondersteunen ook de communicatie van de Nacht van de Nacht. Dat geldt ook voor heel veel andere bewustwordings activiteiten, dag vd duurzaamheid, klimaatstraatfeest warmetruiendag, duurzame huizenroute etc. dat zijn heel veel dagen en weken in het jaar waarin we als gemeente onder de aandacht brengen en andere mensen stimuleren.

6. aanvullende vraag PvdD: Zou het nu niet een mooi symbool zijn om juist dit jaar te proberen om zoveel mogelijk van die 700 gebouwen het licht uit te doen. Het zou juist een mooi symbool zijn om bij zoveel mogelijk gebouwen het licht uit te doen. Is het een goed idee voor college om daarover na te denken?

Wethouder: We hebben te maken met schaarse middelen en mensen. We hebben menskracht ingezet om te kijken wat structureel uitkan. Dat vind ik belangrijker dan een project te maken om 700 gebouwen nu uit te zetten. Nog los van zaken als veiligheid etc.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Eet Geen Dierendag

Lees verder

Mondelinge vragen Illegaal housefeest bij Plas Vechten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer