Monde­linge vragen Illegaal house­feest bij Plas Vechten


Indiendatum: 22 sep. 2016

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september vond voor de zoveelste keer een illegale houseparty plaats bij Plas Vechten. Omwonenden maken zich zorgen om de nachtrust van de dieren die in en rond de plas leven. Tevens wordt hun eigen nachtrust verstoord. Het toegangspad tot de plas is eigendom van de gemeente Utrecht en in erfpacht uitgegeven aan golfclub Amelisweerd. Er staan twee hekken op het toegangspad, maar de golfclub en de ook daar gevestigde visclub sluiten deze hekken volgens omwonenden niet af. Volgens een ambtenaar kan de gemeente hen niet dwingen de hekken af te sluiten.

Omwonenden hebben wederom de politie moeten inschakelen, die het housefeest heeft gestopt. De illegale feestgangers lieten ook nog eens een hoop rotzooi achter bij de plas.

In september 2015 trok de Partij voor de Dieren al bij de afdeling VTH aan de bel. Toen was volgens hen niet duidelijk wie eigenaar dan wel verantwoordelijk is en welke afspraken er zijn gemaakt. Dit zou het nodige uitzoekwerk vergen. We zijn nu een jaar verder en er is nog geen verandering.

De Partij voor de Dieren heeft daarom over het bovenstaande de volgende vragen:

  1. Is inmiddels wél duidelijk wie volgens het college verantwoordelijk is voor het afsluiten van de hekken op Utrechts grondgebied en het voorkómen van toegang tot de plas door illegale feestgangers?
  2. Welke maatregelen heeft het college inmiddels genomen en/of gaat het nemen om te voorkómen dat liefhebbers van illegale housefeesten via de gemeente Utrecht naar Plas Vechten afreizen?
  3. Is er overleg of gaat er overleg komen met de gemeente Bunnik over deze nachtelijke overlast, aangezien Plas Vechten zélf onder gemeente Bunnik valt?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 sep. 2016
Antwoorddatum: 22 sep. 2016

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september vond voor de zoveelste keer een illegale houseparty plaats bij Plas Vechten. Omwonenden maken zich zorgen om de nachtrust van de dieren die in en rond de plas leven. Tevens wordt hun eigen nachtrust verstoord. Het toegangspad tot de plas is eigendom van de gemeente Utrecht en in erfpacht uitgegeven aan golfclub Amelisweerd. Er staan twee hekken op het toegangspad, maar de golfclub en de ook daar gevestigde visclub sluiten deze hekken volgens omwonenden niet af. Volgens een ambtenaar kan de gemeente hen niet dwingen de hekken af te sluiten.

Omwonenden hebben wederom de politie moeten inschakelen, die het housefeest heeft gestopt. De illegale feestgangers lieten ook nog eens een hoop rotzooi achter bij de plas.

In september 2015 trok de Partij voor de Dieren al bij de afdeling VTH aan de bel. Toen was volgens hen niet duidelijk wie eigenaar dan wel verantwoordelijk is en welke afspraken er zijn gemaakt. Dit zou het nodige uitzoekwerk vergen. We zijn nu een jaar verder en er is nog geen verandering.

De Partij voor de Dieren heeft daarom over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is inmiddels wél duidelijk wie volgens het college verantwoordelijk is voor het afsluiten van de hekken op Utrechts grondgebied en het voorkómen van toegang tot de plas door illegale feestgangers?

De gemeente heeft het toegangspad samen met grond voor golfterrein sinds 1991 aan de golfbaan in erfpacht uitgegeven. Voor dat pad is een zogenaamde kwalitatieve verplichting gevestigd. Dat houdt in het recht van overpad voor de visclub om te kunnen vissen in plas Vechten. Waar RWS de eigenaar van is. RWS is ook verantwoordelijk voor hekwerk aan het eind van dat pad.

2. Welke maatregelen heeft het college inmiddels genomen en/of gaat het nemen om te voorkómen dat liefhebbers van illegale housefeesten via de gemeente Utrecht naar Plas Vechten afreizen?

Naar aanleiding van de melding in sept 2015 is de golfbaan door de gemeente op basis van de erfpachtoverenekomst aangeschreven met het verzoek het hekwerk te repareren danwel te vervangen. En daaraan is ook het verzoek gekoppeld het toegangspad niet langer openbaar toegankelijk te houden.

De exploitant van de golfclub heeft begin 2016 laten weten dit verzoek niet in te willigen. De exploitant is van mening dat dat terrein zelf al voldoende is afgesloten en ziet geen grond het toegangspad met een hekwerk afgesloten te houden.

Het college is van mening dat er op grond van erfpachtovereenkomst geen mogelijkheden bestaan om alsnog medewerking van de betrokken partijen te kunnen afdwingen. Er zijn op dit moment geen andere maatregelen te nemen door de gemeente Utrecht om de toegang naar illegale housefeesten te voorkomen. Want het gebruik als voetpad is namelijk niet in strijd met de bestemming. Want van overtreding is pas sprake op de locatie van de feesten nabij plas Vechten en dat valt buiten gemeente Utrecht.

3. Is er overleg of gaat er overleg komen met de gemeente Bunnik over deze nachtelijke overlast, aangezien Plas Vechten zélf onder gemeente Bunnik valt?

De gemeente zal de kwestie opnieuw bij de gemeente Bunnik onder de aandacht brengen.

4. aanvullende vraag: De PvdD zou juist wel die hekken willen sluiten want het is een mooi stukje natuur waar geen mensen zouden moeten komen. Daarom zijn wij heel verbaasd. Wij hebben erfpachtcontract nagelopen en daar is heel duidelijk tussen de gemeente en die golfclub afgesproken dat er geen andere mensen het terrein op mogen komen dan de vissers van die visclub. Dus hoeverre het niet mogelijk zou zijn om afspraken met die golfclub te maken is wat ons betreft vreemd gezien in die overeenkomst juist staat dat er geen andere mensen het terrein op mogen komen. Ik ben dus benieuwd hoe de wethouder tot die andere visie kan komen dan wij komen.

De golfclub geeft zelf aan dat het golfterrein al voldoende is afgescheiden. Ze zien geen grondslag om dan aan het eind van het terrein het toegangshek af te sluiten met een hekwerk. Wij hebben moeten constateren dat op grond van die erfpachtovereenkomst we geen mogelijkheden zien om dat af te dwingen. Dat is dan een constatering die we moeten doen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Mag het licht uit?

Lees verder

Mondelinge vragen Wanneer is er duidelijkheid over de vergunningaanvraag Motorcross Utrecht?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer