Monde­linge vragen Wanneer is er duide­lijkheid over de vergun­ning­aan­vraag Motor­cross Utrecht?


Indiendatum: 29 sep. 2016

Mondelinge vragen 3, 29 september 2016

In het artikel van het Stadsblad van 21 september jongstleden spreken enkele stakeholders hun ongenoegen over de uitkomst van de gesprekken met het college over Motorcross Utrecht. Daarnaast heeft de fractie van de PvdA vorige week met deze stakeholders een gesprek gehad. Naar aanleiding hiervan hebben Motorcross Utrecht, Industrievereniging Lage Weide, Theo Pouw BV, Stichting Milieugroep Zuilen en Vereniging Sport Utrecht besloten om een gezamenlijke brief naar het college te sturen. Afgelopen vrijdag is de brief verzonden.

De bovengenoemde partijen constateren dat de besluitvorming en de verwachte oplossing erg stagneren ondanks dat het college een procesmanager ingeschakeld heeft. De bovengenoemde stakeholders willen duidelijkheid over de vergunningaanvraag van MCU. De fracties van PvdA, PvdD en ChristenUnie hebben de zaak regelmatig aan de orde gesteld om een oplossing te vinden.

Wij vinden het erg jammer dat er nog steeds geen vooruitgang is. We willen benadrukken dat de wijk Zuilen nog steeds in de herrie zit en vreest voor uitbreiding van de crossuren, zonder passende geluidsmaatregelen. Daarom hebben deze fracties enkele vragen aan het college.

1. De strekking van het artikel is dat het college van de geluidswal af wil. Kloppen deze berichten dat het college de geluidswal helemaal niet wil?

2. Kent het college de inhoud van de bovengenoemde brief? Zo ja, wat vindt het college van deze inhoud?

3. De fracties van PvdA, PvdD en ChristenUnie zien dat er onder de stakeholders bereidheid is om hun medewerking te verlenen het oplossen van het probleem. De oplossing zoekt men in het realiseren van een geluidswal. Wat is de mening van het college over de geluidswal en financiering daarvan?

4. Ziet het college financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat?

5. Ons bereikte de informatie dat Theo Pouw BV een x aantal m2 grond wil kopen van verhuurde grond aan Motorcross Utrecht. Aan de verkoop van de grond wil Motorcross Utrecht mee werken als de opbrengst ten goede komt aan het realiseren van de geluidswal. Wat vindt het college van deze optie om de kosten van geluidwal te kunnen financieren? Heeft het college een ander alternatief om de kosten te financieren van de geluidswal? Zo nee, waarom niet?

Bülent Isik (PvdA), Evan van Esch (PvdD) en Jolande Uringa (ChristenUnie)

Indiendatum: 29 sep. 2016
Antwoorddatum: 29 sep. 2016

Mondelinge vragen 3, 29 september 2016

In het artikel van het Stadsblad van 21 september jongstleden spreken enkele stakeholders hun ongenoegen over de uitkomst van de gesprekken met het college over Motorcross Utrecht. Daarnaast heeft de fractie van de PvdA vorige week met deze stakeholders een gesprek gehad. Naar aanleiding hiervan hebben Motorcross Utrecht, Industrievereniging Lage Weide, Theo Pouw BV, Stichting Milieugroep Zuilen en Vereniging Sport Utrecht besloten om een gezamenlijke brief naar het college te sturen. Afgelopen vrijdag is de brief verzonden.

De bovengenoemde partijen constateren dat de besluitvorming en de verwachte oplossing erg stagneren ondanks dat het college een procesmanager ingeschakeld heeft. De bovengenoemde stakeholders willen duidelijkheid over de vergunningaanvraag van MCU. De fracties van PvdA, PvdD en ChristenUnie hebben de zaak regelmatig aan de orde gesteld om een oplossing te vinden.

Wij vinden het erg jammer dat er nog steeds geen vooruitgang is. We willen benadrukken dat de wijk Zuilen nog steeds in de herrie zit en vreest voor uitbreiding van de crossuren, zonder passende geluidsmaatregelen. Daarom hebben deze fracties enkele vragen aan het college.

1. De strekking van het artikel is dat het college van de geluidswal af wil. Kloppen deze berichten dat het college de geluidswal helemaal niet wil?

Het bericht klopt niet. Het college wil heel graag een geluidswal. Maar we merken wel op dat de omgevingsvergunning ook verleend zal moeten worden als de geluidswal niet gerealiseerd kan worden. Maar dat laat onverlet dat wij wel het belangrijk vinden dat die geluidsvoorziening er komt.

2. Kent het college de inhoud van de bovengenoemde brief? Zo ja wat vindt het college van deze inhoud?

Wij kennen de inhoud van de brief uiteraard. De uitdaging is om de financiering rond te krijgen. Maar wij betalen de rekening niet, dat is nooit toegezegd. Dat is nooit beloofd aan welke partij dan ook.

3. De fracties van PvdA, PvdD en ChristenUnie zien dat er onder de stakeholders bereidheid is om hun medewerking te verlenen het oplossen van het probleem. De oplossing zoekt men in het realiseren van een geluidswal. Wat is de mening van het college over de geluidswal en financiering daarvan?

Het college vindt het belangrijk dat de geluidswal er komt, maar hij moet wel op verantwoorde wijze gefinancierd kunnen worden.

4. Ziet het college financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente Utrecht? Zo nee, waarom niet? Zo ja welke mogelijkheden zijn dat?

Bij dit soort financieringen kunnen wij net als bij andere sportverenigingen garantie geven op de lening, indien deze voldoet aan de voorwaarden uit het fonds sport. Maar in dit geval voldoet de business case niet aan die voorwaarden. En de regel is dat wij altijd het advies van de SWS op dit punt volgen. Daarnaast was het college ook bereid om een aanloopsubsidie te verstrekken. Bijvoorbeeld jaar een 2/3 van de kapitaallasten en jaar twee 1/3 van de kapitaallasten. Maar ook hiervoor voldeed de vereniging niet aan de voorwaarden.

Daarmee zijn mogelijkheden binnen de sportportefeuille uitgeput. Andere mogelijkheden hebben zich niet aangedaan.

5. Ons bereikte de informatie dat Theo Pouw BV een x aantal m2 grond wil kopen van verhuurde grond aan Motorcross Utrecht. Aan de verkoop van de grond wil Motorcross Utrecht mee werken als de opbrengst ten goede komt aan het realiseren van de geluidswal. Wat vindt het college van deze optie om de kosten van geluidwal te kunnen financieren? Heeft het college een ander alternatief om de kosten te financieren van de geluidswal? Zo nee, waarom niet?

optie om grond te verkopen is tot dusver niet aan de orde geweest en mocht deze optie zich aandienen zijn we uiteraard te bereid om die nader te verkennen en te kijken of die wel zou helpen.

6. Aanvullende vraag Van Esch: U gaf aan dat opties vanuit sport op zijn. Maar is er vanuit college gekeken wat er in andere potjes aan mogelijkheden zijn?

Wethouder Jansen: Andere mogelijkheden hebben zich tot dusver niet aangediend.

Bülent Isik (PvdA), Evan van Esch (PvdD) en Jolande Uringa (ChristenUnie)

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Illegaal housefeest bij Plas Vechten

Lees verder

Mondelinge vragen Nieuwe middelbare school op dak A2 Berlijnplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer