Monde­linge vragen Nieuwe middelbare school op dak A2 Berlijn­plein


Indiendatum: 6 okt. 2016

Verschillende media berichten dat de gemeente voornemens is een middelbare school of een brede schoolgemeenschap te bouwen op het Berlijnplein. Op het dak dus van de A2 in Leidsche Rijn.

Artikel 3 lid 3 van het Besluit externe veiligheid transportroutes luidt: Voor zover de basisnetroute gedeeltelijk uit een tunnel waardoor het vervoer van brandbare gassen in bulkhoeveelheden en ontplofbare stoffen is toegestaan, worden boven dat gedeelte geen nieuwe kwetsbare objecten toegelaten en wordt daarmee rekening gehouden ten aanzien van nieuw toe te laten beperkt kwetsbare objecten.

Volgens ons betekent dit dat het niet mogelijk is een school te bouwen op het dak van de A2, vanwege gezondheidsrisico’s voor kinderen, werknemers en bezoekers van de school. De PvdA is groot voorstander van goede onderwijshuisvesting en meer brede schoolgemeenschappen in Utrecht. Echter, gelet op het geciteerde artikel vinden wij het onverantwoord een schoolgebouw bovenop de A2-tunnel te bouwen.

  1. Deelt het college de analyse dat de bouw van een school op de A2- tunnel op grond van het Besluit externe veiligheid transportroutes niet mogelijk is? Zo nee, op grond waarvan niet?
  2. Klopt het dat u deze locatie toch als bouwoptie ziet? Zo ja, waarom?
  3. Wat betekent deze informatie voor de plannen voor een toekomstige brede scholengemeenschap? Kunt u de raad hierover op korte termijn informeren?

Gadiza Bouazani (PvdA) en Eva van Esch (PvdD)

Indiendatum: 6 okt. 2016
Antwoorddatum: 10 okt. 2016

Verschillende media berichten dat de gemeente voornemens is een middelbare school of een brede schoolgemeenschap te bouwen op het Berlijnplein. Op het dak dus van de A2 in Leidsche Rijn.

Artikel 3 lid 3 van het Besluit externe veiligheid transportroutes luidt: Voor zover de basisnetroute gedeeltelijk uit een tunnel waardoor het vervoer van brandbare gassen in bulkhoeveelheden en ontplofbare stoffen is toegestaan, worden boven dat gedeelte geen nieuwe kwetsbare objecten toegelaten en wordt daarmee rekening gehouden ten aanzien van nieuw toe te laten beperkt kwetsbare objecten.

Volgens ons betekent dit dat het niet mogelijk is een school te bouwen op het dak van de A2, vanwege gezondheidsrisico’s voor kinderen, werknemers en bezoekers van de school. De PvdA is groot voorstander van goede onderwijshuisvesting en meer brede schoolgemeenschappen in Utrecht. Echter, gelet op het geciteerde artikel vinden wij het onverantwoord een schoolgebouw bovenop de A2-tunnel te bouwen.

  1. Deelt het college de analyse dat de bouw van een school op de A2- tunnel op grond van het Besluit externe veiligheid transportroutes niet mogelijk is? Zo nee, op grond waarvan niet?
  2. Klopt het dat u deze locatie toch als bouwoptie ziet? Zo ja, waarom?
  3. Wat betekent deze informatie voor de plannen voor een toekomstige brede scholengemeenschap? Kunt u de raad hierover op korte termijn informeren?

Antwoord wethouder Kreijkamp:

In de voortgangsrapportage meerjarenplan onderwijshuisvesting zijn we uitvoerig op ingegaan dat de ambitie van mij en velen in de raad is om te zorgen voor meer voortgezet onderwijs in Leidsche Rijn. Daarvoor hebben we meerdere locaties op het oog. Één daarvan is de locatie Berlijnplein. Dat is niet de locatie op het dak van de a2 tunnel, geef ik antwoord op vraag 1, 2 en 3. Het ligt er net naast. Dus we zitten meer dan 300 meter van de boven de grond liggende snelweg af. Dat was een vraag van de PvdD op twitter. En we zitten ook niet in met het vraagstuk van kwetsbare objecten die niet boven de a2 tunnel mogen komen. Dus we zitten met deze locatie er net naast. We zitten dus niet in het kwetsbare gebied. Niet de dicht bij snelwegen.

Maar ik wil u er wel op wijzen dat dit een mogelijke locatie is. De gesprekken met schoolbesturen zijn hierover gaande. Dit is een interessante kavel wat we op het oog hebben. We zullen hier het gesprek over gaan voortzetten en we zullen de raad natuurlijk op de gezette tijden informeren hoe dit traject verder gaat. Maar nogmaals: er komt geen school op het dak

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren:

  1. We zijn blij te horen dat de school niet binnen de 300 meter grens zal komen en dat de wethouder volksgezondheid goed in het oog houd. Maar aan het Berlijnplein en ook de Lissabonpromenade die in het bericht werden genoemd zijn volgens mij nog wel in die 300 meter van de snelweg. Ik vroeg me af hoe dan het bericht over die twee locaties naar buiten heeft kunnen komen?

Antwoord wethouder Kreijkamp: omdat die in de raadsbrief hebben gestaan die het college afgelopen dinsdag heeft gestuurd over meerjarenplan onderwijs huisvesting. Daarin zijn beide locaties genoemd als mogelijke locaties voor de nieuwe school. We zijn nog verder aan het onderzoeken. Een van de vragen die ik natuurlijk in het voortraject heb gesteld is hoe zitten we met de gezondheidseffecten. De raad weet dat we eerder ook zo’n project dichtbij de upgrade van de NRU hebben tegengehouden. Dat vinden we nog steeds. Dat heeft ons zeker belet in het onderzoek. Vandaar dat er ook andere locaties dichtbij de A2 niet hebben gekund. Deze locatie ligt net buiten die zone. Met de nadruk, nèt erbuiten. Het is dus niet een super ideale locatie. Het is heel moeilijk om een geschikte locatie te vinden in Leidsche Rijn. Deze kan vanuit volksgezondheid. Maar we zullen verder onderzoek moeten doen hoe dat verder vorm gaat krijgen. Dus nogmaals: er zitten nog geen palen in de grond voor deze school. We zijn aan het kijken met de besturen hoe we vorm kunnen geven aan de ambitie voor meer onderwijs in Leidsche Rijn.

Gadiza Bouazani (PvdA) en Eva van Esch (PvdD)

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Wanneer is er duidelijkheid over de vergunningaanvraag Motorcross Utrecht?

Lees verder

Mondelinge vragen Vissterfte Molen De Ster

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer