Monde­linge vragen Vissterfte Molen De Ster


Indiendatum: 13 okt. 2016

Mondelinge vragen tijdens vragenuurtje 13 oktober 2016

Op 10 oktober berichtten Utrechtse media over het feit dat er op 7 en 9 oktober vissen gestorven zijn rondom Molen De Ster in Lombok. De sterfte zou zijn veroorzaakt door het overstorten van rioolwater in de singel door extreme regenval. De vissen zijn verwijderd door het Hoogheemraadschap, maar verdere maatregelen zijn niet bekend gemaakt. Het Hoogheemraadschap reageerde tevens niet meer op oproepen van de beheerder van Molen De Ster om maatregelen te nemen.

De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben hierover de volgende vragen:

1. Wat heeft de gemeente Utrecht (eventueel samen met het hoogheemraadschap) gedaan om de vissensterfte te voorkómen?

2. De extreme regenval waarover gesproken wordt is bij de PvdD en de CU niet bekend. Zijn de riolen rond Molen De Ster niet in orde of was er iets anders aan de hand?

3. Kan het feit dat er nog steeds veel brood in het water wordt gegooid voor watervogels iets te maken hebben met de vissensterfte?

4. Gaat het college (eventueel samen met het hoogheemraadschap) maatregelen nemen om te voorkomen dat hier nóg meer vissen sterven, en zo ja, welke?

5. Onlangs nog hebben mensen - met het mooie weer - gezwommen in het water. Hebben zij gezondheidsrisico's opgelopen en zo ja, welke maatregelen neemt de gemeente hiervoor?

Indiendatum: 13 okt. 2016
Antwoorddatum: 12 okt. 2016

Mondelinge vragen tijdens vragenuurtje 13 oktober 2016

Op 10 oktober berichtten Utrechtse media over het feit dat er op 7 en 9 oktober vissen gestorven zijn rondom Molen De Ster in Lombok. De sterfte zou zijn veroorzaakt door het overstorten van rioolwater in de singel door extreme regenval. De vissen zijn verwijderd door het Hoogheemraadschap, maar verdere maatregelen zijn niet bekend gemaakt. Het Hoogheemraadschap reageerde tevens niet meer op oproepen van de beheerder van Molen De Ster om maatregelen te nemen.

De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben hierover de volgende vragen:

1. Wat heeft de gemeente Utrecht (eventueel samen met het hoogheemraadschap) gedaan om de vissensterfte te voorkómen?

de gemeente en hoogheemraadschap streven naar een situatie waarbij lozingen aan oppervlaktewater zoveel mogelijk worden voorkomen. capaciteit van het rioolstelsel is echter niet zodanig dat er bij hevige regenval nooit een overstort kan plaatsvinden.

2. De extreme regenval waarover gesproken wordt is bij de PvdD en de CU niet bekend. Zijn de riolen rond Molen De Ster niet in orde of was er iets anders aan de hand?

de regenval en de overstort vond plaats op zondag 2 oktober en niet op 7 of 9 oktober. De vissensterfte vond ook plaats op die datum, alleen zijn ze bij molen De Ster pas op 7 oktober gevonden. Als gevolg van werkzaamheden aan het gemaal van Lombok in de Lange Havenstraat, en een vermoedelijke storing in het tijdelijk gemaal, stond het niveau in de riolering in Lombok in het weekend van 2 oktober veel hoger dan gebruikelijk. De neerslag van 2 okotber was toen voldoende om zowel bij de Bilitonkade als bij Molen de Ster het rioolstelsel te doen overlopen naar oppervlaktewater. Doordat er relatief veel afvalwater in rioolwater stond, zat er ditmaal ook veel afvalwater in het overstortende water. Daardoor waren de gevolgen ernstiger dan gebruikelijk bij een overstort.

3. Kan het feit dat er nog steeds veel brood in het water wordt gegooid voor watervogels iets te maken hebben met de vissensterfte?

nee de vissterfte op 2 oktober heeft geen relatie met hoeveelheid brood in het water.

4. Gaat het college (eventueel samen met het hoogheemraadschap) maatregelen nemen om te voorkomen dat hier nóg meer vissen sterven, en zo ja, welke?

ja gemeente en hoogheemraadschap hebben zodra bekend werd dat er een overstorting had plaatsgevonden waarbij vissensterfte optrad, nader onderzoek laten doen naar de oorzaak van de overstroming. Zo is het functioneren van de tijdelijke pompinstallatie gecontroleerd, is de onderhoudsfrequentie van het tijdelijke gemaal geïntensiveerd en zijn de aanvoerende riolen richting het rioolgemaal geïnspecteerd.

sinds 4 oktober functioneren rioleren en tijdelijke pompinstallatie weer zoals deze moeten functioneren.

5. Onlangs nog hebben mensen - met het mooie weer - gezwommen in het water. Hebben zij gezondheidsrisico's opgelopen en zo ja, welke maatregelen neemt de gemeente hiervoor?

mensen die met het mooie weer in september hebben gezwommen hebben naast de gangbare risico’s van zwemmen in open water op dat moment, geen last gehad van gezondheidsrisico’s van riooloverstorten omdat deze op dat moment niet hebben plaatsgevonden. Dit blijkt uit het gemeentelijke meetnet van de riolering. Normaliter vormt de waterkwaliteit bij de Munt, hoewel dit formeel geen zwemwater is, geen probleem voor zwemmers. Alleen als bij zeer hevige neerslag de riooloverstorten gaan werken voldoet de bacteriologische kwaliteit zeker niet aan de zwemwaterrichtlijn. Het is verstandig om dan even niet te zwemmen. Gebruikers van het water worden daar door middel van informatiebordjes op gewezen. Evenals op andere risico’s bij zwemmen in open water wat geen officieel zwemwater is. De afgelopen jaren is bij de Munt 4 maal een overschrijding gemeten waar mensen op zijn gewezen.

6. Aanvullende vraag Eva van Esch: Ik vind het opvallend dat er vijf dagen dode vissen in het water hebben gelegen en dat ze dan pas worden gevonden, zeker gezien er veel mensen komen op deze plek. Is er een mogelijkheid om te achterhalen waarom dat zo lang duurt?

Antwoord wethouder Geldof: als vissen sterven gaan ze op een gegeven moment bovendrijven heb ik begrepen. de termijn waarop dat plaatsvind heb ik geen idee van, maar ik weet wanneer de overstort is geweest en dat is de oorzaak.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Nieuwe middelbare school op dak A2 Berlijnplein

Lees verder

Mondelinge vragen Kunstgras in parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer