Monde­linge vragen Kunstgras in parken


Indiendatum: 17 nov. 2016

Mondelinge vragen 3 Vragenuurtje 17 november 2016

Van onze Partij voor de Dieren collega’s in Leiden vernamen we deze week dat de gemeente Leiden stilzwijgend hele stukken kunstgras in openbare parken heeft aangelegd en ook verder wil aanleggen. Op initiatief van GroenLinks Leiden gaat de gemeente Leiden nu over tot het aanleggen van hybride gras, dus met duizenden plastic sprietjes tussen echt gras. Dat vindt de Partij voor de Dieren zeer onwenselijk, vanwege de negatieve gevolgen voor de bodem, het water en de dieren. Maar ook vanwege de Disneyficatie van het groen, zoals onze Leidsche collega zo mooi in de gemeenteraad zei.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is ook de gemeente Utrecht bezig met het aanleggen van kunstgras en/of hybride gras in parken en andere natuurgebieden? Zo ja, dan ontvangen wij graag per mail de locaties en de nog beoogde locaties.

2. Zo nee, wat is de mening van het college over het aanleggen van kunstgras en hybride gras in parken en andere natuur?

3. Is het college bereid toe te zeggen géén kunstgras en hybride gras (meer) aan te leggen in parken en andere natuur?

Alleen indien de gemeente Utrecht inderdaad kunstgras en hybride gras heeft aangelegd:

4. Is het college bereid om de al aangelegde stukken kunstgras en hybride gras in parken en andere natuur zo snel mogelijk te vervangen door écht, natuurlijk gras?

Indiendatum: 17 nov. 2016
Antwoorddatum: 17 nov. 2016

Mondelinge vragen 3 Vragenuurtje 17 november 2016

Van onze Partij voor de Dieren collega’s in Leiden vernamen we deze week dat de gemeente Leiden stilzwijgend hele stukken kunstgras in openbare parken heeft aangelegd en ook verder wil aanleggen. Op initiatief van GroenLinks gaat de gemeente nu over tot het aanleggen van hybride gras, dus met duizenden plastic sprietjes tussen echt gras. Dat vindt de Partij voor de Dieren zeer onwenselijk, vanwege de negatieve gevolgen voor de bodem, het water en de dieren. Maar ook vanwege de Disneyficatie van het groen, zoals onze Leidsche collega zo mooi in de gemeenteraad zei.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is ook de gemeente Utrecht bezig met het aanleggen van kunstgras en/of hybride gras in parken en andere natuurgebieden? Zo ja, dan ontvangen wij graag per mail de locaties en de nog beoogde locaties.

Natuurgras heeft de eerste voorkeur. In uitzonderingsgevallen wordt in parken op plekken, dus niet een heel park maar plekken, met een zeer hoge gebruiksdruk incidenteel kunstgras toegepast. Vaak ook in overleg met of op verzoek van bewoners gebruikers. Zo is er in het Willem Alexanderpark een stukje kunstgras ten behoeve van sportmogelijkheden en verder bijvoorbeeld in Archeologiepark, in park Transwijk, Majellapark en park de Gagel. Voor zover mij bekend zijn er geen plekken en/of plannen voor hybride gras.

2. Zo nee, wat is de mening van het college over het aanleggen van kunstgras en hybride gras in parken en andere natuur?

Als uit ervaring blijkt dat de gebruiksdruk zo hoog is dat er lange periodes modder en plassen ontstaan waardoor het gras niet bruikbaar is voor activiteiten, dan kijken wij of daar nog wat aan kan gebeuren. Hybride gras of kunstgras zou dan een mogelijkheid kunnen zijn maar eerst wordt er onderzoek gedaan naar andere alternatieven zoals het verbeteren van de ondergrond of drainagemogelijkheden. Gras blijft kwetsbaar, vraagt veel meer op intensief gebruikte locaties. Vandaar dat sommige, die ik net noemde, van kunstgras gebruik is gemaakt. En we maken daarnaast uitzondering voor voetbalveldjes en speeltuintjes met sporttoestellen in verband met vallen, beheer en het ontstaan van modderpoelen.

3. Is het college bereid toe te zeggen géén kunstgras en hybride gras (meer) aan te leggen in parken en andere natuur?

Natuurgras heeft de voorkeur zoals ik al aangaf. Wij overwegen alleen kunstgras in parken als zeer hoge gebruiksdruk dit noodzakelijk maakt en er geen andere mogelijkheden zijn zoals het verbeteren van de ondergrond en het aanleggen van drainage.

Alleen indien de gemeente Utrecht inderdaad kunstgras en hybride gras heeft aangelegd:

4. Is het college bereid om de al aangelegde stukken kunstgras en hybride gras in parken en andere natuur zo snel mogelijk te vervangen door écht, natuurlijk gras?

Zoals uit de eerdere antwoorden blijkt is als gevolg van de hoge gebruiksdruk op sommige plaatsen het gebruiken van kunstgras iets wat onvermijdelijk is. Dan is dat iets wat incidenteel wordt toegepast. Dan heeft er een goede afweging plaatsgevonden en wij overwegen niet om deze plaatsen om te vormen tot natuurgras.

Aanvullende vraag Eva van Esch:

Ik ben benieuwd wat die zeer hoge gebruiksdruk dan inhoudt, en wie dan die indicatie maakt wat een zeer hoge gebruiksdruk is.

Wethouder Geldof:

Dat is soms in overleg met bewoners of gebruikers als het gaat om een sportveld wat in het Willem Alexanderpark bijvoorbeeld ligt. Ja als dat intensief gebruikt wordt met sporten dan kan dat uiteindelijk ook een modderpoel worden. En dan zijn dat, ja ik noem het maar even de kwalitatieve dit keer, is het met dit gebruik want met natuurgras gaat dat goed, kunnen we daar wat maatregelen op nemen met natuurgras, of is dan zo’n stukje toch kunstgras noodzakelijk om ja die functionaliteit te kunnen waarborgen waar mensen prijs op stellen. En dat is ja maatwerk per stuk zal ik maar zeggen. Ik zal mevrouw Van Esch doen mailen een overzicht van de locaties.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vissterfte Molen De Ster

Lees verder

Schriftelijke vragen Afkoppelen Hemelwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer