Monde­linge vragen Muizen vergif­tigen in het stadhuis


Indiendatum: 8 feb. 2018

Mondelinge vragen 5, 8 februari 2018

De Partij voor de Dieren vernam dat het college een nieuw bedrijf heeft ingehuurd voor het doden van muizen in het stadhuis. Na veel navraag kregen we informatie over de werkwijze van PCS, die niet bepaald diervriendelijk is. Het bedrijf zegt in te zetten op preventie, maar geeft vervolgens een uitgebreide technische en weinig empathische beschrijving van hoe ze de muizen vergiftigt en vervolgens ‘afvoert en verwerkt’. En dit terwijl al lang duidelijk is dat gif een zeer lange lijdensweg met zich meebrengt voor muizen en ook niet werkt in het weren van muizen uit het stadhuis. Naar aanleiding van het indienen van deze mondelinge vragen voor het vragenuur van 1 februari stuurde een medewerker van de gemeente een mail rond met het verzoek niet te eten op de kamers en etensresten goed op te ruimen. Onze vragen aan het college zijn daarom als volgt:

1. Waarom heeft het college voor dit bedrijf gekozen dat met gif werkt, terwijl u aan de andere kant beweert een diervriendelijke gemeente te willen zijn?

2. Heeft het college überhaupt in gesprekken met dit en andere bedrijven aangegeven niet met gif te willen werken en dierenwelzijn voorop te willen hebben staan?

3. Waarom wordt er nu gekozen voor gif, terwijl het stadhuis binnen niet al te lange tijd verbouwd wordt en dan (dit verwachten wij wel!) goede preventieve bouwmaatregelen worden genomen, zodat muizen minder goed kunnen migreren binnen het stadhuis?

4. Waarom wordt er maar een enkel bordje in het stadhuis gezet tegen het opeten van voedsel waar muizen op af kunnen komen en wordt er pas bij het indienen van vragen door de Partij voor de Dieren een mail rondgestuurd over eten op het stadhuis,, terwijl het opruimen van voedsel en afval een belangrijke preventieve maatregel vormt?

5. Is het college bereid het gebruik van gif te heroverwegen en zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen tot het stadhuis verbouwd wordt?

Indiendatum: 8 feb. 2018
Antwoorddatum: 1 feb. 2018

De Partij voor de Dieren vernam dat het college een nieuw bedrijf heeft ingehuurd voor het doden van muizen in het stadhuis. Na veel navraag kregen we informatie over de werkwijze van PCS, die niet bepaald diervriendelijk is. Het bedrijf zegt in te zetten op preventie, maar geeft vervolgens een uitgebreide technische en weinig empathische beschrijving van hoe ze de muizen vergiftigt en vervolgens ‘afvoert en verwerkt’. En dit terwijl al lang duidelijk is dat gif een zeer lange lijdensweg met zich meebrengt voor muizen en ook niet werkt in het weren van muizen uit het stadhuis. Naar aanleiding van het indienen van deze mondelinge vragen voor het vragenuur van 1 februari stuurde een medewerker van de gemeente een mail rond met het verzoek niet te eten op de kamers en etensresten goed op te ruimen. Onze vragen aan het college zijn daarom als volgt:

1. Waarom heeft het college voor dit bedrijf gekozen dat met gif werkt, terwijl u aan de andere kant beweert een diervriendelijke gemeente te willen zijn?

Voor dit bedrijf is gekozen omdat het kwaliteit biedt, werkt aan duurzame oplossingen en ook innoveert. Scholing is van belang, ook in de sfeer van preventie, om steeds minder pesticiden te hoeven gebruiken.

2. Heeft het college überhaupt in gesprekken met dit en andere bedrijven aangegeven niet met gif te willen werken en dierenwelzijn voorop te willen hebben staan?

3. Waarom wordt er nu gekozen voor gif, terwijl het stadhuis binnen niet al te lange tijd verbouwd wordt en dan (dit verwachten wij wel!) goede preventieve bouwmaatregelen worden genomen, zodat muizen minder goed kunnen migreren binnen het stadhuis?

Antwoord op vragen 2 en 3: De overlast in het stadhuis van plaagdieren is zodanig toegenomen dat er gezondheidsrisico's kunnen zijn voor mensen. Er is gekozen voor pesticides, omdat preventie alleen niet meer werkt. Muizen komen af op de voedselresten van medewerkers op het stadhuis en de locatiemanager wijst vaak op het opruimen van etensresten, maar dat wordt te vaak genegeerd. Sinds er gescheiden afvalbakken in het stadhuis staan, in plaats van de open afvalbakken op elke kamer, liggen er minder etensresten, maar toch zijn er nu teveel plaagdieren. Tijdens de verbouwing zullen zeker preventieve bouwmaatregelen, zoals het dichten van kieren, genomen worden om overlast van muizen te voorkomen.

4. Waarom wordt er maar een enkel bordje in het stadhuis gezet tegen het opeten van voedsel waar muizen op af kunnen komen en wordt er pas bij het indienen van vragen door de Partij voor de Dieren een mail rondgestuurd over eten op het stadhuis,, terwijl het opruimen van voedsel en afval een belangrijke preventieve maatregel vormt?

Het komt voor dat medewerkers van dit gebouw preventieborden weghalen, en de locatiemanager zal preventie nog eens naar voren brengen bij gebruikers van het gebouw.

5. Is het college bereid het gebruik van gif te heroverwegen en zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen tot het stadhuis verbouwd wordt?

Zolang er sprake is van deze overlast, zullen wij pesticides blijven gebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer we hier mee kunnen stoppen.