Monde­linge vragen Koei­en­welzijn versus model­vlieg­tuigen


Indiendatum: 8 feb. 2018

Mondelinge vragen 6, 8 februari 2018

Al sinds 2012 hebben de koeien en kalveren van Boer Van Veen aan de Heijcopperkade in De Meern veel last van de modelvliegtuigen van Modelvliegclub Midden-Nederland (MVC). Zoals het college weet heeft de Partij voor de Dieren hier eerder vragen over gesteld en is er regelmatig contact geweest tussen de heer van Veen en de gemeente. Tot nu toe heeft het college zich echter, ondanks uitspraken van diverse rechtsinstanties, niet actief ingezet om tot een diervriendelijke oplossing te komen in deze zaak. Op deze manier wordt het de heer van Veen onmogelijk gemaakt om op diervriendelijke wijze zijn werk te doen, want zijn koeien kunnen niet naar buiten. Nu heeft de Raad van State (wederom) op 17 januari 2018 bepaald dat “MVC zich in elk geval niet houdt aan het voorschrift om boven de gronden van anderen minimaal 20 meter hoog te vliegen. De Raad van State heeft bepaald dat uw college gehouden is om deze overtredingen te beëindigen”. Hiermee zijn de activiteiten van de Modelvliegclub in strijd met de verleende omgevingsvergunning. Tijdens de zitting is ook door de MVC toegegeven dat zij stelselmatig de vergunningvoorschriften overtreden en dat er inderdaad regelmatig ongelukken plaatsvinden bij het opstijgen en landen.

De heer van Veen vreest dat het college nu de voorschriften gaat aanpassen of een ander besluit neemt op dit handhavingsverzoek. De Partij voor de Dieren wil weten of de vrees van de heer van Veen terecht is. We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college van plan de voorschriften te gaan aanpassen of een ander besluit te nemen op dit handhavingsverzoek? Zo ja, waarom?

2. Zo nee, vanaf wanneer gaat het college handhaven op en rond het terrein van boer van Veen, zodat overtredingen actiever worden aangepakt en tegengegaan?

3. Zo nee, op welke andere manier en op welke termijn gaat het college verder aan de slag met de uitspraak van de Raad van State, zodat er nu eindelijk een structurele en diervriendelijke oplossing komt voor de koeien van de heer van Veen?

4. Vindt het college, net als de Partij voor de Dieren, dat deze vervelende situatie nu lang genoeg geduurd heeft en dat er een andere oplossing gevonden moet worden voor de koeien én de modelvliegclub, namelijk zo spoedig mogelijk een andere locatie, waar beide partijen hun bedrijfsvoering op zo goed mogelijke wijze en met plezier voor mens en dier kunnen voeren?

Indiendatum: 8 feb. 2018
Antwoorddatum: 8 feb. 2018

Al sinds 2012 hebben de koeien en kalveren van Boer Van Veen aan de Heijcopperkade in De Meern veel last van de modelvliegtuigen van Modelvliegclub Midden-Nederland (MVC). Zoals het college weet heeft de Partij voor de Dieren hier eerder vragen over gesteld en is er regelmatig contact geweest tussen de heer van Veen en de gemeente. Tot nu toe heeft het college zich echter, ondanks uitspraken van diverse rechtsinstanties, niet actief ingezet om tot een diervriendelijke oplossing te komen in deze zaak. Op deze manier wordt het de heer van Veen onmogelijk gemaakt om op diervriendelijke wijze zijn werk te doen, want zijn koeien kunnen niet naar buiten. Nu heeft de Raad van State (wederom) op 17 januari 2018 bepaald dat “MVC zich in elk geval niet houdt aan het voorschrift om boven de gronden van anderen minimaal 20 meter hoog te vliegen. De Raad van State heeft bepaald dat uw college gehouden is om deze overtredingen te beëindigen”. Hiermee zijn de activiteiten van de Modelvliegclub in strijd met de verleende omgevingsvergunning. Tijdens de zitting is ook door de MVC toegegeven dat zij stelselmatig de vergunningvoorschriften overtreden en dat er inderdaad regelmatig ongelukken plaatsvinden bij het opstijgen en landen.

De heer van Veen vreest dat het college nu de voorschriften gaat aanpassen of een ander besluit neemt op dit handhavingsverzoek. De Partij voor de Dieren wil weten of de vrees van de heer van Veen terecht is. We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college van plan de voorschriften te gaan aanpassen of een ander besluit te nemen op dit handhavingsverzoek? Zo ja, waarom?

2. Zo nee, vanaf wanneer gaat het college handhaven op en rond het terrein van boer van Veen, zodat overtredingen actiever worden aangepakt en tegengegaan?

3. Zo nee, op welke andere manier en op welke termijn gaat het college verder aan de slag met de uitspraak van de Raad van State, zodat er nu eindelijk een structurele en diervriendelijke oplossing komt voor de koeien van de heer van Veen?

4. Vindt het college, net als de Partij voor de Dieren, dat deze vervelende situatie nu lang genoeg geduurd heeft en dat er een andere oplossing gevonden moet worden voor de koeien én de modelvliegclub, namelijk zo spoedig mogelijk een andere locatie, waar beide partijen hun bedrijfsvoering op zo goed mogelijke wijze en met plezier voor mens en dier kunnen voeren?

Wethouder Van Hooijdonk: Ik vervang wethouder Jansen. Dank voor de vragen. Uiteraard zal het college de uitspraak van de Raad van State respecteren. Het college zal in die lijn op het bezwaarschrift een nieuwe beslissing nemen. Wij zullen ons beraden op de vergunning. Wij zullen in overleg gaan met zowel de heer Van Veen als met de vliegclub. Zodra wij daarover meer duidelijkheid hebben, zullen wij de raad ter zake informeren.

PvdD-raadslid Maarten van Heuven: Wanneer denkt de wethouder dat het overleg is afgerond en er een advies naar de raad komt?

Wethouder van Hooijdonk: Uiteraard proberen wij dat zo snel mogelijk te doen. Omdat ik in het dossier niet thuis ben, kan ik daarop moeilijk mijn Fingerspitzengefuhl loslaten.