Monde­linge Vragen “Oooooh het houdt gewoon niet op” Plandelen in Park Paar­denveld


Indiendatum: 31 aug. 2023

Mondelinge vragen 1, 31 augustus 2023

Afgelopen zaterdag deed de Partij voor de Dieren mee aan de tweede Utrechtse plandeldag. Het woord plandelen is een samentrekking van plastic opruimen en wandelen. Met opruimknijpers en afvalzakken van de gemeente trok een groep vrijwilligers de stad in om afval op te ruimen. Al snel stuitten we in Park Paardenveld op een zee aan sigarettenpeuken en bierdoppen. Goed gemutst gingen we aan de slag, maar al snel zonk de moed in de schoenen. "Ooooh, het houdt gewoon niet op", werd verzucht. Echt overal lagen peuken en doppen, soms ook vast in de grond. Rondslingerend afval, en zeker ook peuken, is een forse bedreiging voor natuur en dieren, en ook voor kwaliteit van het water in de grond en de nabij liggende singel. Na anderhalf uur opruimen waren de acht vrijwilligers nog niet klaar met het verwijderen van peuken en doppen. Heel demotiverend, wetend dat bij de volgende zomeravond weer honderden peuken en doppen achtergelaten worden.

1. Herkent het college het beeld dat in Park Paardenveld zo ontzettend veel peuken en doppen liggen? In hoeverre geldt dit probleem ook voor de andere parken in Utrecht?

2. In hoeverre verwijdert de gemeente deze peuken en doppen? Is effectief verwijderen überhaupt mogelijk?

3. Voorkomen is beter dan genezen natuurlijk. Welke middelen kan de gemeente (extra) inzetten om te voorkomen dat peuken en doppen zo klakkeloos weggemikt worden?

4. Het viel ons op dat dat er echt giga veel peuken onder en naast bankjes liggen terwijl er wel vaak een afvalbak staat. Welke actie gaat hierop worden ondernomen?

5. Misschien een drastische stap, maar ook met het oog op volksgezondheid toch: in hoeverre zijn rookvrije parken een optie voor het college om de peukenzee te bestrijden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren