Schrif­te­lijke vragen Inzet duurzaam asfalt


Indiendatum: 29 aug. 2023

Schriftelijke vragen 158/2023

In Utrecht wordt veel asfalt gebruikt, bijvoorbeeld voor fietspaden en autowegen. Asfalt is niet al te duurzaam, en de fractie van de Partij voor de Dieren zou willen dat, als Utrecht overgaat tot het gebruik van asfalt, we dan voor de meest duurzame variant kiezen. We zijn daarom even gaan speuren naar welke duurzame keuzes de gemeente Utrecht maakt als het om asfalt gaat. In de laatste communicatie over het materiaalgebruik van asfalt (Schriftelijke vragen 26 november 2021) stelt het college dat het traditionele bitumen wordt gebruikt bij de vervanging en aanleg van asfalt binnen onze gemeente. De wethouder geeft aan op dat moment nog niet klaar te zijn voor het gebruik van innovatieve materialen, die minder belastend zijn voor het milieu, maar de ontwikkelingen op dat vlak wel te volgen: ‘Dit is afhankelijk van waarmee de marktpartijen komen.’ Gezien de snelheid van implementatieprojecten door onder andere Rijkswaterstaat, en daarmee de snel opvolgende mogelijkheden, én de steeds nijpender wordende staat van natuur, klimaat en biodiversiteit, stellen wij de volgende vragen:

  1. Is de wethouder bekend met het feit dat 10 procent van de totale milieukosten in de bouw bestaat uit het aanleggen en onderhouden van wegen? [1]
  2. In 2021 was het college nog niet klaar om toezeggingen te doen over het gebruik van duurzaam asfalt. In hoeverre heeft de wethouder nu een heldere visie op de toekomst van het gebruik van duurzaam asfalt, met het oog op CO2-reductie?
  3. De ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat gaan heel snel. In hoeverre volgt Utrecht deze ontwikkelingen en in hoeverre voert Utrecht de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied uit?
  4. In 2020 zijn in de gemeenten Vlissingen en Groningen experimenten gedaan met het gebruik van bio-asfalt met de volledig plantaardige lignine. Heeft de gemeente Utrecht van deze experimenten kennisgenomen en geleerd hoe we in Utrecht over kunnen schakelen op milieuvriendelijker asfalt?
  5. Op het moment zijn er verschillende typen duurzaam asfalt mogelijk, zoals de Asphalt Recycling Train en lignine. Welke van deze vormen, of andere vormen van milieuvriendelijker asfalt, heeft onze gemeente sinds 2018 ingezet? [2] Wat waren daarvan de uitkomsten?
  6. Op welke precieze manier worden die uitkomsten geïntegreerd in het inkoopbeleid?
  7. Welk type asfalt is gebruikt voor de laatste projecten waarbij asfalt vernieuwd of aangelegd is? Waarom is gekozen voor dat type asfalt?
  8. Momenteel worden materialen uitgekozen voor de doorfietsroutes. Welk type asfalt wordt gekozen bij de aanleg van de doorfietsroutes? Waarom wordt gekozen voor dat type asfalt?

Maarten van Heuven en Wendy Hoenkamp, Partij voor de Dieren

[1] Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management in Built Environment (https://circulairebouweconomie.nl/nieuws/de-circulair-bouwen-podcast-11-circulariteit-in-de-waterbouw-hier-maak-je-impact-2)

[2] Raadsbrief circulaire economie - 2017