Monde­linge vragen Achter­uitgang Neder­landse natuur


Indiendatum: 29 okt. 2015

Mondelinge vragen 1, 29 oktober 2015

Vanmorgen stond in dagblad TROUW een artikel over het vandaag gepubliceerde rapport Living Planet Report van het WNF over de dramatische verslechtering van de natuur in Nederland.

Ook in de verstedelijkte omgeving is onderzoek gedaan. Daaruit kwamen dramatische cijfers naar voren. In steden en dorpen is er een afname van dierpopulaties van maar liefst 30 procent ten opzichte van 1990. Uit het rapport kan de conclusie getrokken worden dat ondanks er meer aandacht is voor groen in de stad, de biodiversiteit daar niet van profiteert.

Vooral meer bebouwing, verstening van tuinen en het niet hebben van een goed ecologisch groenbeheer zijn de oorzaken die uit dit rapport naar voren komen.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding van dit rapport de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het vandaag gepubliceerde rapport?
  2. De conclusies uit het rapport hebben ook betrekking op Utrecht. Want ook in Utrecht is bebouwing dichter en verslechtert daarmee de biodiversiteit. Wat voor mogelijkheden ziet u om deze verslechtering een halt toe te roepen?
  3. Verstening van tuinen is een ander probleem. Zeer urgent om aan te pakken om bijvoorbeeld de populatie dagvlinders te doen stijgen in plaats van dalen. Is het college bereid actief burgers te gaan stimuleren hun tuin niet te verstenen?
  4. Ook het groenbeheer wordt genoemd als oorzaak. Dit is nog onvoldoende gericht op behoud van de biodiversiteit. Ecologisch beheer moet de norm worden, waardoor onder andere het maaibeleid van de gemeente erop gericht moet zijn pas na de bloei van planten eenmaal te maaien en een deel van de vegetatie te laten staan. Is de wethouder bereid het maaibeleid van de gemeente op deze manier te wijzigen?
  5. Tevens verliezen vogels hun nestplaatsen bij huizen door renovatie, isolatie en sneldekpannen. Vooral de spreeuw en de huismus zijn hiervan de dupe, zeker ook in Utrecht. Wat voor oplossing ziet de wethouder om de achteruitgang te stoppen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
GroenLinks

Indiendatum: 29 okt. 2015
Antwoorddatum: 29 okt. 2015

Mondelinge vragen 1, 29 oktober 2015

Vanmorgen stond in dagblad TROUW een artikel over het vandaag gepubliceerde rapport Living Planet Report van het WNF over de dramatische verslechtering van de natuur in Nederland.

Ook in de verstedelijkte omgeving is onderzoek gedaan. Daaruit kwamen dramatische cijfers naar voren. In steden en dorpen is er een afname van dierpopulaties van maar liefst 30 procent ten opzichte van 1990. Uit het rapport kan de conclusie getrokken worden dat ondanks er meer aandacht is voor groen in de stad, de biodiversiteit daar niet van profiteert.

Vooral meer bebouwing, verstening van tuinen en het niet hebben van een goed ecologisch groenbeheer zijn de oorzaken.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben naar aanleiding van dit rapport de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het vandaag gepubliceerde rapport?

Ja, daar zijn we vandaag mee bekend geworden.

2. De conclusies uit het rapport hebben ook betrekking op Utrecht. Want ook in Utrecht is bebouwing dichter en verslechtert daarmee de biodiversiteit. Wat voor mogelijkheden ziet u om deze verslechtering een halt toe te roepen?

Op dit gebied doen we al veel activiteiten vanuit de Groene Web projecten, het Groenstructuurplan en de Wijkgroenplannen. Dit houdt onder meer in dat verharding wordt tegengegaan en dat er beplanting wordt aangelegd, dat er natuurvriendelijke oevers worden aangelegd e.d.

3. Verstening van tuinen is een ander probleem. Zeer urgent om aan te pakken om bijvoorbeeld de populatie dagvlinders te doen stijgen in plaats van dalen. Is het college bereid actief burgers te gaan stimuleren hun tuin niet te verstenen?

We hebben het hierover gehad bij de behandeling van het Gemeentelijk Plan Watertaken op 25 juni 2015. De wethouder heeft toen de motie van de Partij voor de Dieren overgenomen en heeft aangegeven hier in 2016 op terug te komen. Het college blijft de lijn volgen om maatregelen te nemen voor behoud van biodiversiteit.

4. Ook het groenbeheer wordt genoemd als oorzaak. Dit is nog onvoldoende gericht op behoud van de biodiversiteit. Ecologisch beheer moet de norm worden, waardoor onder andere het maaibeleid van de gemeente erop gericht moet zijn pas na de bloei van planten eenmaal te maaien en een deel van de vegetatie te laten staan. Is de wethouder bereid het maaibeleid van de gemeente op deze manier te wijzigen?

De PvdD vraagt om het wijzigen van het maaibeleid in Utrecht. In grote lijnen voeren we die suggestie al uit in Utrecht. Het gaat om behoud van biodiversiteit. Er wordt gemaaid na de bloei en nadat de zaden zijn ontwikkeld. Als de natuur wat achterloopt zoals bij koude nachten, wordt het maaien uitgesteld. We werken samen met de milieuadviesgroep, infrastructuur en ecologie. Vlak na de zomer was er overleg over het maaibeleid e.d.. Het ging over waar te maaien en waar er beplanting moet komen in het kader van biodiversiteit. In het maaicontract wordt het maaibeleid afgestemd ook op hun adviezen en tips. Op diverse plekken in de stad wordt samengewerkt met vrijwilligers, waarbij biodiversiteit extra aandacht heeft.

5. Tevens verliezen vogels hun nestplaatsen bij huizen door renovatie, isolatie en sneldakpannen. Vooral de spreeuw en de huismus zijn hiervan de dupe, zeker ook in Utrecht. Wat voor oplossing ziet de wethouder om de achteruitgang te stoppen?

Er zijn prestatieafspraken met corporaties en hierbij wordt aandacht besteedt aan dieren. Bij tenders voor bebouwing op gronden van de gemeente neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Het Bouwbesluit is een belangrijk kader, maar in tenders is ook een belangrijke plaats voor duurzaamheid.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ├ęcht groene kerstbomen

Lees verder

Schriftelijke vragen Modelvliegclub en koeien boer Van Veen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer