Monde­linge vragen Pas op de plaats voor coffeeshop Overvecht


Indiendatum: jan. 2019

Mondelinge vragen 2, 31 januari 2019

Op 24 januari stuurde het college een brief[1] naar de raad waarin het voornemen werd aangekondigd planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht. Deze keuze roept veel vragen op bij de raad en in de stad. Ook omdat het college zelf – in het wijkbericht – de keuze positioneert tegenover de positieve impuls voor de wijk, door middel van de Versnelling[2]. Anderzijds wordt door het college aangegeven dat de aanvraag van de initiatiefnemer past binnen het bestaande coffeeshopbeleid van de gemeente, maar niks gezegd over het horecabeleid.

Alhoewel fracties in de raad verschillend aankijken tegen het cannabisbeleid van de gemeente, voelen we breed de behoefte om het gesprek met het college te voeren over de wenselijkheid van een nieuwe coffeeshop op deze locatie.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in de procedure, zodat de raad eerst in de gelegenheid is om hier desgewenst over te spreken?

2. Is het college bereid dat gesprek te ondersteunen met een uitgebreide toelichtende brief bij de afwegingen van het college, waarin in ieder geval wordt meegenomen:

a. Informatie over de procedure, de al genomen stappen, de nog te doorlopen stappen, de afwegingsruimte voor de gemeente en de raad, en de middelen die belanghebbenden hebben om beroep en bezwaar aan te tekenen,

b. De overwegingen om de aanvraag ‘verder in behandeling te nemen’, na een afweging die blijkbaar in het college heeft plaatsgevonden,

c. het feit dat er op het pand geen horecabestemming zit en het horecakader op bedrijventerreinen afwijkingsmogelijkheid biedt voor ondersteunende horeca, niet voor zelfstandige vestigingen,

d. De relatie met de aanpak van criminaliteit op bedrijventerrein Overvecht en de algemene ontwikkeling van het bedrijventerrein,

e. De verwachte inzet vanuit toezicht en handhaving rond dit bedrijf,

f. De verwachte effecten in de omgeving (o.a. parkeren en hinder in de omgeving)

g. De wijze waarop bewoners van de wijk en de ondernemers op het bedrijventerrein geïnformeerd en betrokken worden,

h. Meer informatie over de plannen van de initiatiefnemer,

i. Eventuele andere locaties die met de initiatiefnemer zijn besproken.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Queeny Rajkowski, VVD
Heleen De Boer, GroenLinks
Has Bakker, D66
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU
Bülent Isik, PvdA
Ruurt Wiegant, SP

[1] https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=2edaa5a7-6eef-495f-8c69-df3485334e38

[2] https://wijkberichten.utrecht.nl/wijkberichten/2019-jan-jun/2019-01-Wijkbericht-aanvraag-coffeeshop-Tennesseedreef.pdf

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 31 jan. 2019

Mondelinge vragen 2, 31 januari 2019

Op 24 januari stuurde het college een brief[1] naar de raad waarin het voornemen werd aangekondigd planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht. Deze keuze roept veel vragen op bij de raad en in de stad. Ook omdat het college zelf – in het wijkbericht – de keuze positioneert tegenover de positieve impuls voor de wijk, door middel van de Versnelling[2]. Anderzijds wordt door het college aangegeven dat de aanvraag van de initiatiefnemer past binnen het bestaande coffeeshopbeleid van de gemeente, maar niks gezegd over het horecabeleid.

Alhoewel fracties in de raad verschillend aankijken tegen het cannabisbeleid van de gemeente, voelen we breed de behoefte om het gesprek met het college te voeren over de wenselijkheid van een nieuwe coffeeshop op deze locatie.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in de procedure, zodat de raad eerst in de gelegenheid is om hier desgewenst over te spreken?

Op korte termijn zijn nog geen onomkeerbare stappen aan de orde. Het beleidskader voor de coffeeshop dat in 2015 aan de orde is geweest in de commissievergadering Mens en Samenleving vormt het richtsnoer. Tijdens de lopende aanvraagprocedure kunnen de regels niet worden veranderd, dat zal men begrijpen. Voor deze coffeeshop geldt dat de Initiatiefnemer eerst het college zal moeten verzoeken om een ontheffing op het bestemmingsplan. In deze procedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen en daarna bezwaar en beroep instellen. Ook moet het Bibobonderzoek nog starten. Daarna kan de vergunning voor horeca-exploitatie verder in procedure gaan.

2. Is het college bereid dat gesprek te ondersteunen met een uitgebreide toelichtende brief bij de afwegingen van het college, waarin in ieder geval wordt meegenomen:

a. Informatie over de procedure, de al genomen stappen, de nog te doorlopen stappen, de afwegingsruimte voor de gemeente en de raad, en de middelen die belanghebbenden hebben om beroep en bezwaar aan te tekenen,

b. De overwegingen om de aanvraag ‘verder in behandeling te nemen’, na een afweging die blijkbaar in het college heeft plaatsgevonden,

c. het feit dat er op het pand geen horecabestemming zit en het horecakader op bedrijventerreinen afwijkingsmogelijkheid biedt voor ondersteunende horeca, niet voor zelfstandige vestigingen,

d. De relatie met de aanpak van criminaliteit op bedrijventerrein Overvecht en de algemene ontwikkeling van het bedrijventerrein,

e. De verwachte inzet vanuit toezicht en handhaving rond dit bedrijf,

f. De verwachte effecten in de omgeving (o.a. parkeren en hinder in de omgeving)

g. De wijze waarop bewoners van de wijk en de ondernemers op het bedrijventerrein geïnformeerd en betrokken worden,

h. Meer informatie over de plannen van de initiatiefnemer,

i. Eventuele andere locaties die met de initiatiefnemer zijn besproken.

Ja, het college is bereid om de raad in de tweede helft van maart a.s, per brief te informeren, waarin deze aanvraag mede zal worden geplaatst tegen de achtergrond van het algemene coffeeshopbeleid. Veel van de gevraagde informatie zal ook aan de orde komen tijdens de Informatieavond op maandag 4 februari a.s. Hier zal de ondernemer zijn plannen komen toelichten. In antwoord op de vraag over de vestiging van een coffeeshop kan ik op dit moment het volgende zeggen. Een aanvrager draagt zelf een pand tot locatie aan voor de vestiging van een coffeeshop. De aanvraaglocatie wordt getoetst aan het coffeeshopbeleid. Daarbij gaat het om criteria zoals de afstand tot scholen, geen coffeeshops In woonstraten en het vastgelegde maximumaantal van zeventien. Made op verzoek van de raad is het beleid verruimd, waardoor een bestaande horecabestemming geen vereiste is en de vestiging van coffeeshops aan de rand van de stad wordt vergemakkelijkt.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Queeny Rajkowski, VVD
Heleen De Boer, GroenLinks
Has Bakker, D66
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, SBU
Bülent Isik, PvdA
Ruurt Wiegant, SP

[1] https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=2edaa5a7-6eef-495f-8c69-df3485334e38

[2] https://wijkberichten.utrecht.nl/wijkberichten/2019-jan-jun/2019-01-Wijkbericht-aanvraag-coffeeshop-Tennesseedreef.pdf

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Geen straf voor Utrechtse klimaatspijbelaars

Lees verder

Mondelinge vragen Beëindiging deelname Opdrachtgeversgroep van Houd Rivierenwijk Leefbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer