Monde­linge vragen Pas op de plaats voor coffeeshop Overvecht


Op 24 januari stuurde het college een brief[1] naar de raad waarin het voornemen werd aangekondigd planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht. Deze keuze roept veel vragen op bij de raad en in de stad. Ook omdat het college zelf – in het wijkbericht – de keuze positioneert tegenover de positieve impuls voor de wijk, door middel van de Versnelling[2]. Anderzijds wordt door het college aangegeven dat de aanvraag van de initiatiefnemer past binnen het bestaande coffeeshopbeleid van de gemeente, maar niks gezegd over het horecabeleid.

Alhoewel fracties in de raad verschillend aankijken tegen het cannabisbeleid van de gemeente, voelen we breed de behoefte om het gesprek met het college te voeren over de wenselijkheid van een nieuwe coffeeshop op deze locatie.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid om voorlopig geen onomkeerbare stappen te zetten in de procedure, zodat de raad eerst in de gelegenheid is om hier desgewenst over te spreken?

2. Is het college bereid dat gesprek te ondersteunen met een uitgebreide toelichtende brief bij de afwegingen van het college, waarin in ieder geval wordt meegenomen:

a. Informatie over de procedure, de al genomen stappen, de nog te doorlopen stappen, de afwegingsruimte voor de gemeente en de raad, en de middelen die belanghebbenden hebben om beroep en bezwaar aan te tekenen,

b. De overwegingen om de aanvraag ‘verder in behandeling te nemen’, na een afweging die blijkbaar in het college heeft plaatsgevonden,

c. het feit dat er op het pand geen horecabestemming zit en het horecakader op bedrijventerreinen afwijkingsmogelijkheid biedt voor ondersteunende horeca, niet voor zelfstandige vestigingen,

d. De relatie met de aanpak van criminaliteit op bedrijventerrein Overvecht en de algemene ontwikkeling van het bedrijventerrein,

e. De verwachte inzet vanuit toezicht en handhaving rond dit bedrijf,

f. De verwachte effecten in de omgeving (o.a. parkeren en hinder in de omgeving)

g. De wijze waarop bewoners van de wijk en de ondernemers op het bedrijventerrein geïnformeerd en betrokken worden,

h. Meer informatie over de plannen van de initiatiefnemer,

i. Eventuele andere locaties die met de initiatiefnemer zijn besproken.


Van Waveren (CDA)
Van Heuven (PvdD)
Streefland (CU)
Rajkowski (VVD)
De Boer (GroenLinks)
Bakker (D66)
Bosch (PVV)
Sungur (DENK)
Bos (SBU)
Isik (PvdA)
Wiegant (SP)

[1] https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=2edaa5a7-6eef-495f-8c69-df3485334e38

[2] https://wijkberichten.utrecht.nl/wijkberichten/2019-jan-jun/2019-01-Wijkbericht-aanvraag-coffeeshop-Tennesseedreef.pdf