Monde­linge vragen Geen straf voor Utrechtse klimaat­spij­be­laars


Indiendatum: 31 jan. 2019

Mondelinge vragen 6, 31 januari 2019

Het tegengaan van klimaatverandering is belangrijk voor iedereen. Maar het zijn vooral jongeren en toekomstige generaties die de grootste lasten zullen dragen. Omdat de huidige politici vanwege economische tunnelvisies een slecht klimaatbeleid voeren, is de Zweedse scholier Greta Thunberg gaan ‘klimaatspijbelen’. Daarmee heeft zij tienduizenden leeftijdsgenoten uit veel landen geïnspireerd om hetzelfde te doen. Ook Nederlandse jongeren doen steeds vaker mee.

De Partij voor de Dieren vindt dat jongeren die voor hun toekomst willen opkomen, omdat politici dit nalaten, niet gestraft maar juist gesteund moeten worden.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college de klimaatstakingen van Greta Thunberg en al die andere jongeren, die opkomen voor hún toekomst, ook inspirerend en belangrijk?

2. Is het college het met ons eens dat wij jongeren die willen klimaatspijbelen, niet moeten straffen, maar juist moeten steunen?

3. Zo ja, is het college bereid om leerplichtambtenaren te instrueren om klimaatstakers niet te bestraffen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college tevens bereid om een klimaatmanifestatie in Utrecht optimaal te faciliteren, indien Utrechtse scholen en scholieren zich met zo’n idee melden?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 31 jan. 2019
Antwoorddatum: 31 jan. 2019

Mondelinge vragen 6, 31 januari 2019

Het tegengaan van klimaatverandering is belangrijk voor iedereen. Maar het zijn vooral jongeren en toekomstige generaties die de grootste lasten zullen dragen. Omdat de huidige politici vanwege economische tunnelvisies een slecht klimaatbeleid voeren, is de Zweedse scholier Greta Thunberg gaan ‘klimaatspijbelen’. Daarmee heeft zij tienduizenden leeftijdsgenoten uit veel landen geïnspireerd om hetzelfde te doen. Ook Nederlandse jongeren doen steeds vaker mee.

De Partij voor de Dieren vindt dat jongeren die voor hun toekomst willen opkomen, omdat politici dit nalaten, niet gestraft maar juist gesteund moeten worden.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college de klimaatstakingen van Greta Thunberg en al die andere jongeren, die opkomen voor hún toekomst, ook inspirerend en belangrijk?

Het college juicht de betrokkenheid van jonge mensen bij maatschappelijk vraagstukken toe. Dat geldt ook zeker als het gaat om klimaatverandering.

2. Is het college het met ons eens dat wij jongeren die willen klimaatspijbelen, niet moeten straffen, maar juist moeten steunen?

De leerplichtwet is de wettelijke basis voor het werk van de leerplichtambtenaar. Maar waar het om gaat is dat dit een aanleiding is voor scholen voor het invullen van de onderwijstijd om met leerlingen te praten over het klimaat en de uitdagingen waar we voor staan. Het sluit aan bij veel vakken, zoals aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, etc. Het is aan scholen om hier op een goede manier mee om te gaan.

3. Zo ja, is het college bereid om leerplichtambtenaren te instrueren om klimaatstakers niet te bestraffen? Zo nee, waarom niet?

Scholen zijn verantwoordelijk voor de invulling van de onderwijstijd.

4. Is het college tevens bereid om een klimaatmanifestatie in Utrecht optimaal te faciliteren, indien Utrechtse scholen en scholieren zich met zo’n idee melden?

Ja, als ze zich melden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren