Monde­linge vragen Crema­torium St. Barbara


Indiendatum: jan. 2019

Mondelinge vragen 5, 31 januari 2019

Sint Barbara heeft een vergunningaanvraag ingediend voor de uitbreiding van haar begraafplaats met een crematorium. Bezorgde omwonenden hebben brieven geschreven en Wob-verzoeken ingediend omdat zij informatie willen over de ontwikkelingen, maar ontvangen geen reactie en geen openheid. Een petitie tegen het crematorium is 900 keer ondertekend door mensen uit heel Utrecht. De Partij voor de Dieren vindt de mogelijke komst van een crematorium vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit en verkeersdruk onwenselijk.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college toezeggen binnen een week te zullen regeren op de brieven en de Wob-verzoeken en dat openheid over het gevraagde daarbij het uitgangspunt is? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is niet verplicht om een omgevingsvergunning te verlenen, omdat het bouwen van een crematorium in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

2. Deelt het college de mening dat een crematorium midden in de stad onwenselijk is met het oog op haar doelen ten aanzien van de verkeersdruk en de luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe rijmen de huidig parkeerproblemen bij St. Barbara met de mogelijke komst van een crematorium met nóg meer bezoekers?

4. Kan het college toezeggen dat zij, wegens de bestaande maatschappelijke en politieke gevoeligheid, geen onomkeerbare stappen neemt, en de gemeenteraad betrekt bij een besluit tot het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 31 jan. 2019

Mondelinge vragen 5, 31 januari 2019

Sint Barbara heeft een vergunningaanvraag ingediend voor de uitbreiding van haar begraafplaats met een crematorium. Bezorgde omwonenden hebben brieven geschreven en Wob-verzoeken ingediend omdat zij informatie willen over de ontwikkelingen, maar ontvangen geen reactie en geen openheid. Een petitie tegen het crematorium is 900 keer ondertekend door mensen uit heel Utrecht. De Partij voor de Dieren vindt de mogelijke komst van een crematorium vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit en verkeersdruk onwenselijk.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college toezeggen binnen een week te zullen regeren op de brieven en de Wob-verzoeken en dat openheid over het gevraagde daarbij het uitgangspunt is? Zo nee, waarom niet?

Er spelen twee verschillende zaken: het aanvragen van parkeerplaatsen - dat speelt al veel langer; er loopt een lange procedure - en een aanvraag voor het bouwen van een crematorium. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Het zijn twee verschillende zaken. De aanvraag voor parkeerplaatsen liep al veel eerder. St. Barbara kent een tekort aan parkeerplaatsen. Het proces van de aanvraag loopt.

De aanvraag voor het mogen bouwen van een crematorium zal niet leiden tot extra parkeerdruk. Een crematie en een begrafenis kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden. Het bouwen van een crematorium zal niet leiden tot een hogere parkeerdruk. In juli 2018 zijn over de parkeerproblemen en de verkeerssituatie vier Wob-verzoeken ingediend. Die zijn allemaal afgehandeld. De indiener is daarmee echter niet tevreden en heeft een bezwaarschrift ingediend. Binnenkort vindt daarover een hoorzitting plaats en zal over het bezwaar een oordeel worden geveld. Over de in de vragen genoemde brieven weten wij niets.

De gemeente is niet verplicht om een omgevingsvergunning te verlenen, omdat het bouwen van een crematorium in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

2. Deelt het college de mening dat een crematorium midden in de stad onwenselijk is met het oog op haar doelen ten aanzien van de verkeersdruk en de luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment bevindt de aanvraag tot het bouwen van een crematorium zich nog in de ambtelijke fase. Wij wegen at of wij deze ontwikkeling wenselijk vinden.

3. Hoe rijmen de huidig parkeerproblemen bij St. Barbara met de mogelijke komst van een crematorium met nóg meer bezoekers?

De bouw van een crematorium zien wij Met als een extra toename van de parkeerdruk. De parkeerdruk is al hoog. Zoals ik al zei, kunnen begrafenissen en crematies niet tegelijkertijd plaatsvinden. Derhalve betekent de komst van een crematorium geen toename van de parkeerdruk.

4. Kan het college toezeggen dat zij, wegens de bestaande maatschappelijke en politieke gevoeligheid, geen onomkeerbare stappen neemt, en de gemeenteraad betrekt bij een besluit tot het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning? Zo nee, waarom niet?

Het valt onder de bevoegdheid van het college om via een kruimelregeling hierover een besluit te nemen. Mevrouw Sasbrink combineert het parkeren met de bouw, maar wij zien dat als twee verschillende trajecten.

Aanvullende vraag van Anne Sasbrink: De omwonenden hebben op 25 januari jl. wethouder Everhardt een brief gestuurd met een overzicht van de brieven die zij al eerder hebben gestuurd. lk kan die doorsturen. Mijn vraag gaat over de kruimelregeling. Het college mag daarvan gebruikmaken, maar klopt het dat dit niet per se hoeft? Kan de raad op de hoogte worden gebracht dat dit wordt gedaan en welke afweging wordt gemaakt? Wij verzoeken het college om, gelet op de gevoeligheid van het onderwerp, af te zien van de bevoegdheid om dit via de kruimelregeling te regelen.

Natuurlijk willen wij de raad best op de hoogte stellen van onze overwegingen, maar dat is een collegebevoegdheid. Daar loopt een termijn voor. Wij zullen binnen nu en een afzienbare tijd daarover een besluit nemen. In Utrecht kunnen wij daarvan geen raadsprocedure maken. Wij willen de raad zeker betrekken bij de overwegingen waarom, maar het besluit zelf wordt door het college genomen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Festivalisering, locatieprofielen & duurzaamheid

Lees verder

Mondelinge vragen Geen straf voor Utrechtse klimaatspijbelaars

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer