Monde­linge vragen Crema­torium St. Barbara


St. Barbara heeft een vergunningaanvraag ingediend voor de uitbreiding van haar begraafplaats met een crematorium. Bezorgde omwonenden hebben brieven geschreven en Wob-verzoeken ingediend omdat zij informatie willen over de ontwikkelingen, maar ontvangen geen reactie en geen openheid. Een petitie tegen het crematorium is 900 keer ondertekend door mensen uit heel Utrecht. De Partij voor de Dieren vindt de mogelijke komst van een crematorium vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit en verkeersdruk onwenselijk.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college toezeggen binnen een week te zullen regeren op de brieven en de Wob-verzoeken en dat openheid over het gevraagde daarbij het uitgangspunt is? Zo nee, waarom niet?

De gemeente is niet verplicht om een omgevingsvergunning te verlenen, omdat het bouwen van een crematorium in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

2. Deelt het college de mening dat een crematorium midden in de stad onwenselijk is met het oog op haar doelen ten aanzien van de verkeersdruk en de luchtkwaliteit? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe rijmen de huidig parkeerproblemen bij St. Barbara met de mogelijke komst van een crematorium met nóg meer bezoekers?

4. Kan het college toezeggen dat zij, wegens de bestaande maatschappelijke en politieke gevoeligheid, geen onomkeerbare stappen neemt, en de gemeenteraad betrekt bij een besluit tot het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning? Zo nee, waarom niet?


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren