Monde­linge vragen Samen­werken met Take­ca­rebnb


Indiendatum: 27 jan. 2022

Mondelinge vragen 4, 27 februari 2022

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb geeft, in nauwe samenwerking met het COA, invulling aan de logeerregeling. Deze regeling draagt bij aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland. Takecarebnb zorgt voor een goede match met het gastgezin. De gasten blijven maximaal drie maanden en krijgen door dit warme welkom een positieve start, gelegenheid tot het opbouwen van een lokaal netwerk en een intensievere kennismaking met de Nederlandse taal. De gastgezinnen krijgen hier overigens geen geld voor.

Met het oog op de nieuwe wet inburgering en de verantwoordelijkheden daarvan voor de gemeente heeft Takecarebnb inmiddels een samenwerking met 10 gemeenten. Gemeenten weten welke statushouders aan de gemeente gekoppeld zijn en kunnen hen actief benaderen om optimaal gebruik te maken van de matches die Takecarebnb faciliteert. Takecarebnb wil ook graag een formele samenwerking met de gemeente Utrecht.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder bekend met Takecarebnb? Deelt het college de mening dat dat de doelen van Takecarebnb aansluiten bij de doelen van de gemeente Utrecht om nieuwkomers zo snel mogelijk te activeren en deel te laten nemen aan de Utrechtse samenleving? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder bereid een samenwerking met Takecarebnb aan te gaan en op die manier de logeerregeling vorm te geven en nieuwkomers een positieve start in Utrecht te geven? Zo nee, waarom niet?

3. Is de wethouder bereid om samen met de organisatie een oproep onder bewoners te doen om mee te doen aan dit initiatief?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fiona Frank, GroenLinks

Indiendatum: 27 jan. 2022
Antwoorddatum: 27 jan. 2022

Mondelinge vragen 4, 27 februari 2022

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb geeft, in nauwe samenwerking met het COA, invulling aan de logeerregeling. Deze regeling draagt bij aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland. Takecarebnb zorgt voor een goede match met het gastgezin. De gasten blijven maximaal drie maanden en krijgen door dit warme welkom een positieve start, gelegenheid tot het opbouwen van een lokaal netwerk en een intensievere kennismaking met de Nederlandse taal. De gastgezinnen krijgen hier overigens geen geld voor.

Met het oog op de nieuwe wet inburgering en de verantwoordelijkheden daarvan voor de gemeente heeft Takecarebnb inmiddels een samenwerking met 10 gemeenten. Gemeenten weten welke statushouders aan de gemeente gekoppeld zijn en kunnen hen actief benaderen om optimaal gebruik te maken van de matches die Takecarebnb faciliteert. Takecarebnb wil ook graag een formele samenwerking met de gemeente Utrecht.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Is de wethouder bekend met Takecarebnb? Deelt het college de mening dat dat de doelen van Takecarebnb aansluiten bij de doelen van de gemeente Utrecht om nieuwkomers zo snel mogelijk te activeren en deel te laten nemen aan de Utrechtse samenleving? Zo nee, waarom niet?

Ik ben bekend met Takecarebnb. De doelen daarvan sluiten heel goed aan bij de doelstelling van de gemeente om nieuwkomers zo snel mogelijk te activeren en aan de Utrechtse samenleving deel te laten nemen.

2. Is de wethouder bereid een samenwerking met Takecarebnb aan te gaan en op die manier de logeerregeling vorm te geven en nieuwkomers een positieve start in Utrecht te geven? Zo nee, waarom niet?

Wij juichen het initiatief van Takecarebnb toe. Wij hebben contact met de organisatie. Er worden ook in Utrecht matches gemaakt tussen statushouders en Utrechtse huishoudens, dus ook in Utrecht gebeurt het. Wij steunen veel andere organisaties die contacten tussen statushouders en Utrechters bevorderen om inburgering een vliegende start te geven, denk aan buddygezinnen of aan buddy to buddy. Er zijn verscheidene initiatieven genomen die wij graag steunen.

3. Is de wethouder bereid om samen met de organisatie een oproep onder bewoners te doen om mee te doen aan dit initiatief?

Wij zijn daar zeker toe bereid. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt. Wij hebben dit initiatief extra onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld bij Welkom in Utrecht en bij het Plan Einstein.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Fiona Frank, GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Gezonde schoollunch (deel 2)

Lees verder

Schriftelijke vragen Hoe betaalbaar is wonen nu echt bij Change= in Utrecht?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer