Monde­linge vragen Soli­darity Kitchen en de tekorten in de voed­sel­voor­ziening


Indiendatum: 3 sep. 2020

Mondelinge vragen 7, 3 september 2020

Zondag 30 augustus 2020 ontving de gemeenteraad een brief over het project Solidarity Kitchen. Een prachtig initiatief om gratis maaltijden aan te bieden aan de mensen het meest kwetsbaar in onze stad, ontstaan in het Politiek Cultureel Centrum ACU. In de brief geven ze aan dat ze sinds de eerste dag van de lockdown iedere dag hebben gekookt en meer dan 18.000 plantaardige maaltijden hebben uitgedeeld. Dit waren ca. 100 mensen elke dag.

Belangrijk en betrokken werk en vooral schrikbarend hoeveel mensen in onze stad hier een beroep op moeten doen. Solidarity Kitchen heeft zich sinds afgelopen dinsdag ontmanteld om weer ruimte te bieden aan de gebruikelijke werkzaamheden en (aangepaste) activiteiten van Politiek Cultureel Centrum ACU.

Dit baart ons zorgen. Toegang tot voldoende gezond en duurzaam voedsel is een basisbehoefte die voor iedereen in onze stad gegarandeerd moet zijn. ACU geeft het signaal af dat wanneer zij stoppen met Solidarity Kitchen, er onvoldoende alternatieven zijn qua voedselvoorzieningen, voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. Wij hebben daarom de volgende vragen aan de wethouder:

1. Herkent de wethouder de door ACU geschetste problematiek van onvoldoende alternatieven qua voedselvoorziening?

2. Waar komt deze groep vandaan en hoe kunnen het zoveel mensen zijn? In hoeverre zijn deze mensen bij de gemeente in beeld?

3. Heeft het college zicht op de capaciteit (en het tekort) van locaties waar dak- en thuislozen, ongedocumenteerden e.a. een maaltijd kunnen krijgen? Zo ja, hoe groot is die capaciteit en het tekort? Zo nee, kan het college dit in kaart brengen?

4. Kan het college toezeggen om in overleg met ACU deze groep te benaderen om hen te wijzen op de bestaande armoederegelingen en verdere ondersteuning?

5. Kan het college toezeggen in gesprek te gaan met ACU om te zoeken naar mogelijkheden om het project voortgang te laten vinden, waar mogelijk in medewerking met het ACU?

De Voedselbank speelt een belangrijke rol om mensen te voorzien in voldoende eten. Helaas blijkt in de praktijk dat veel mensen hier niet voor in aanmerking komen, terwijl zij dit wel nodig hebben.

6. Welke breed toegankelijke alternatieven zijn er momenteel om mensen die geen aanspraak mogen maken op de voedselbank te helpen aan voldoende maaltijden? Wat mogen wij hierop van het college verwachten?