Monde­linge vragen Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen!


Indiendatum: 10 mrt. 2022

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. GroenLinks organiseerde die dag samen met enkele andere partijen een Stadsgesprek over het versterken van de rechten en de positie van meiden en vrouwen. Verschillende organisaties en stadsgenoten hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst en agendeerden belangrijke onderwerpen. Hier komen we als raad later in schriftelijke vragen op terug.

Een van de onderwerpen die op deze avond ter sprake kwam, was het gebrek aan mogelijkheden om in Utrecht met enkel vrouwen te zwemmen. Meiden van de ‘Meidenhuiskamer’ Overvecht en ook de stichting Al Amal en vele andere aanwezigen brachten dit knelpunt onder de aandacht.

Dat brengt de fracties op de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het in Utrecht momenteel op geen enkele plek mogelijk is om te gaan zwemmen voor vrouwen die, om wat voor reden dan ook, liever met alleen andere vrouwen willen zwemmen?
  2. Klopt het dat het in het verleden wel voor enkele uren per week mogelijk was om met enkel vrouwen te zwemmen in Utrecht? Zo ja, wat is de reden dat dat is gestopt?
  3. Onderstreept de wethouder het belang van sport en beweging voor alle Utrechters? Zo ja, op welke wijze wil de wethouder gehoor geven aan de wens van deze Utrechtse meiden en vrouwen om zwemmen ook voor hen mogelijk te maken?

Gesteld door:

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Mohamed Saia, D66
Emsa Kendit, S&S
Sebastiaan Rood, GroenLinks
Bina Chirino, CU
Muamer Hajtic, DENK