Monde­linge vragen Sloop Ivoor­dreef nekt vleer­muizen


Indiendatum: 10 mrt. 2022

De sloopwerkzaamheden op de Ivoordreef in Overvecht zijn op dit moment al in volle gang. De Partij voor de Dieren heeft eerder al haar afkeuring hiervan uitgesproken. Vele monumentale bomen gaan eraan en er is zelfs nog niet eens een bestemmingsplan voor nieuwe bouwplannen op deze locatie vastgesteld.

Gisteren hoorde de PvdD dat de Dierenambulance al meerdere keren is opgeroepen om zorg te dragen voor gedode en verstoorde vleermuizen door deze sloopwerkzaamheden. 4 vleermuizen zijn inmiddels opgevangen, 1 vleermuis heeft de sloopwerkzaamheden met de dood moeten bekopen. De sloopwerkzaamheden gaan onverminderd voort en de PvdD maakt zich (met de Dierenambulance) ernstig zorgen over de andere vleermuizen in dit gebied. En dit is ook niet hoe er met wilde, door de gemeente Utrecht extra beschermde, dieren hoort omgesprongen te worden. De RUD en de stadsecologen zijn inmiddels op de hoogte gesteld door de Dierenambulance en de PvdD.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met de PvdD eens dat bij sloopwerkzaamheden geen dieren in nood raken en niet gedood mogen worden? Zo nee, waarom niet?

2. Welke afspraken zijn er met de ontwikkelaar/sloper gemaakt om het doden/verstoren van vleermuizen te voorkomen, en wanneer?

3. Is het college het met de PvdD eens dat, ook al zouden er mitigerende maatregelen genomen zijn om doden/verstoren van vleermuizen te voorkomen, nu in de praktijk blijkt dat deze onvoldoende werken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan college daarom toezeggen om (eventueel in overleg met de RUD), de sloopwerkzaamheden met onmiddellijke ingang te laten stilleggen, in gesprek te gaan met de aannemer om alsnog de benodigde maatregelen te nemen om vleermuizen te beschermen, een ecoloog ter plekke te laten observeren, de kosten hiervoor door te rekenen aan de sloper/aannemer, en pas daarna de werkzaamheden te laten vervolgen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de PvdD eens dat uit deze casus weer opnieuw blijkt dat nieuwbouw in de stad tot meer werk en kosten voor de Dierenambulance en dierenopvangcentra leidt en dat het daarom legitiem is dat vanuit bouwplannen ook financieel bijgedragen wordt aan het werk van deze organisaties? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren