Monde­linge vragen Stik­stof­crisis vertraagt ener­gie­tran­sitie


Indiendatum: 13 apr. 2023

Mondelinge vragen 2, 13 april 2023

In november schrapte de Raad van State de zogeheten bouwvrijstelling waardoor bouwprojecten niet meer automatisch toestemming verkrijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), schrijft dat het schrappen van de vrijstelling voor vertraging zorgt bij duurzame opwek projecten. Ook Netbeheerders waarschuwen voor vertraging van de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet door stikstof. Dit is wrang, omdat duurzame energie juist nodig is om de stikstofcrisis op te lossen (bijvoorbeeld voor elektrische voertuigen).

Voor projecten die echt cruciaal zijn voor de energietransitie gaat minister Jetten per situatie kijken hoe er toch versneld een vergunning afgegeven kan worden, aldus de NOS.

De fracties Volt, Groen Links, D66, PvdA, CU en PvdD hebben daarom de volgende vragen:

  1. Zijn er duurzame energie opwek projecten in Utrecht vertraagd door het schrappen van de bouwvrijstelling?
  2. Wordt het oplossen van netcongestie in Utrecht vertraagd door de stikstofcrisis?
  3. Betekent dit iets voor de timing van de zoekgebieden en ambitie zoals vastgesteld in de RSU?

Veerle Smit, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de dieren
Rachel Heijne, Groen Links
Ralph Peters, D66
Joachim Cornielje, PvdA
Kirsten Alblas, CU

Indiendatum: 13 apr. 2023
Antwoorddatum: 13 apr. 2023

Mondelinge vragen 2, 13 april 2023

In november schrapte de Raad van State de zogeheten bouwvrijstelling waardoor bouwprojecten niet meer automatisch toestemming verkrijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), schrijft dat het schrappen van de vrijstelling voor vertraging zorgt bij duurzame opwek projecten. Ook Netbeheerders waarschuwen voor vertraging van de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet door stikstof. Dit is wrang, omdat duurzame energie juist nodig is om de stikstofcrisis op te lossen (bijvoorbeeld voor elektrische voertuigen).

Voor projecten die echt cruciaal zijn voor de energietransitie gaat minister Jetten per situatie kijken hoe er toch versneld een vergunning afgegeven kan worden, aldus de NOS.

De fracties Volt, Groen Links, D66, PvdA, CU en PvdD hebben daarom de volgende vragen:

  1. Zijn er duurzame energie opwek projecten in Utrecht vertraagd door het schrappen van de bouwvrijstelling?
  2. Wordt het oplossen van netcongestie in Utrecht vertraagd door de stikstofcrisis?
  3. Betekent dit iets voor de timing van de zoekgebieden en ambitie zoals vastgesteld in de RSU?

Veerle Smit, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de dieren
Rachel Heijne, Groen Links
Ralph Peters, D66
Joachim Cornielje, PvdA
Kirsten Alblas, CU

Antwoord: Als ik me niet parlementair uit zou drukken, dan zou je dit een clusterfuck noemen en als je het wat chiquer doet, dan is het een catch22. Inderdaad is er een soort wederzijdse afhankelijkheid. Het goede nieuws is, dat we daar in Utrecht nog niet tegenaan zijn gelopen. Er zijn twee concrete projecten waar het aan de orde is geweest en dat is de uitbreiding van het station van Stedin in Rijnenburg en dat voorstel wordt in een dezer dagen in de raad behandeld. Het andere project is het Energielandschap Rijnenburg, waarvoor ook aan een raadsvoorstel wordt gewerkt. In beide gevallen past het volgens de berekeningen binnen de stikstofregelgeving. Het is hier waarschijnlijk niet aan de orde, maar mocht het ergens spannend
worden, dan kan je vaak ook iets mitigerends doen door het aantal bewegingen te beperken of door werk- en voertuigen te elektrificeren. Tot nu toe is dat hypothetisch, omdat we er in de projecten nog niet tegenaan zijn gelopen. Dat is natuurlijk geen volledige garantie voor de toekomst. Mocht daar in de toekomst wel sprake van zijn, dan zullen we moeten kijken in hoeverre we mitigerende maatregelen moeten nemen dan wel of we iets moeten opschalen of een ontheffing moeten bespreken met de rijksoverheid.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Utrechters hebben recht op de hoogte te blijven van wat er gaande is in hun buurt

Lees verder

Mondelinge vragen Wéér groenvernietiging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer