Schrif­te­lijke vragen Utrechters hebben recht op de hoogte te blijven van wat er gaande is in hun buurt


Indiendatum: 13 apr. 2023

Schriftelijke vragen 79/2023

De gemeente Utrecht is wettelijk verplicht om de publicatie van aanvragen van vergunningen en verleende vergunningen transparant en toegankelijk te maken voor alle Utrechters. Momenteel is de enige manier om als Utrechter op de hoogte te blijven van aankondigingen en verleningen van vergunningen door je aan te melden bij officiëlebekendmakingen.nl, zodat je voor het opgegeven gebied kennisgevingen per e-mail kunt ontvangen. Bovendien wordt slechts een deel van de vergunningsaanvragen op tijd of überhaupt gepubliceerd. Daardoor is slechts een klein deel van de Utrechters goed op de hoogte en weten de meeste Utrechters niet welke vergunningen in hun buurt worden verleend of ze horen het te laat en kunnen er dan niet meer op reageren. Wij vinden dat Utrechters het recht hebben om op een laagdrempelige en toegankelijke manier op de hoogte gehouden te worden van mededelingen over wat er in hun buurt qua vergunningaanvragen en -verleningen gaande is.

Daarom stellen we de volgende vragen:

1. Erkent het college dat niet alle vergunningsaanvragen gepubliceerd worden? Zo ja, kan de gemeente aangeven om welke dat gaat en waarom deze niet gepubliceerd worden.

2. Erkent het college dat sommige en vooral vergunningsaanvragen voor evenementen en velvergunningen soms te laat worden ingediend? Zo ja, wat vind de gemeente ervan de burgers dan geen tijd meer hebben voor een bezwaarprocedure?

3. Erkent het college dat er momenteel beperkte transparantie en toegankelijkheid is met betrekking tot publicaties over vergunningsaanvragen, waardoor veel Utrechters niet op de hoogte zijn van geplande activiteiten in hun buurt? Zo ja, welke maatregelen heeft de gemeente overwogen of genomen om deze situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat meer Utrechters op de hoogte zijn van aangevraagde en verleende vergunningen en de daaruit voortvloeiende activiteiten in hun buurt?

4. Worden er bij de bekendmaking van vergunningen (aangevraagd en verleend) specifieke inspanningen geleverd om minderheden en mensen met beperkte toegang tot digitale middelen te bereiken en te informeren?

5. Worden de huidige communicatiemethoden voor vergunningen regelmatig geëvalueerd om de effectiviteit van het proces te meten en te bepalen of er eventueel aanpassingen nodig zijn?

6. Zijn er mogelijkheden voor bewoners om feedback te geven op het huidige systeem van bekendmaking van vergunningen en zo suggesties te doen voor verbetering? Zo ja, waar bestaan deze mogelijkheden uit en hoe gaat de gemeente om met de feedback?

7. Hoe worden bewoners op de hoogte gesteld van vergunningen die buiten hun buurt worden verleend, maar die wel invloed kunnen hebben op hun leefomgeving?

Utrecht stelt zichzelf graag voor als een toegankelijke stad, maar er is geen dataset beschikbaar op het Utrechtse dataportaal met een overzicht van de ontvangen vergunningsaanvragen en de bijbehorende resultaten, inclusief metadata.

8. Is het college bereid om de vergunningsaanvragen en bijbehorende metadata als opendata beschikbaar te stellen op het Utrechtse dataportaal.

9. Tot 2021 werden ook de aanvragen en status van evenementenvergunningen als opendata gepubliceerd. Is de gemeente bereid om de dataset evenementenvergunningen weer actueel als opendata beschikbaar en toegankelijk te stellen?

Naar onze mening bevordert een standaard aanplakbiljet de transparantie vanuit de gemeente en de participatie vanuit de bewoners c.q. omwonenden en/of direct belanghebbenden. Doordat ter plekke zichtbaar is dat er een vergunningaanvraag is gedaan en later zo mogelijk is verleend is iedereen beter in staat om tijdig, indien gewenst, daarop te reageren en zo mogelijk bezwaar te maken tegen de vergunningaanvraag of in beroep te gaan tegen de vergunningverlening. In België heeft de overheid daarom naast de online bekendmaking een officiële sticker geïntroduceerd voor vergunningaanvragen om de bewoners op de hoogte te houden van de geplande vergunning plichtige activiteiten in hun buurt (zie bronnen).

10. Is het college van plan om te onderzoeken of het mogelijk is om de werkwijze uit België toe te passen in Utrecht? Dit betekent dat er een herkenbare aanduiding van de gemeente wordt geïntroduceerd (zoals een sticker, aanplakbiljet of brief) die de aanvrager verplicht zichtbaar ter plekke moet tonen, zowel na de aanvraag als na de vergunningverlening, naast de online aankondiging van de vergunning. Zo ja, hoe en wanneer kunnen we hiervan het resultaat inclusief conclusies verwachten?

Gert Dijkstra en Oumar Barry, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Dassen in de gevarenzone

Lees verder

Mondelinge vragen Stikstofcrisis vertraagt energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer