Monde­linge vragen Toenemend anti-Aziatisch racisme


Indiendatum: 15 apr. 2021

Mondelinge vragen 3, donderdag 15 april 2021

“Ik liep laatst in Utrecht over straat en uit het niets spuugde een passant voor mijn voeten op de grond. ‘Ga terug naar je land, ga lekker vleermuizen eten. Dankzij jullie is het coronavirus in Nederland’ zei de passant. Dit waren de woorden van Kayan Lam uit het interview die ze gaf aan de Volkskrant. Dit, en soortgelijke racistische incidenten, is waar Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond steeds meer mee te maken hebben sinds de uitbraak van het Corona-virus. En het blijft niet altijd bij verbaal geweld. Afgelopen zaterdag werd er op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme met de boodschap dat in Nederland steeds meer mensen met een Aziatische achtergrond racistisch worden bejegend, soms gepaard met fysiek geweld en intimidatie. DENK, PvdA, GroenLinks, Student en Starter, SP, D66, CDA en de Partij voor de Dieren hebben hier de volgende vragen over:

 1. Hoe duidt het college het toenemend anti-Aziatisch racisme in Nederland en Utrecht en ziet zij deze stijging sinds de Corona-uitbraak ook?
 2. Welke concrete acties neemt het college om de veiligheid van Utrechters met een Aziatische achtergrond te borgen?
 3. Is het college bereid om in samenspraak met Utrechters van Aziatisch komaf acties tegen anti-Aziatisch racisme mee te nemen in de nieuwe anti-discriminatieagenda?
 4. Is het college bereid om daarbij ook aanbevelingen van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over het bestrijden van anti-Aziatisch racisme mee te nemen?

  Iskender Simsek, DENK
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Ilse Raaijmakers, PvdA
  Melody Deldjou Fard, GroenLinks
  Myrthe van Mil, Student en Starter
  Ruurt Wiegant, SP
  Mohammed Saiah, D66
  Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 15 apr. 2021
Antwoorddatum: 15 apr. 2021

Mondelinge vragen 3, donderdag 15 april 2021

“Ik liep laatst in Utrecht over straat en uit het niets spuugde een passant voor mijn voeten op de grond. ‘Ga terug naar je land, ga lekker vleermuizen eten. Dankzij jullie is het coronavirus in Nederland’ zei de passant. Dit waren de woorden van Kayan Lam uit het interview die ze gaf aan de Volkskrant. Dit, en soortgelijke racistische incidenten, is waar Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond steeds meer mee te maken hebben sinds de uitbraak van het Corona-virus. En het blijft niet altijd bij verbaal geweld. Afgelopen zaterdag werd er op het Museumplein in Amsterdam gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme met de boodschap dat in Nederland steeds meer mensen met een Aziatische achtergrond racistisch worden bejegend, soms gepaard met fysiek geweld en intimidatie. DENK, PvdA, GroenLinks, Student en Starter, SP, D66, CDA en de Partij voor de Dieren hebben hier de volgende vragen over:

 1. Hoe duidt het college het toenemend anti-Aziatisch racisme in Nederland en Utrecht en ziet zij deze stijging sinds de Corona-uitbraak ook?

  Voorzitter! Ik dank de verschillende fracties voor deze vragen, want dit is inderdaad een groot probleem. Daarmee beantwoord ik meteen vraag 1, hoe we het toenemend anti-Aziatisch racisme in Nederland duiden en hoe we de stijging sinds de coronauitbraak zien. Ja, sinds de corona-uitbraak zijn er meer signalen van anti-Aziatisch racisme. Dat zien we ook terug in de meldingen bij Artikel 1 Midden-Nederland. Het aantal meldingen van mensen met een Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit of achtergrond is sterk toegenomen. Racisme tegen Utrechters met een Aziatische achtergrond is overigens niet nieuw en bestaat al zo lang als er migratie vanuit Azië naar Nederland is, maar zoals ik al zei, er is wel sprake van een toename. Veel meldingen houden verband met het coronavirus. Veel Utrechters hebben bijvoorbeeld melding gemaakt van een satanisch lied uitgezonden door Radio 10. Ook melden mensen dat ze in hun gezicht worden gehoest, worden uitgescholden en nageroepen. Het is echt vreselijk om te horen en lezen. Ook komen er meldingen binnen die geen verband houden met het coronavirus. Waar voorheen weinig melding werd gedaan, merken we nu dat mensen zich makkelijker uitspreken tegen racisme en discriminatie. Het is op zichzelf positief dat mensen zich hier eerder tegen uitspreken en eerder melding maken.
 2. Welke concrete acties neemt het college om de veiligheid van Utrechters met een Aziatische achtergrond te borgen?

  Het antwoord op de tweede vraag, welke concrete acties wij ondernemen om de veiligheid van de Utrechters met een Aziatische achtergrond te borgen, is als volgt. Wij wijzen alle vormen van discriminatie af en zetten ons in voor een inclusieve en veilige stad voor iedereen. Iedereen die te maken krijgt met discriminatie vragen wij zijn of haar klacht te melden bij het meldpunt van de Utrechtse antidiscriminatievoorziening Artikel 1 Midden-Nederland, want daar kan men helpen bij eventuele vervolgstappen. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit, kan men melding maken of aangifte doen bij de politie.
 3. Is het college bereid om in samenspraak met Utrechters van Aziatisch komaf acties tegen anti-Aziatisch racisme mee te nemen in de nieuwe anti-discriminatieagenda?

  Het antwoord op de derde vraag, of we bereid zijn om in samenspraak met Utrechters van Aziatische komaf acties tegen anti-Aziatisch racisme mee te nemen in de nieuwe antidiscriminatieagenda is ja. De antidiscriminatieagenda richt zich op alle gronden van discriminatie, inclusief herkomst en huidskleur. Onze aanpak van discriminatie is generiek waar mogelijk en specifiek waar nodig. We kijken dus per thema, of problemen van bepaalde doelgroepen specifieke aandacht behoeven. Utrechters met een Aziatische achtergrond zijn reeds betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe antidiscriminatieagenda. In samenwerking met Artikel 1 Midden- Nederland, Asian Raisins en Buurtcentrum Oase zijn er twee dialoogsessies georganiseerd voor de Zuid- en Zuidoost-Aziatische diaspora om input op te halen voor die agenda.
 4. Is het college bereid om daarbij ook aanbevelingen van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over het bestrijden van anti-Aziatisch racisme mee te nemen?

  De laatste vraag die de heer Şimşek me stelde, is of het college bereid is de aanbevelingen van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) over de bestrijding van anti-Aziatisch racisme mee te nemen. In de nieuwe antidiscriminatieagenda worden veel aanbevelingen die in het onderzoek van KIS worden genoemd meegenomen, zoals inzetten op het veranderen van de sociale norm, voorlichten, vergroten van de meldingsbereidheid en de inclusieve werkvloer. En zoals ook al gezegd, richt onze agenda zich op alle discriminatiegronden en gaat het dus ook om anti-Aziatisch racisme.

  Iskender Simsek, DENK
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Ilse Raaijmakers, PvdA
  Melody Deldjou Fard, GroenLinks
  Myrthe van Mil, Student en Starter
  Ruurt Wiegant, SP
  Mohammed Saiah, D66
  Bert van Steeg, CDA