Monde­linge vragen Een dreigende vacci­na­tie­kloof


Indiendatum: 29 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 29 april 2021

Opnieuw luiden huisartsen uit minder welvarende wijken de noodklok: de opkomst voor de coronavaccinaties is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Betere informatie is broodnodig. De Volkskrant wijdt er afgelopen weekend een groot artikel aan. In het vragenuur van 15 april 2021 stelde o.a. de fractie van D66 vragen over de voortgang van vaccineren. Deze vragen gaan specifiek over de vaccinatiekloof. Onderstaande fracties denken dat proactief handelen en gedifferentieerd beleid meer vorm moet krijgen om dit ernstige probleem op te pakken.

Juist in de wijken waar meer mensen wonen met een kwetsbare sociaal-economische en fysieke gezondheid, zijn de risico’s op ernstige medische gevolgen van corona groot. Omdat de PvdA, de Partij voor de Dieren, D66, Student en Starter, VVD, DENK, GroenLinks, SP, CDA, CU en Stadsbelang Utrecht het belangrijk vinden dat gezondheidsverschillen worden teruggedrongen en dit onder druk staat door een dreigende vaccinatiekloof, hebben we deze aanvullende vragen:

 1. 35 % van de opgeroepen 60-plussers in Kanaleneiland gaf gehoor aan de oproep om zich te vaccineren. Heeft de gemeente onderzocht waarmee deze zeer lage opkomst verband houdt? Zo ja, waarmee? En hoe heeft de gemeente Utrecht hierop geanticipeerd?
 2. Huisartsen geven aan dat dat wellicht voor veel mensen de uitnodigingsbrief van het RIVM onvoldoende duidelijk is en/of laaggeletterdheid een rol speelt waardoor mensen de brief niet kunnen lezen. Herkent het college dit signaal en heeft zij daar actie op ondernomen? Zo niet, wil het college dit alsnog doen?
 3. Het krantenartikel in de Volkskrant beschrijft een plan in Utrecht om filmpjes te maken met invloedrijke figuren uit die wijken. Die zouden zich voor de camera laten vaccineren. Een jonge imam was bereid hieraan mee te werken maar dit is afgeblazen omdat mensen onder de 60 jaar niet met AstraZeneca konden worden gevaccineerd. Klopt het dat het inderdaad is afgeblazen en er niet is gezocht naar een alternatieve manier waardoor deze jonge imam toch kon bijdragen aan het verbeteren van de vaccinatiebereidheid?
 4. Op welke wijze denkt de gemeente Utrecht nog meer bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de vaccinatiebereidheid? Denkt de gemeente daarbij ook aan een rol voor bijvoorbeeld buurtvaders, jongerenwerkers, buurtteammedewerkers, sportverenigingen, buurtwerkkamers et cetera? En waarom wel of niet?

  Hester Assen, PvdA
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Has Bakker, D66
  Tessa Sturkenboom, Student en Starter
  Dimitri Gilissen, VVD
  Ismael el Abassi, DENK
  Marcel Vonk, GroenLinks
  Ruurt Wiegant, SP
  Bert van Steeg, CDA
  Rachel Streefland, CU
  Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 29 apr. 2021
Antwoorddatum: 29 apr. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 29 april 2021

Opnieuw luiden huisartsen uit minder welvarende wijken de noodklok: de opkomst voor de coronavaccinaties is bij mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Betere informatie is broodnodig. De Volkskrant wijdt er afgelopen weekend een groot artikel aan. In het vragenuur van 15 april 2021 stelde o.a. de fractie van D66 vragen over de voortgang van vaccineren. Deze vragen gaan specifiek over de vaccinatiekloof. Onderstaande fracties denken dat proactief handelen en gedifferentieerd beleid meer vorm moet krijgen om dit ernstige probleem op te pakken.

Juist in de wijken waar meer mensen wonen met een kwetsbare sociaal-economische en fysieke gezondheid, zijn de risico’s op ernstige medische gevolgen van corona groot. Omdat de PvdA, de Partij voor de Dieren, D66, Student en Starter, VVD, DENK, GroenLinks, SP, CDA, CU en Stadsbelang Utrecht het belangrijk vinden dat gezondheidsverschillen worden teruggedrongen en dit onder druk staat door een dreigende vaccinatiekloof, hebben we deze aanvullende vragen:

 1. 35 % van de opgeroepen 60-plussers in Kanaleneiland gaf gehoor aan de oproep om zich te vaccineren. Heeft de gemeente onderzocht waarmee deze zeer lage opkomst verband houdt? Zo ja, waarmee? En hoe heeft de gemeente Utrecht hierop geanticipeerd?
 2. Huisartsen geven aan dat dat wellicht voor veel mensen de uitnodigingsbrief van het RIVM onvoldoende duidelijk is en/of laaggeletterdheid een rol speelt waardoor mensen de brief niet kunnen lezen. Herkent het college dit signaal en heeft zij daar actie op ondernomen? Zo niet, wil het college dit alsnog doen?
 3. Het krantenartikel in de Volkskrant beschrijft een plan in Utrecht om filmpjes te maken met invloedrijke figuren uit die wijken. Die zouden zich voor de camera laten vaccineren. Een jonge imam was bereid hieraan mee te werken maar dit is afgeblazen omdat mensen onder de 60 jaar niet met AstraZeneca konden worden gevaccineerd. Klopt het dat het inderdaad is afgeblazen en er niet is gezocht naar een alternatieve manier waardoor deze jonge imam toch kon bijdragen aan het verbeteren van de vaccinatiebereidheid?
 4. Op welke wijze denkt de gemeente Utrecht nog meer bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de vaccinatiebereidheid? Denkt de gemeente daarbij ook aan een rol voor bijvoorbeeld buurtvaders, jongerenwerkers, buurtteammedewerkers, sportverenigingen, buurtwerkkamers et cetera? En waarom wel of niet?

  Hester Assen, PvdA
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Has Bakker, D66
  Tessa Sturkenboom, Student en Starter
  Dimitri Gilissen, VVD
  Ismael el Abassi, DENK
  Marcel Vonk, GroenLinks
  Ruurt Wiegant, SP
  Bert van Steeg, CDA
  Rachel Streefland, CU
  Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht

  Voorzitter! Dank aan mevrouw Assen die namens alle indieners deze vragen heeft gesteld. Namens het college kan ik zeggen dat we haar zorgen delen. Het thema gezondheidsverschil is natuurlijk sowieso een thema dat we in onze stad goed bij de kop hebben en dat speelt. We zien dat bij het vaccineren tegen corona precies dezelfde problematiek zich voordoet. We onderschrijven dat en ondersteunen alle initiatieven om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren, juist in wijken waar er extra aandacht nodig is om dit over te brengen. Ze vraagt of we onderzoek hebben gedaan. Het is natuurlijk op korte termijn lastig om dit kwalitatief of kwantitatief te onderzoeken. We hebben wel navraag gedaan in onze netwerken. We hebben gehoord dat het kan gaan om twijfel of zelfs angst voor de vaccinatie, misinformatie, twijfels over de veiligheid, maar ook gewoon dat informatie mensen moeilijk weet te bereiken. In Overvecht komt ongeveer 50% van de mensen opdagen. Overigens verschilt dit enorm per huisarts. In Ondiep ligt het percentage tussen de 50 en 60. Deze percentages moeten in ieder geval omhoog. Ik ben het zeer met de vragenstellers eens dat de brief van het RIVM moeilijk leesbaar is, zeker voor mensen die lager geletterd zijn. Er is inmiddels een brandbrief geschreven door zorgverleners. Die onderschrijven wij van harte. We zullen dit in onze eigen contacten met VWS onder de aandacht brengen. Het is ontzettend jammer dat het filmpje niet is doorgegaan. Er zijn nog steeds heel veel mensen die mee willen doen met onze wijkgerichte communicatie, ook de imam waarover mevrouw Assen spreekt. We hebben het helaas moeten uitstellen, omdat er een vaccin moet zijn dat we mogen geven aan iemand onder de 60 jaar. Het is inderdaad een jonge imam. Zodra er een vaccin is, dat is bijna zo, kunnen we ook met dit rolmodel een filmpje opnemen. Dit gaat dus op korte termijn gebeuren. We hebben in elke wijk netwerken van sleutelpersonen. Die betrekken we bij een communicatieaanpak per wijk. Daarin neemt het netwerk zelf het voortouw. Ik noem een paar elementen die erover gaan: Meer met beeld communiceren, natuurlijk ook in het Arabisch of Turks. Meer mond-tot-mondreclame, elkaar aanspraken en jongerenwerkers inzetten, want die kunnen daarin een goede rol spelen. Die suggesties worden in de vraag gedaan. De campagne "ik stroop mijn mouwen op" een landelijke campagne, vertalen we in Utrecht met onze eigen rolmodellen uit de wijk. Die campagne start op 10 mei a.s.