Monde­linge vragen Dieren Leidsche Rijn echt wel in de knel


Indiendatum: 29 apr. 2021

Mondelinge vragen 4, 29 april 2021

Op 7 april jl. stelden de Partij voor de Dieren en GroenLinks mondelinge vragen over het feit dat wilde dieren als hazen, konijnen en fazanten steeds meer in de knel komen door de bouwwerkzaamheden bij Leeuwesteyn. De wethouder verzekerde ons toen dat de dieren echt wel een toevluchtsoord kunnen vinden in het gebied zélf, in het Willem Alexanderpark en (het nog aan te leggen) Park Leeuwesteyn. Echter, sinds die tijd hebben nog meer bezorgde bewoners bij ons aan de bel getrokken over de schrijnende situatie daar voor de dieren en zijn we er zelf gaan monitoren. Het Willem Alexanderpark voldoet niet als schuilmogelijkheid voor wilde dieren, want het is een strook gras. Op het bouwterrein zelf lopen ook wilde dieren, maar die zullen niet lang meer daar kunnen (en willen) verblijven, omdat daar straks ook geen ruimte meer is. Rond het nieuwe restaurant Buiten bij de Sluis is ook veel groen weggehaald waar dieren niet meer kunnen schuilen. De gemeente heeft zelf actief veel groen verwijderd en heeft wat ons betreft de verantwoordelijkheid om hier zo spoedig mogelijk groen terug te brengen. Er is echt veel meer nodig om de dieren hier nog ruimte te bieden waar zij kunnen schuilen en verblijven. Een bewoner schreef ons van de week: “De hazen kunnen geen kant op en rennen gestrest over het voetbalveldje, door tuinen van mensen en door lege bouwplekken. Regelmatig wordt er één doodgereden, gisteren ook weer.” De situatie voor de dieren wordt dus steeds zorgelijker.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de volgende vragen:

1. Nu het aantal berichten van bezorgde bewoners groeit: is het college bereid om alsnog extra aandacht te geven aan het probleem voor wilde dieren in het gebied door onvoldoende schuil- en verblijfplekken? Zo nee, waarom niet?

Wat ons betreft liggen er oplossingen in onder meer het aanleggen van wilde kruiden en struiken, ook rond het nieuwe restaurant. En tevens stroken 'bosplantsoen'/struiken op de grens van de wijk met het Willem-Alexanderpark, en een deel van het grasveld in het park als extensief grasland in te richten. Ook een (eventueel) tijdelijk ‘reservaat’/toevluchtsoord - duidelijk voor bouwers te herkennen, waardoor ze er weg blijven - in de vorm van braakliggend terrein met ingezaaide kruiden is een oplossing, rekening houdend met de wensen van de dieren qua leefgebied.

2. Welke maatregelen gaat het college - in samenwerking met de provincie en de Dierenbescherming - ondernemen om de dieren meer ruimte en schuilmogelijkheden te bieden en te voorkomen dat hun welzijn verder wordt benadeeld? Niets doen is wat ons betreft geen optie.

In antwoord op onze mondelinge vragen van 7 april zei de wethouder de huidige beplanting in die ecologische zone wordt in overleg met onze gemeentelijke ecoloog aangevuld om een betere biodiversiteit te realiseren en meer beschuttingsplekken.”

3. Is het college bereid om dit op zeer korte termijn te realiseren en daarmee de ruimte voor dieren flink te vergroten? Zo nee, waarom niet?

De wethouder zei 7 april ook “…er worden mogelijk mitigerende maatregelen genomen voor de dieren in het gebied.”

4. Wanneer worden deze mitigerende maatregelen genomen voor de dieren in het gebied? Is het college bereid dit ook op zeer korte termijn te laten gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Indiendatum: 29 apr. 2021
Antwoorddatum: 29 apr. 2021

Mondelinge vragen 4, 29 april 2021

Op 7 april jl. stelden de Partij voor de Dieren en GroenLinks mondelinge vragen over het feit dat wilde dieren als hazen, konijnen en fazanten steeds meer in de knel komen door de bouwwerkzaamheden bij Leeuwesteyn. De wethouder verzekerde ons toen dat de dieren echt wel een toevluchtsoord kunnen vinden in het gebied zélf, in het Willem Alexanderpark en (het nog aan te leggen) Park Leeuwesteyn. Echter, sinds die tijd hebben nog meer bezorgde bewoners bij ons aan de bel getrokken over de schrijnende situatie daar voor de dieren en zijn we er zelf gaan monitoren. Het Willem Alexanderpark voldoet niet als schuilmogelijkheid voor wilde dieren, want het is een strook gras. Op het bouwterrein zelf lopen ook wilde dieren, maar die zullen niet lang meer daar kunnen (en willen) verblijven, omdat daar straks ook geen ruimte meer is. Rond het nieuwe restaurant Buiten bij de Sluis is ook veel groen weggehaald waar dieren niet meer kunnen schuilen. De gemeente heeft zelf actief veel groen verwijderd en heeft wat ons betreft de verantwoordelijkheid om hier zo spoedig mogelijk groen terug te brengen. Er is echt veel meer nodig om de dieren hier nog ruimte te bieden waar zij kunnen schuilen en verblijven. Een bewoner schreef ons van de week: “De hazen kunnen geen kant op en rennen gestrest over het voetbalveldje, door tuinen van mensen en door lege bouwplekken. Regelmatig wordt er één doodgereden, gisteren ook weer.” De situatie voor de dieren wordt dus steeds zorgelijker.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben de volgende vragen:

1. Nu het aantal berichten van bezorgde bewoners groeit: is het college bereid om alsnog extra aandacht te geven aan het probleem voor wilde dieren in het gebied door onvoldoende schuil- en verblijfplekken? Zo nee, waarom niet?

Zoals ook in SpvE in 2016 is aangegeven is er juist extra aandacht voor wilde dieren in het gebied. De zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal is aangemerkt als zone waar geen werkzaamheden plaatsvinden tijdens de bouw, juist om dieren daar een toevluchtsoord te bieden. Daarnaast nemen we nog een extra maatregel: we versterken de bestaande groene zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan de sluis, door het aanplanten van inheemse struiken en het plaatsen van takkenrillen voor meer beschutting en schuilplekken voor dieren in het gebied, en het gemaaide gras willen we deels gaan vervangen door hooiland en struinpad (houtsnippers) en we onderzoeken of de ecologische functionaliteit van de groene verbinding (de zogenaamde stapstenen tussen de bosstroken in Leeuwesteyn en Willem Alexanderpark) verder verbeterd kan worden. Denk hier bijvoorbeeld aan extra beplanting en het verplaatsen van de hondenvoorziening naar een andere plek in het gebied (het onderzoek hiernaar is al opgestart). De parken en de groene gebieden worden in de toekomst verbonden met elkaar.

Wat ons betreft liggen er oplossingen in onder meer het aanleggen van wilde kruiden en struiken, ook rond het nieuwe restaurant. En tevens stroken 'bosplantsoen'/struiken op de grens van de wijk met het Willem-Alexanderpark, en een deel van het grasveld in het park als extensief grasland in te richten. Ook een (eventueel) tijdelijk ‘reservaat’/toevluchtsoord - duidelijk voor bouwers te herkennen, waardoor ze er weg blijven - in de vorm van braakliggend terrein met ingezaaide kruiden is een oplossing, rekening houdend met de wensen van de dieren qua leefgebied.

2. Welke maatregelen gaat het college - in samenwerking met de provincie en de Dierenbescherming - ondernemen om de dieren meer ruimte en schuilmogelijkheden te bieden en te voorkomen dat hun welzijn verder wordt benadeeld? Niets doen is wat ons betreft geen optie.

Deze maatregelen worden op korte en langere termijn uitgevoerd, daardoor denken wij dat dieren een prima leefgebied hebben met voldoende schuilplaatsen en voldoende ontsnappingsmogelijkheden. Het vangen en verplaatsen van hazen is te stressvol voor de dieren, en heeft een lage slagingskans. Zoals ook in de RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht) staat, willen we een groenere stad en betere groenverbindingen met aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

In antwoord op onze mondelinge vragen van 7 april zei de wethouder de huidige beplanting in die ecologische zone wordt in overleg met onze gemeentelijke ecoloog aangevuld om een betere biodiversiteit te realiseren en meer beschuttingsplekken.”

3. Is het college bereid om dit op zeer korte termijn te realiseren en daarmee de ruimte voor dieren flink te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Op korte termijn gaan we het leefgebied van de dieren vergroten, maar vanwege het broedseizoen kunnen nu niet alle werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor de bouw in het gebied. Maar waar geen broedvogels zitten, kunnen we al beginnen met het plaatsen van takkenrillen en inheemse struiken.

De wethouder zei 7 april ook “…er worden mogelijk mitigerende maatregelen genomen voor de dieren in het gebied.”

4. Wanneer worden deze mitigerende maatregelen genomen voor de dieren in het gebied? Is het college bereid dit ook op zeer korte termijn te laten gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 3

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks

Aanvullende vraag GroenLinks: we krijgen verzoeken van bewoners, u heeft de foto’s gezien, mensen maken zich hier druk om. Wat kunnen we tegen inwoners zeggen die zich zorgen maken?

Wethouder Verschuure: de strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal is dus een schuilplaats, maar er staat geen hek omheen, fazanten kunnen bovendien vliegen, dus we kunnen ze niet tegenhouden. Er wordt gebouwd en er wordt gereden, bij binnenstedelijke verdichting heb je dit helaas wel. Er is wel uitwijk geboden, wij denken dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: dan is het gebied dus niet groot genoeg voor de dieren?

Wethouder Verschuure: Wij denken dat we het rondlopen van de dieren sowieso niet kunnen tegenhouden, dat is ook wat we willen als de groene verbindingen gereed zijn.