Monde­linge vragen FUP’s bij wateren met hoge kademuren


Indiendatum: 29 apr. 2021

Vorige week zette de Partij voor de Dieren bewonersinitiatief Vergroen Singel 030 in het zonnetje, omdat zij ervoor zorgen dat de singels, maar ook wateren met hoge kademuren in Utrecht diervriendelijker en groener worden. Zo legden zij vorige week een FUP (Fauna UittreedPlaats, of Fauna UitrustPlaats) aan in het Zwartewater in de Vogelenbuurt, waar watervogels kunnen uitrusten en katten die in het water belanden kunnen worden gesignaleerd en gered. De FUP is voorzien van planten wier wortels op den duur dienen als schuil- en verblijfplaats voor waterdieren als vissen en insecten. De Partij voor de Dieren is erg blij met dit bewonersinitiatief en dat dit gesteund wordt door de gemeente en het waterschap. Wij maken ons echter ook zorgen, omdat de gemeente geen concreet beleid lijkt te hebben voor FUP’s bij hoge kademuren (“omdat de kade bij de Minstroom 4,5 meter hoog is, is er geen FUP mogelijk”), dat vaak wordt vergeten FUP’s aan te leggen bij werkzaamheden [1] (zoals wel toegezegd door het college) en dat niet iedere ambtenaar die ‘iets met water doet’ zich ervan bewust is dat er FUP’s zouden moeten komen [2].

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Is het college bereid om op korte termijn beleid te maken voor verschillende soorten FUP’s afhankelijk van de locatie en omstandigheden, zodat kleine watervogels, katten en andere dieren uit het water kunnen komen of op zijn minst ergens op kunnen klimmen om uit te rusten? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het op dit moment met het aanleggen van FUP’s bij werkzaamheden (“Werken-aan werk”) niet goed gaat en dat er pas wordt ingegrepen als de PvdD of bewoners aan de bel trekken? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om een medewerker verantwoordelijk te maken is voor alle wateren die een of meerdere FUP’s behoeven en die ook bij bouwplannen controleert of en wanneer er FUP’s kunnen en moeten worden aangelegd? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] Een voorbeeld is het water bij de 2e Polderweg in Overvecht, waar na werkzaamheden geen FUP’s zijn aangelegd en waar nu omdat wij ernaar gevraagd hebben 3 FUP’s komen.

[2] Dit gaat onder meer over de werkzaamheden bij de Ooster- en Westerkade, waar een ambtenaar tegen de PvdD zei: “Eerlijk gezegd hebben we dit vanuit de herinrichting van het maaiveld niveau (verhardingen) niet onderzocht. De inrichting van het water en de oever valt niet binnen de projectopgave. Maar het is zeker een interessante vraag en een terecht punt om aandacht voor te vragen. We gaan daarom kijken of we hier werk met werk kunnen maken.”