Monde­linge vragen Voorrang voor auto­be­zitters De SYP


Indiendatum: 29 nov. 2018

Mondelinge vragen 9, 29 november 2018

Bij inschrijving voor een woning in woontoren ‘De SYP’ aan de Van Sijpesteijnkade, wordt autobezitters voorrang gegeven. De Partij voor de Dieren, PvdA en GL vinden dit een vreemde zaak, aangezien de gemeente onder het mom van ‘healthy urban living’ juist op deze plek kiest voor autoluw. De keuze van de eigenaar druist daar regelrecht tegen in.

Onze fracties hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het oneerlijk en onwenselijk is dat bij de verdeling van woningen voorrang gegeven wordt aan autobezitters? Zo ja, is het college bereid deze mening over te brengen aan de eigenaar?

2. Is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige bouwontwikkelingen een voorkeursbehandeling voor autobezitters tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment zoeken dusdanig veel mensen, die geen auto bezitten, een woning in Utrecht, dat de eigenaar vreest zonder voorkeursbehandeling niet alle parkeerplekken te kunnen opvullen.

3. Is het college bereid om bij toekomstige bouwplannen in het stationsgebied, gebruikmakend van de uitzonderingsmogelijkheden in de parkeernota, er naar te streven altijd zo laag mogelijke parkeernormen te hanteren en waar mogelijk dit op nul te zetten?

4. Is het college bereid om te onderzoeken of de parkeerplaatsen die in woninggebouwen in het stationsgebied gerealiseerd zijn of worden, zoals bij De SYP, opengesteld kunnen voor gebruik door andere autobezitters dan de bewoners, zodat elders in het stationsgebied minder parkeerplaatsen hoeven worden aangelegd? Zo nee, waarom niet?

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Erwin Virginia, Groenlinks

Indiendatum: 29 nov. 2018
Antwoorddatum: 29 nov. 2018

Mondelinge vragen 9, 29 november 2018

Bij inschrijving voor een woning in woontoren ‘De SYP’ aan de Van Sijpesteijnkade, wordt autobezitters voorrang gegeven. De Partij voor de Dieren, PvdA en GL vinden dit een vreemde zaak, aangezien de gemeente onder het mom van ‘healthy urban living’ juist op deze plek kiest voor autoluw. De keuze van de eigenaar druist daar regelrecht tegen in.

Onze fracties hebben de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het oneerlijk en onwenselijk is dat bij de verdeling van woningen voorrang gegeven wordt aan autobezitters? Zo ja, is het college bereid deze mening over te brengen aan de eigenaar?

Ja. De ontwikkeling van de Westflank Noord is een particuliere ontwikkeling. De gemeente kan daarom formeel in de parkeerafspraken niet sturen zolang de projectontwikkelaar binnen de kaders van de nota Stallen en Parkeren en de private afspraken blijft. Dat doet hij in dit geval. Wij zullen de situatie met de belegger, Amvest, bespreken. De werkwijze is immers niet in de geest van wat wij bedoelen met het verminderen van het aantal vervoersbewegingen in het Stationsgebied.

2. Is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige bouwontwikkelingen een voorkeursbehandeling voor autobezitters tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Ja. Zoals bekend werkt het college aan het terugdringen van het autogebruik, met name in het centrumgebied, maar ook in de Merwedekanaalzone en in de Cartesiusdriehoek. De situatie bij De SYP is zodanig dat het aantal parkeerplaatsen dat wordt gebouwd aan de onderkant van de bandbreedte van de parkeernota ligt. Het is dus impliciet een signaal dat de parkeernorm in feite nog omlaag kan, zeker op deze plekken vlakbij het station. Het is echter bekend dat wij op dit moment werken aan een actualisatie van de parkeernota. Binnenkort zullen wij de raad informeren over de eerste stappen die wij daarbij willen zetten. De parkeernorm moet zodanig scherp worden dat een voorkeursbehandeling niet langer aan de orde kan zijn.

Op dit moment zoeken dusdanig veel mensen, die geen auto bezitten, een woning in Utrecht, dat de eigenaar vreest zonder voorkeursbehandeling niet alle parkeerplekken te kunnen opvullen.

3. Is het college bereid om bij toekomstige bouwplannen in het stationsgebied, gebruikmakend van de uitzonderingsmogelijkheden in de parkeernota, er naar te streven altijd zo laag mogelijke parkeernormen te hanteren en waar mogelijk dit op nul te zetten?

Ja, dat doen wij al. De parkeernorm op nul is momenteel binnen de parkeernota nog niet mogelijk, maar in overleg met de ontwikkelaars en gebruikers proberen wij in het Stationsgebied tot een zo laag mogelijke parkeernorm te komen. Wij zoeken ook andere mogelijkheden voor mobiliteit, bijvoorbeeld parkeren op afstand, mobility as a service (MAAS), deelauto's en andere vormen.

4. Is het college bereid om te onderzoeken of de parkeerplaatsen die in woninggebouwen in het stationsgebied gerealiseerd zijn of worden, zoals bij De SYP, opengesteld kunnen voor gebruik door andere autobezitters dan de bewoners, zodat elders in het stationsgebied minder parkeerplaatsen hoeven worden aangelegd? Zo nee, waarom niet?

Ja, ook die bereidheid hebben wij. De projectontwikkelaar en de eigenaren hebben de gemeente gezegd dat indien de parkeerplaatsen voor eigen gebruik niet nodig zijn - dat geldt voor de gehele Westflank Noord – deze in overleg met de gemeente wellicht voor andere vastgoedontwikkelingen in de buurt beschikbaar zullen worden gesteld. Deze situatie kan echter pas over een aantal jaren, als alle eindgebruikers op de Westflank Noord bekend zijn, echt goed worden bekeken. De recente publicatie is natuurlijk voor de gemeente aanleiding geweest om in gesprek te gaan met Amvest en de ontwikkelaar APF.

Erik Strandstra, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Erwin Virginia, Groenlinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Noodklok voor het klimaat

Lees verder

Mondelinge vragen Groener Berlijnplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer