Monde­linge vragen Groener Berlijn­plein


Indiendatum: 29 nov. 2018

Mondelinge vragen 6, 29 november 2018

In een open brief aan het college en de gemeenteraad van Utrecht d.d. 26 november 2018 pleiten Wijkraad Leidsche Rijn en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn voor het nadrukkelijker vergroenen van het Berlijnplein. Aanleiding voor de brief zijn de plannen voor een parkeergarage op het plein. Op drie punten doen Wijkraad en Natuur- en Milieuplatform goede aanbevelingen om het Berlijnplein te vergroenen. Het gaat om een betere soortkeus van de bomen, om vergroening op het Berlijnplein zelf en om het voorlopig opheffen van de parkeerbestemming, zodat de verharding van het plein daadwerkelijk een pleinfunctie kan krijgen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn enthousiast over deze ideeën.

Hierover hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het uitgebrachte advies in de open brief?

2. Is het college het met de Wijkraad, het Natuur- en Milieuplatform, de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het Berlijnplein groener kan en moet?

3. Is het college bereid de adviezen over te nemen? Zo nee waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 29 nov. 2018
Antwoorddatum: 29 nov. 2018

Mondelinge vragen 6, 29 november 2018

In een open brief aan het college en de gemeenteraad van Utrecht d.d. 26 november 2018 pleiten Wijkraad Leidsche Rijn en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn voor het nadrukkelijker vergroenen van het Berlijnplein. Aanleiding voor de brief zijn de plannen voor een parkeergarage op het plein. Op drie punten doen Wijkraad en Natuur- en Milieuplatform goede aanbevelingen om het Berlijnplein te vergroenen. Het gaat om een betere soortkeus van de bomen, om vergroening op het Berlijnplein zelf en om het voorlopig opheffen van de parkeerbestemming, zodat de verharding van het plein daadwerkelijk een pleinfunctie kan krijgen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn enthousiast over deze ideeën.

Hierover hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het uitgebrachte advies in de open brief?

Wij vinden het advies in het algemeen prima. Ook wij vinden vergroening op die plaats belangrijk, maar Leidsche Rijn Centrum is nog volop in ontwikkeling.

2. Is het college het met de Wijkraad, het Natuur- en Milieuplatform, de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het Berlijnplein groener kan en moet?

Ja, dat is het.

3. Is het college bereid de adviezen over te nemen? Zo nee waarom niet?

Wij zijn niet bereid om alle adviezen over te nemen. Ook wij zien dat de moerascipressen niet goed aanslaan. Wij willen graag de alternatieven bekijken. Wij betrekken daarbij vanzelfsprekend het advies van de wijkraad en het natuur- en milieuplatform. Wij zullen de keuze voor alternatieven bespreken in overleg met de wijkraad en het natuur- en milieuplatform.

Wat wij niet willen overnemen, is het advies om de grindvlakten te vervangen door sedummatten gezien de hoofdstedelijke uitstraling die wij op het Berlijnplein willen zien, inclusief de bouwontwikkelingen die daar nog zullen plaatsvinden. Wij zijn wel voorstander van halfverharding. Die sluit beter aan.

Ook het advies om de parkeerplaatsen voorlopig op te heffen, nemen wij niet over. De aangelegde parkeerplaatsen zijn nodig voor een goede parkeerbalans in Leidsche Rijn Centrum. De komende jaren wordt er nog volop ontwikkeld. Er komen een grote school, een culturele voorziening en woningen bij. Na de oplevering van deze gebouwen zullen wij bekijken hoeveel parkeerplaatsen in de openbare ruimte structureel zullen moeten worden gerealiseerd. Wij zullen dat toetsen en monitoren. Dit is al in december 2017 met de raad gecommuniceerd in het kader van de Berlijnpleingarage.

Aanvullende vraag Erik Strandstra: Voorzitter, kan de wethouder meer inzicht geven in wanneer hij met de wijkraad aan de slag wil gaan over de delen die hij wel wil uitvoeren?

De heer VERSCHUURE (wethouder): Voorzitter! Het gebied is in ontwikkeling. Wij gaan met de wijkraad in gesprek. Dat is permanent. Ook met Natuur en Milieu. Het is prima om volgend jaar verder in gesprek te gaan. Het moment daartoe is niet nu. De aanleiding voor de brief is een plan dat wij hebben gemaakt om de garage te vergroenen. Wij willen daaraan planten toevoegen om de garage een ander uiterlijk te geven. Ik ben zelf behoorlijk tevreden over dat plan. Dat heeft geresulteerd in het sturen van een brief over het Berlijnplein. Dat is echter nog volop in ontwikkeling. Ik wil mij niet vastleggen op een uitspraak hoe dat er zal uitzien. Er komt nog van alles. Wij moeten dit vraagstuk betrekken bij het ontwikkelproces. Het lijkt mij echter prima om hierover volgend jaar opnieuw te spreken.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Voorrang voor autobezitters De SYP

Lees verder

Schriftelijke vragen Aan de slag met Gagelsteede

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer