Monde­linge vragen Groener Berlijn­plein


In een open brief aan het college en de gemeenteraad van Utrecht d.d. 26 november 2018 pleiten Wijkraad Leidsche Rijn en Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn voor het nadrukkelijker vergroenen van het Berlijnplein. Aanleiding voor de brief zijn de plannen voor een parkeergarage op het plein. Op drie punten doen Wijkraad en Natuur- en Milieuplatform goede aanbevelingen om het Berlijnplein te vergroenen. Het gaat om een betere soortkeus van de bomen, om vergroening op het Berlijnplein zelf en om het voorlopig opheffen van de parkeerbestemming, zodat de verharding van het plein daadwerkelijk een pleinfunctie kan krijgen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn enthousiast over deze ideeën.

Hierover hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het uitgebrachte advies in de open brief?
  2. Is het college het met de Wijkraad, het Natuur- en Milieuplatform, de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat het Berlijnplein groener kan en moet?
  3. Is het college bereid de adviezen over te nemen? Zo nee waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Erwin Virginia, GroenLinks