Schrif­te­lijke vragen Aan de slag met Gagel­steede


Indiendatum: 3 dec. 2018

Schriftelijke vragen 167/2018

De fracties van CDA en Partij voor de Dieren zijn onlangs bij Gagelsteede op bezoek geweest. Ook het college is daar pas langs gegaan. De politieke aandacht is terecht, want er liggen nogal wat opgaven voor. Het terrein van Gagelsteede (en de aangrenzende speeltuin) is op het eerste gezicht redelijk overzichtelijk, maar is tegelijkertijd een toonbeeld van bestuurlijke en organisatorische complexiteit, door de aanwezigheid van meerdere organisaties, die bovendien meerdere gemeentelijke doelen dienen. Bovendien is de stal voor de dieren hoognodig aan vervanging toe, iets waar UVO al 3 jaar geleden voor gewaarschuwd is (vanwege de veiligheid voor mens en dier). Zij beloofden toen in ieder geval een nieuwe vloer, waar tot nu toe nog niets van gekomen is.

De fracties van CDA en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat de locatie integraal bekeken wordt. De noodzakelijke verbouwing, de ruimtes voor andere organisaties en de samenhang tussen dierenweide, educatie en speeltuin moeten in één keer bekeken worden, zonder dat gemeentelijke verkokering in organisatie of begrotingsprogramma’s in de weg staan.

Het lijkt daarom een mooie casus om te werken met de de ‘publieke waarden’-driehoek, die het college zowel in de afweging van inititiatieven als bij het maatschappelijk vastgoed aan de raad presenteerde.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de raad op korte termijn een overzicht te sturen van de gemeentelijke inzet (financieel, organisatorisch, anderszins) voor Gagelsteede en de naastgelegen speeltuin?

(Denk aan vastgoed, groenbeleid, speeltuinwerk, beheer openbare ruimte, Versnelling, subsidies, investeringen, etc.)

2. Welke stappen zet het college op dit moment om een antwoord te geven op de opgaven die Utrecht Natuurlijk (en de partners) schetsen in de notitie ‘Toekomst van Gagelsteede’?

3. Hoe wordt, gezien de veelheid aan belangen, doelstellingen en portefeuillehouders, binnen het college en de organisatie gezorgd dat er richting de gebruikers van de locatie een vlotte en eenduidige koers wordt ingezet door de gemeente?

4. Welk tijdpad ziet het college de komende tijd voor zich met betrekking tot Gagelsteede? En welke besluiten moeten er genomen worden door de gemeente en door de betrokken organisaties?

5. Op welke manier en wanneer wordt de raad hier over geïnformeerd?

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 3 dec. 2018
Antwoorddatum: 29 jan. 2019

Schriftelijke vragen 167/2018

De fracties van CDA en Partij voor de Dieren zijn onlangs bij Gagelsteede op bezoek geweest. Ook het college is daar pas langs gegaan. De politieke aandacht is terecht, want er liggen nogal wat opgaven voor. Het terrein van Gagelsteede (en de aangrenzende speeltuin) is op het eerste gezicht redelijk overzichtelijk, maar is tegelijkertijd een toonbeeld van bestuurlijke en organisatorische complexiteit, door de aanwezigheid van meerdere organisaties, die bovendien meerdere gemeentelijke doelen dienen. Bovendien is de stal voor de dieren hoognodig aan vervanging toe, iets waar UVO al 3 jaar geleden voor gewaarschuwd is (vanwege de veiligheid voor mens en dier). Zij beloofden toen in ieder geval een nieuwe vloer, waar tot nu toe nog niets van gekomen is.

De fracties van CDA en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat de locatie integraal bekeken wordt. De noodzakelijke verbouwing, de ruimtes voor andere organisaties en de samenhang tussen dierenweide, educatie en speeltuin moeten in één keer bekeken worden, zonder dat gemeentelijke verkokering in organisatie of begrotingsprogramma’s in de weg staan.

Het lijkt daarom een mooie casus om te werken met de de ‘publieke waarden’-driehoek, die het college zowel in de afweging van inititiatieven als bij het maatschappelijk vastgoed aan de raad presenteerde.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om de raad op korte termijn een overzicht te sturen van de gemeentelijke inzet (financieel, organisatorisch, anderszins) voor Gagelsteede en de naastgelegen speeltuin? (Denk aan vastgoed, groenbeleid, speeltuinwerk, beheer openbare ruimte, Versnelling, subsidies, investeringen, etc.)

2. Welke stappen zet het college op dit moment om een antwoord te geven op de opgaven die Utrecht Natuurlijk (en de partners) schetsen in de notitie ‘Toekomst van Gagelsteede’?

Antwoorden op vraag 1 en 2:
Wij hebben onlangs een bezoek gebracht aan Gagelsteede. Hier hebben we kennis genomen van het initiatief van Utrecht Natuurlijk als hoofdhuurder en samenwerkende (wijk)partners om deze locatie breder te ontwikkelen. Naar aanleiding daarvan werken we op basis van het initiatiefplan van en met de initiatiefnemers één of meerdere ontwikkelscenario’s uit voor Gagelsteede, mede tegen de achtergrond van de integrale aanpak in Overvecht.

Onder begeleiding van een nieuw aan te stellen projectleider, gaan wij in gesprek met interne en externe partners van Gagelsteede, Dit om de mogelijkheden in beeld te brengen t.a.v. de opgaven die ‘Utrecht Natuurlijk’ schetst. Daarbij hanteren wij de ‘publieke waarden’-driehoek om de inhoudelijke, procesmatige, financiële en vastgoed technische aspecten te verkennen. Ook betrekken wij hierbij uiteraard de huidige gemeentelijke inzet -financieel, organisatorisch en anderszins- voor Gagelsteede. Wij zullen u informeren over de uitkomsten van dit proces en de mogelijke ontwikkelscenario’s (inhoudelijk en financieel) voor Gagelsteede die daaruit voortkomen, en welke besluiten er genomen moeten worden door de gemeente en door de betrokken organisaties, zodra deze bekend zijn. Wij verwachten u rondom de zomer 2019 nader te kunnen informeren.

3. Hoe wordt, gezien de veelheid aan belangen, doelstellingen en portefeuillehouders, binnen het college en de organisatie gezorgd dat er richting de gebruikers van de locatie een vlotte en eenduidige koers wordt ingezet door de gemeente?

We richten een (ambtelijk) kernteam in met één aanspreekpunt voor de gebruikers.

4. Welk tijdpad ziet het college de komende tijd voor zich met betrekking tot Gagelsteede? En welke besluiten moeten er genomen worden door de gemeente en door de betrokken organisaties?

Zie het antwoord op vraag 2.

5. Op welke manier en wanneer wordt de raad hier over geïnformeerd?

Zie het antwoord op vraag 2.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groener Berlijnplein

Lees verder

Schriftelijke Vragen Klachten over Elektromagnetische velden - vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer