Schrif­te­lijke Vragen Klachten over Elek­tro­mag­ne­tische velden - vervolg


Indiendatum: 5 dec. 2018

Schriftelijke vragen 170/2018

De openbare ruimte komt steeds voller te hangen met apparaten die straling veroorzaken ten behoeve van internet en andere draadloze verbindingen. Er zijn mensen die gezondheidsklachten ervaren als gevolg van deze straling. De wetenschap kan niet vaststellen dat de straling van elektromagnetische velden schadelijk is voor de volksgezondheid, maar sluit eventuele gevolgen ook niet uit. Een goede monitoring en afhandeling van gezondheidsklachten op dit gebied zijn dan ook van belang. Als antwoord op onze schriftelijke vragen van 13 juli 2018 gaf het college op 12 september aan “niet het beeld te herkennen” dat “het melden van klachten niet makkelijk zou zijn”. Dit antwoord wilden we staven aan de praktijk en daarom hebben we reacties op in Utrechtse gemelde gezondheidsproblemen, veroorzaakt door straling, verzameld. Beantwoording en afhandeling waren eenduidig noch adequaat – zie bijlage. Daarom stelt onze fractie de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ingediende klachten niet eenduidig beantwoord en adequaat opgepakt worden? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

2. Herkent het college op basis van de bijlage het beeld van mensen die gezondheidsklachten ervaren, dat hun klachten niet serieus genomen worden? Zo ja, wat gaat het college doen om de gemeentelijke dienstverlening met betrekking tot dit onderwerp te verbeteren?

3. In hoeverre heeft de gemeente voldoende kennis in huis om klachten op dit punt eenduidig en adequaat te beantwoorden? Is die kennis gebundeld of verspreid over de organisatie?

4. Is het college van plan om de eigen expertise over de relatie tussen volksgezondheid en elektromagnetische straling te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Uit de antwoorden op onze vragen (SV 2018, nr. 87, beantwoording op 12 september) blijkt dat de gemeente nog geen antennebeleid heeft: “Mocht op termijn antennebeleid gewenst zijn gaan wij daarmee aan de slag.”

5. Kan het college aangeven wat er moet gebeuren om aan de slag te gaan met een antennebeleid? In hoeverre is de komst van 5G een doorslaggevende reden?

Op 5 oktober 2018 verspreidde de VNG een oproep aan gemeentes om deel te nemen aan de klankbordgroep antenneconvenant. Het antenneconvenant 2010 verloopt namelijk eind 2019.

6. Is het college bereid zich aan te melden voor deze klankbordgroep? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Bijlage: Meldingen van EMS-gerelateerde klachten en de gemeentelijke reactie daarop (geanonimiseerd)

Melding 1.

Melding:
Last straling afkomstig van de zendmast op de Antonius-kerk in Lombok.

Reactie:
U heeft een melding gedaan over een gezondheidsrisico afkomstig van het adres Kanaalstraat 198 e.o. te Utrecht.

Uw melding is geregistreerd onder nummer: 5626034.

Voor deze melding is de gemeente Utrecht niet de bevoegde instantie. Ik heb uw melding doorgestuurd naar de Dienst regelingen van het ministerie van Economische Zaken. Zij nemen dit in behandeling. Als er in de toekomst vergelijkbare meldingen zijn, kunt u deze melden via de meldingenlijn van de Dienst regelingen op telefoonnummer: 0800-2233322 of per e-mail: info@hetlnvloket.nl.

Hierbij werd de brochure “Alles over antennes voor mobiele communicatie” van het Antennebureau toegevoegd

Update:
Vanuit EZ nooit reactie gehad.

Melding 2.

Melding:
Ik heb veel last van de straling van de zendmast op de Antoniuskerk in Lombok. Ik zag op https://www.ad.nl/utrecht/zendmast-op-antoniuskerk-in-lombok-veroorzaakt-oorpijn~a1ca806d dat andere mensen hier ook last van hebben en ik wil graag dat mijn klacht wordt geregistreerd bij de gemeente en de ggd. Ik heb veel last van slapeloosheid en hoofdpijn en stress.

Reactie:
Wij verwijzen u voor meldingen over zendmasten door naar GGD regio Utrecht. GGD regio Utrecht: Milieu en Gezondheid Telefoon: 030 - 850 78 79 , mailadres mmk@ggdru.nl Website: www.ggdru.nl. Website GGD regio Utrecht, Milieu en Gezondheid: www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/milieu-en-gezondheid-inwoners.html.

Hebt u vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op via 14030.
Om uw vraag snel te beantwoorden vragen wij uw zaaknummer bij de hand te houden.

Melding 3.

Melding:
Ik heb last van de enorme straling die er is in en rondom het stadskantoor door het G4 netwerk. Last van slapeloosheid, hoofdpijn, trillingen. Ik kan er eigenlijk niet naartoe om een paspoort aan te vragen, te werken of te reageren op vacatures om daar te kunnen werken. Kan hier iets aan gedaan worden? Helemaal nu er ook een G5 netwerk wordt aangelegd.

Reactie 1:
Wij hebben uw melding doorgestuurd naar de verantwoordelijke instantie. Deze neemt indien nodig nog contact met u op. Hebt u vragen over dit bericht ? Neem dan contact met ons op via 14030. Om uw vraag snel te beantwoorden vragen wij uw zaaknummer bij de hand te houden.

Reactie 2 (dag later):
We vinden het vervelend voor u dat u klachten ondervindt die mogelijk worden veroorzaakt door het 4G netwerk in de omgeving van het Stadskantoor. Helaas kunnen wij u als gemeente Utrecht niet verder helpen. De telecomproviders zijn de eigenaars van de apparatuur die het 4G signaal actief uitzenden waarbij zij de frequenties, op licentie, van de centrale overheid hebben toegewezen gekregen. De gemeente Utrecht is slechts een gebruiker van deze voorziening. U kunt zich wellicht richten tot het Agentschap Telecom die verantwoordelijk is voor controle op het gebruik van de frequenties en het daarbij behorende toegelaten vermogen of bij de providers zelf.

Melding 4.

Melding:
Last straling bij Stadskantoor

Reactie:
Wij hebben uw e-mail over straling bij het Stadskantoor ontvangen.

Hiervoor kunt contact u opnemen met medische milieukunde van GGD regio Utrecht.

Contactgegevens:
GGD regio Utrecht, Milieu en Gezondheid (voorheen hoorde dit bij GG&GD medische milieukunde MMK)
Telefoon: 030 - 850 78 79,
Mailadres mmk@ggdru.nl
Website: www.ggdru.nl

Eventueel kunt u tevens de volgende website bekijken:
Website GGD regio Utrecht, Milieu en Gezondheid: www.ggdru.nl/mijn-gezondheid/milieu-en-gezondheid-inwoners.html.

Melding 5.

Melding:
Op adres Stadsplateau 1 ervaar ik last van straling, ik krijg last van vermoeidheid, druk in het hoofd, druk achter de ogen en wazig zien.

Reactie:
Melding wordt afgesloten ivm renovatie Stadhuis

Melding 6.

Melding:
Ik woon sinds kort vlak in de buurt van de WiFi zendmast die op dit gebouw staat. Ik heb nu - als ik lang thuis ben - vaak last van hoofdpijn, vermoeidheid en soms duizeligheid. Ik ben bang dat dit door die mast komt en vraag me af of daar iets aan gedaan kan worden!

Reactie:
Wij hebben uw melding ontvangen. Uw melding is geregistreerd onder zaaknummer: 5613790. Hebt u vragen over uw melding? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14030. Om uw vraag snel te beantwoorden vragen wij uw zaaknummer bij de hand te houden.

Update:
Geen nadere update geweest.

Indiendatum: 5 dec. 2018
Antwoorddatum: 15 jan. 2019

Schriftelijke vragen 170/2018

De openbare ruimte komt steeds voller te hangen met apparaten die straling veroorzaken ten behoeve van internet en andere draadloze verbindingen. Er zijn mensen die gezondheidsklachten ervaren als gevolg van deze straling. De wetenschap kan niet vaststellen dat de straling van elektromagnetische velden schadelijk is voor de volksgezondheid, maar sluit eventuele gevolgen ook niet uit. Een goede monitoring en afhandeling van gezondheidsklachten op dit gebied zijn dan ook van belang. Als antwoord op onze schriftelijke vragen van 12 juli (SV 2018, nr. 87) gaf het college op 12 september aan “niet het beeld te herkennen” dat “het melden van klachten niet makkelijk zou zijn”. Dit antwoord wilden we staven aan de praktijk en daarom hebben we reacties op in Utrechtse gemelde gezondheidsproblemen, veroorzaakt door straling, verzameld. Beantwoording en afhandeling waren eenduidig noch adequaat – zie bijlage. Daarom stelt onze fractie de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ingediende klachten niet eenduidig beantwoord en adequaat opgepakt worden? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

2. Herkent het college op basis van de bijlage het beeld van mensen die gezondheidsklachten ervaren, dat hun klachten niet serieus genomen worden? Zo ja, wat gaat het college doen om de gemeentelijke dienstverlening met betrekking tot dit onderwerp te verbeteren?

Mensen die aangeven gezondheidsklachten te ervaren als gevolg van straling nemen we serieus. Inwoners kunnen via verschillende kanalen met ons in contact komen om klachten te melden. Inwoners kunnen een klacht indienen door telefonisch contact op te nemen met het Klant Contact Centrum (KCC), een andere manier is om gebruik te maken van de Slim Melden app.

De medewerkers van het KCC hebben de benodigde kennis over dit onderwerp en volgen het juiste protocol voor de afhandeling van de klachten. Echter een aantal van de meldingen die via Slim Melden binnen zijn gekomen hadden een beter en duidelijker antwoord moeten krijgen. Deze meldingen worden namelijk op een andere manier afgehandeld dan de telefonisch binnen gekomen klachten. Wij werken aan de verbetering van de beantwoording via de Slim Melden app, zodat in de toekomst inwoners ook via deze weg een adequaat antwoord ontvangen.

3. In hoeverre heeft de gemeente voldoende kennis in huis om klachten op dit punt eenduidig en adequaat te beantwoorden? Is die kennis gebundeld of verspreid over de organisatie?

Er is binnen de gemeente voldoende kennis in huis om vragen eenduidig en adequaat te beantwoorden. Deze kennis is vooral aanwezig bij Volksgezondheid.


4. Is het college van plan om de eigen expertise over de relatie tussen volksgezondheid en elektromagnetische straling te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

We zijn van mening dat de eigen expertise over de relatie tussen volksgezondheid en elektromagnetische straling actueel en op orde is. Wij laten ons informeren over de ontwikkelingen en hebben hierover gesprekken met inwoners en relevante partijen. Daarnaast houden wij onze expertise bij door nauwlettend te volgen of er nieuwe publicaties zijn van de World Health Organization (WHO), het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid en de Gezondheidsraad (GR) over mogelijke gezondheidseffecten.


5. Uit de antwoorden op onze vragen (SV 2018, nr. 87, beantwoording op 12 september) blijkt dat de gemeente nog geen antennebeleid heeft: “Mocht op termijn antennebeleid gewenst zijn gaan wij daarmee aan de slag.” Kan het college aangeven wat er moet gebeuren om aan de slag te gaan met een antennebeleid? In hoeverre is de komst van 5G een doorslaggevende reden?

6. Op 5 oktober 2018 verspreidde de VNG een oproep aan gemeentes om deel te nemen aan de klankbordgroep antenneconvenant. Het antenneconvenant 2010 verloopt namelijk eind 2019.Is het college bereid zich aan te melden voor deze klankbordgroep? Zo nee, waarom niet?

We hebben ons aangemeld bij de klankbordgroep van de VNG. Dit betekent dat we nog nauwgezetter nationale en internationale ontwikkelingen volgen, inclusief de gevolgen van de komst van het 5G netwerk. Mocht de komst van het 5Gnetwerk leiden tot een landelijke aanbeveling van de VNG en/of het Rijk om lokaal antennebeleid te ontwikkelen, dan zijn we bereid dit te overwegen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Aan de slag met Gagelsteede

Lees verder

Mondelinge Vragen Bomenkap Merwedekanaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer