Monde­linge vragen Noodklok voor het klimaat


Indiendatum: 22 nov. 2018

Mondelinge vragen 6, 22 november 2018

Op zaterdag 1 december om 2 voor 12 luiden vele kerken, gemeenten en anderen de Noodklok voor het Klimaat [1]. Al bijna 200 kerken, moskeeën en carillons doen mee, waaronder de Sint Janskerk in Maastricht, het Stadscarillon in Enschede, de Al Madinah moskee in Den Haag en 4 grote kerken in het centrum van Amsterdam, waaronder de Westerkerk. In Utrecht doet Kerk Utrecht West mee.

De wethouder vertelde de initiatiefnemers dat de Dom voor maatschappelijke organisaties niet aangewend kan worden. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en DENK vinden dit een gemiste kans. Het gaat hier niet om de belangen van een maatschappelijke organisatie, maar om iets wat ons allemaal aangaat: klimaatverandering. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met onze fracties eens dat het klimaat ons allen treft en daarmee een overstijgend belang dient? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid, gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk en het overstijgend belang, de Dom te laten luiden op zaterdag 1 december? Is het college bereid een voortrekkersrol te vervullen richting andere kerken en moskeeën en hen te vragen zich bij de actie aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om brede bekendheid te geven aan het luiden van de Noodklok en anderen, particulieren en organisaties, op te roepen op 1 december in actie te komen en te laten zien wat zij voor het klimaat doen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

[1] De actie wordt georganiseerd door Greenpeace. Meer info: www.greenpeace.org/nl/acties/noodklok-voor-het-klimaat

Indiendatum: 22 nov. 2018
Antwoorddatum: 22 nov. 2018

Mondelinge vragen 6, 22 november 2018

Op zaterdag 1 december om 2 voor 12 luiden vele kerken, gemeenten en anderen de Noodklok voor het Klimaat [1]. Al bijna 200 kerken, moskeeën en carillons doen mee, waaronder de Sint Janskerk in Maastricht, het Stadscarillon in Enschede, de Al Madinah moskee in Den Haag en 4 grote kerken in het centrum van Amsterdam, waaronder de Westerkerk. In Utrecht doet Kerk Utrecht West mee.

De wethouder vertelde de initiatiefnemers dat de Dom voor maatschappelijke organisaties niet aangewend kan worden. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en DENK vinden dit een gemiste kans. Het gaat hier niet om de belangen van een maatschappelijke organisatie, maar om iets wat ons allemaal aangaat: klimaatverandering. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met onze fracties eens dat het klimaat ons allen treft en daarmee een overstijgend belang dient? Zo nee, waarom niet?

Ja, daarmee zijn wij het eens.


2. Is het college bereid, gezien de urgentie van het klimaatvraagstuk en het overstijgend belang, de Dom te laten luiden op zaterdag 1 december? Is het college bereid een voortrekkersrol te vervullen richting andere kerken en moskeeën en hen te vragen zich bij de actie aan te sluiten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om brede bekendheid te geven aan het luiden van de Noodklok en anderen, particulieren en organisaties, op te roepen op 1 december in actie te komen en te laten zien wat zij voor het klimaat doen?

Wij zullen dat niet doen. De gemeente Utrecht hanteert een strikt protocol met betrekking tot het luiden van klokken, carillonbespeling, reclame-uitingen en het aanlichten van de Domtoren en de overige gemeentelijke niet-kerkelijke torens. Het protocol heeft ook betrekking op verzoeken die verband houden met charitatieve en andere al dan niet goede doelen en projecten. Utrecht wil uiterst zorgvuldig omgaan met de monumentale uitstraling van de Dom. Het verzoek om te luiden op 1 december a.s. kan worden uitgelegd als een signaal ter ondersteuning van en ter beïnvloeding van politieke besluitvorming. Het huidige gemeentelijke beleid is dat de Domtoren en de overige gemeentelijke torens op geen enkele wijze mogen worden gebruikt voor politieke, commerciële of charitatieve reclame-uitingen. Ongeacht de motivatie heeft dat een onvermijdelijke precedentwerking die wij niet wensen.

Aanvullende vraag Maarten van Heuven: Wij kennen het college als ambitieus bij het Utrecht op de kaart zetten. Amsterdam, Haarlem, Roermond, Nijmegen, Groningen, Amersfoort en Enschede doen mee met iconische kerkklokken. Ziet de wethouder kans om andere iconische kerkklokken in Utrecht niet gemeentelijk in te zetten of om die aan te sporen om met deze actie mee te doen?

Ik heb verteld hoe wij met de gemeentelijke torens omgaan, dus dat zeker niet. Ik zie dat kerkelijke organisaties al in de benen zijn gekomen, ook in Utrecht. Indachtig mijn antwoord op vraag 3 kunnen wij dat punt meenemen als de GroenLinks-fractie daarbij een rol wil spelen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK

[1] De actie wordt georganiseerd door Greenpeace. Meer info: www.greenpeace.org/nl/acties/noodklok-voor-het-klimaat

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Kapactiviteiten in The Swamp

Lees verder

Mondelinge vragen Voorrang voor autobezitters De SYP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer