Monde­linge vragen Weer loca­tie­pro­blemen Voed­selbank Utrecht


Indiendatum: 4 apr. 2019

Mondelinge vragen 2, 4 april 2019

Al vaak ging het in deze gemeenteraad over de voedselbanken die geen zekerheid hadden over hun locatie voor uitgifte. Op initiatief van de ChristenUnie vroegen vorige jaar meerdere fracties naar de situatie in Leidsche Rijn. In november vroegen fracties op initiatief van de PvdA naar de situatie in Kanaleneiland. Nu krijgen we signalen over (acute) problemen voor de huisvesting in Overvecht en Zuilen. De fracties hebben daarover de volgende vragen.

1. Deze maand is de huur van de voedselbank in Overvecht opgezegd, gehuisvest bij buurtcentrum Burezina in een oud schoolgebouw in bezit van de gemeente. Binnen twee maanden moeten zij daarom hun huidige pand uit. Kan de wethouder toezeggen dat zij, wachtend op het definitieve plan van rond de zomer, op deze locatie kunnen blijven?

2. Ook Zuilen moet per 1 oktober vertrekken uit zijn huidige locatie. Het is reëel dat ook dit urgent wordt voor de uitwerking van het nieuwe plan er ligt. Wat verwacht de wethouder m.b.t. de locatie Zuilen en hoe kan zij er voor zorgen dat zij tijdig een werkend onderkomen vinden?

3. In Kanaleneiland en Rivierenwijk wordt de urgentie voor een nieuwe plek ook hoog. In november vroegen wij al naar Kanaleneiland en de wethouder zou dit oppakken. Kan de wethouder aangeven hoe dit nu gaat voor deze twee locaties?

4. Kan de wethouder ook aangeven hoe het ervoor staat met Leidsche Rijn en Ondiep, die ook in onzekerheid verkeren?

In december zou een gesprek zijn met Voedselbank Utrecht en in februari zou de raad het plan aangeboden krijgen. Dit laatste is nog niet gebeurd.

5. Wanneer kan de raad het plan verwachten? Kan de wethouder aangeven hoe de gesprekken gaan met Voedselbank Utrecht en of het plan voor de toekomst van duurzame huisvesting van de voedselbanken naar wens verloopt?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Anne-Marijke Podt, D66

Indiendatum: 4 apr. 2019
Antwoorddatum: 4 apr. 2019

Mondelinge vragen 2, 4 april 2019

Al vaak ging het in deze gemeenteraad over de voedselbanken die geen zekerheid hadden over hun locatie voor uitgifte. Op initiatief van de ChristenUnie vroegen vorige jaar meerdere fracties naar de situatie in Leidsche Rijn. In november vroegen fracties op initiatief van de PvdA naar de situatie in Kanaleneiland. Nu krijgen we signalen over (acute) problemen voor de huisvesting in Overvecht en Zuilen. De fracties hebben daarover de volgende vragen.

1. Deze maand is de huur van de voedselbank in Overvecht opgezegd, gehuisvest bij buurtcentrum Burezina in een oud schoolgebouw in bezit van de gemeente. Binnen twee maanden moeten zij daarom hun huidige pand uit. Kan de wethouder toezeggen dat zij, wachtend op het definitieve plan van rond de zomer, op deze locatie kunnen blijven?

De Stichting Burezina huurt het voormalige schoolgebouw van UVO. Er is een lopend contract van huurder en verhuurder. Wij hebben geen signaal ontvangen over huuropzegging. Wij - ik werk in dit verband nauw samen met de wethouders Van Ooijen en Everhardt - verwachten daarom niet dat de voedselbank het pand snel moet verlaten. Dan hadden wij het signaal daartoe gekregen.

2. Ook Zuilen moet per 1 oktober vertrekken uit zijn huidige locatie. Het is reëel dat ook dit urgent wordt voor de uitwerking van het nieuwe plan er ligt. Wat verwacht de wethouder m.b.t. de locatie Zuilen en hoe kan zij er voor zorgen dat zij tijdig een werkend onderkomen vinden?

3. In Kanaleneiland en Rivierenwijk wordt de urgentie voor een nieuwe plek ook hoog. In november vroegen wij al naar Kanaleneiland en de wethouder zou dit oppakken. Kan de wethouder aangeven hoe dit nu gaat voor deze twee locaties?

4. Kan de wethouder ook aangeven hoe het ervoor staat met Leidsche Rijn en Ondiep, die ook in onzekerheid verkeren?

De heer Van der Zweth vraagt naar een aantal locaties: Zuilen, Kanaleneiland, Rivierenwijk, Leidsche Rijn en Ondiep. Voor zowel Zuilen als voor Kanaleneiland, Rivierenwijk, Ondiep en Leidsche Rijn geldt dat er inderdaad verschillende signalen zijn inzake de huisvesting. Wij nemen die zeer serieus. lk begrijp de zorgen. Wij zijn hierover met betrokkenen in gesprek.

In december zou een gesprek zijn met Voedselbank Utrecht en in februari zou de raad het plan aangeboden krijgen. Dit laatste is nog niet gebeurd.

5. Wanneer kan de raad het plan verwachten? Kan de wethouder aangeven hoe de gesprekken gaan met Voedselbank Utrecht en of het plan voor de toekomst van duurzame huisvesting van de voedselbanken naar wens verloopt?

De heer Van der Zweth vraagt wanneer de raad het plan kan verwachten en of ik kan zeggen hoe de gesprekken met de Voedselbank Utrecht gaan en het plan voor de toekomst voor duurzame huisvesting van de Voedselbank en of dat naar wens verloopt. Ik heb gezegd dat wij met betrokkenen in gesprek zijn. Er is nog deze week gesproken met het bestuur van de Voedselbank Utrecht en ook met een aantal andere voedselbanken. Die gesprekken verlopen in goede sfeer, maar de situatie is ingewikkeld, omdat er veel betrokkenen zijn. Ook wij voelen ons betrokken. Het werk van de voedselbanken is voor Utrechters heel waardevol. De gemeente wit dit proces faciliteren. Wij willen alle signalen die wij ontvangen serieus nemen. Wij willen de betrokkenen goed horen, dus dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Dat heeft meer tijd nodig dan ik aanvankelijk heb aangegeven. lk zal daarom de komende dagen persoonlijk met het bestuur contact zoeken om aan te geven dat ik graag wit faciliteren en wit bekijken hoe wij daaraan tegemoet kunnen komen.
lk kan de raad toezeggen dat ik die vóór het meireces zal informeren over de stand van zaken in de vorm van een raadsbrief.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Anne-Marijke Podt, D66

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Stop gebruik vieze generatoren bij bouwwerkzaamheden!

Lees verder

Schriftelijke vragen Uitbreiding Utrechtse visie religieus erfgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer