Monde­linge vragen Stop gebruik vieze gene­ra­toren bij bouw­werk­zaam­heden!


Indiendatum: 4 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 4 april 2019

Bij de bouwwerkzaamheden aan de Enecocentrale aan de Kanaalweg, ter hoogte van het Heycopplantsoen, worden – ondanks dat er gewoon stroompunten zijn – generatoren gebruikt die op diesel en/of stookolie draaien, zo vernam onze fractie onlangs. Omwonenden ondervinden hiervan veel geluids- en stankoverlast en het milieu wordt vervuild. Bij de werkzaamheden aan de Wilhelminawerf gebeurt dit eveneens. Door de vervuilende generatoren zou de hele buurt blauw staan, hebben kinderen in het speeltuintje veel last van luchtvervuiling, en rijden vrachtwagens af en aan om de generatoren van diesel/stookolie te voorzien. Daarbij is ook het geval dat veel machines dag en nacht draaien, terwijl dat niet hoeft, en dat de aannemer herhaaldelijk door bewoners gevraagd moest worden om de generatoren voor het weekend uit te zetten. De Partij voor de Dieren is hierover ontstemd, omdat op deze bouwlocaties nodeloos veel vieze diesel- en stookoliedampen de lucht in gaan. Dit past overigens ook niet bij het beleid van het college om vieze dieselwagens middels de milieuzone te weren uit het centrum van Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Heeft het college van tevoren aan deze bouwbedrijven/aannemers laten weten dat het zeer onwenselijk is om generatoren (diesel/stookolie) te gebruiken voor deze bouwwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

2. In hoeverre zijn hier afspraken over gemaakt en worden bouwers erop gewezen dat ook zij een taak hebben in het beperken van milieuschade en schade aan de gezondheid van inwoners van Utrecht?

3. Waarom wordt op deze locaties geen gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur voor elektriciteit, en als die nog niet bestaat: waarom wordt dat niet eerst aangelegd, opdat aannemers hier gebruik van kunnen maken voor bouwwerkzaamheden?

4. Hoe is het mogelijk dat bewoners zelf aan aannemers moeten vragen of generatoren bij afwezigheid of niet-noodzakelijk draaien uitgezet worden? Heeft het college dit in Utrecht niet verplicht gesteld? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om ook op andere bouwlocaties (bestaande en geplande) onmiddellijk afspraken te maken over het gebruik van elektriciteit in plaats van generatoren om schade aan de gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 4 apr. 2019
Antwoorddatum: 4 apr. 2019

Mondelinge vragen 3, 4 april 2019

Bij de bouwwerkzaamheden aan de Enecocentrale aan de Kanaalweg, ter hoogte van het Heycopplantsoen, worden – ondanks dat er gewoon stroompunten zijn – generatoren gebruikt die op diesel en/of stookolie draaien, zo vernam onze fractie onlangs. Omwonenden ondervinden hiervan veel geluids- en stankoverlast en het milieu wordt vervuild. Bij de werkzaamheden aan de Wilhelminawerf gebeurt dit eveneens. Door de vervuilende generatoren zou de hele buurt blauw staan, hebben kinderen in het speeltuintje veel last van luchtvervuiling, en rijden vrachtwagens af en aan om de generatoren van diesel/stookolie te voorzien. Daarbij is ook het geval dat veel machines dag en nacht draaien, terwijl dat niet hoeft, en dat de aannemer herhaaldelijk door bewoners gevraagd moest worden om de generatoren voor het weekend uit te zetten. De Partij voor de Dieren is hierover ontstemd, omdat op deze bouwlocaties nodeloos veel vieze diesel- en stookoliedampen de lucht in gaan. Dit past overigens ook niet bij het beleid van het college om vieze dieselwagens middels de milieuzone te weren uit het centrum van Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Heeft het college van tevoren aan deze bouwbedrijven/aannemers laten weten dat het zeer onwenselijk is om generatoren (diesel/stookolie) te gebruiken voor deze bouwwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?

Het is noodzakelijk om de generatoren 's nachts te laten draaien in verband met het bemalen van de bouwput voor Eneco. Het kan niet anders. Ze moeten 24 uur per etmaal draaien.

2. In hoeverre zijn hier afspraken over gemaakt en worden bouwers erop gewezen dat ook zij een taak hebben in het beperken van milieuschade en schade aan de gezondheid van inwoners van Utrecht?

Bij middelgrote of grote bouwplannen of bij bouwplannen in complexe omgevingen wordt de aanvragers van de vergunning altijd gevraagd om na te denken over de gevolgen van de bouwwerkzaamheden.

3. Waarom wordt op deze locaties geen gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur voor elektriciteit, en als die nog niet bestaat: waarom wordt dat niet eerst aangelegd, opdat aannemers hier gebruik van kunnen maken voor bouwwerkzaamheden?

De bestaande infrastructuur voor elektriciteit heeft helaas onvoldoende vermogen om zwaardere bouwmachines, die op krachtstroom werken, gebruik te laten maken van het stroomnetwerk. Een woonwijk heeft geen permanent krachtstroomnetwerk. Als wij dat voor tijdelijke bouwwerkzaamheden eerst zouden moeten aanleggen, zou dat niet rendabel zijn.

4. Hoe is het mogelijk dat bewoners zelf aan aannemers moeten vragen of generatoren bij afwezigheid of niet-noodzakelijk draaien uitgezet worden? Heeft het college dit in Utrecht niet verplicht gesteld? Zo nee, waarom niet?

De generatoren kunnen vanwege de bemaling vaak 's nachts niet worden uitgezet. Omwonenden kunnen bij de aannemer, de politie of de gemeente altijd een melding doen. Ook de gemeente bekijkt de situatie. In dit geval is het nodig om de bemaling in stand te houden.

5. Is het college bereid om ook op andere bouwlocaties (bestaande en geplande) onmiddellijk afspraken te maken over het gebruik van elektriciteit in plaats van generatoren om schade aan de gezondheid en het welzijn van mens, dier en milieu in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Aannemers worden bij vooroverleg en bij bouwwerkzaamheden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor omwonenden en de bouwlocatie.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: Het is goed dat dit punt nu aandacht heeft. Wij weten van het bouwproject bij de Wilhelminawerf dat het wel degelijk helpt als burgers opbellen. Die moeten dus elk weekend opbellen om te zeggen dat er niet wordt gewerkt, maar dat de generator nog aan staat. Vervolgens wordt die uitgezet. In dit geval kan het wel. Kan het college iets actiever zijn inzake de afspraken met de vergunninghouders? Dan hoeven de omwonenden niet telkens zelf op te bellen. Dit moet in de vergunningen een soort standaard voorwaarde worden.

Dit is standaard een onderwerp van gesprek. Dit punt wordt altijd met bouwondernemers besproken. Echter, in dit geval is een deel nodig voor de bemaling van het gebied. lk wit erop wijzen dat het helemaal niet in het belang van een bouwondernemer is om dit soort aggregaten nodeloos te laten draaien. Dat kost alleen maar geld.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Aanvullende Mondelinge Vragen Groenverwijdering Ripperdaplein en van der Werffplein

Lees verder

Mondelinge vragen Weer locatieproblemen Voedselbank Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer