Aanvul­lende Monde­linge Vragen Groen­ver­wij­dering Ripper­daplein en van der Werff­plein


Indiendatum: 28 mrt. 2019

Mondelinge vragen 8, 28 maart 2019

In 2017 is het groen weggehaald van het Ripperdaplein en van der Werffplein, in verband met de renovatie van de buurt door Mitros, met de toezegging dat het groen na afronding van de bouw weer zou worden hersteld. Nu worden de bewoners geconfronteerd met een nieuwe voorgestelde inrichting van de pleinen, met minder groen en meer verblijfsplekken. De afstand tussen de huizen, de weg en het openbare stuk is klein waardoor bewoners er dicht op zitten, en er komt minder groen terug dan voorheen.

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen hierover lezen we dat Mitros nu drie varianten gaat uitwerken waar bewoners uit kunnen kiezen: een plan met speelplekken en verblijfsplaatsen, een groener plan dan dat, en tot slot de mogelijkheid om de oorspronkelijke groene situatie terug te brengen.

Vervolgens wordt gesteld dat "Alle omwonenden van beide pleinen kunnen uiteindelijk aangeven welke van de drie plannen hun voorkeur heeft, waarna bepaald zal worden welk plan uitgevoerd zal worden."

Naar aanleiding van deze beantwoording heeft onze fractie nog enkele aanvullende vragen:

1. Er was in 2017 al een variant afgesproken door Mitros met bewoners (namelijk herstel van de oude situatie), waar de bewoners zich in konden vinden. Waarom moeten er nu opnieuw meerdere varianten worden uitgewerkt?

2. Is er bij de uitwerking van het ontwerp voor de pleinen gesproken met de direct aanwonenden, of met bewoners die in de omliggende wijk wonen?

3. Kan het college zich voorstellen dat direct aanwonenden andere voorkeuren hebben dan omwonenden wiens woning niet direct aan deze openbare ruimte grenst?

4. Is het college bereid om, indien dat nog niet het geval is, bij Mitros aan te dringen dat alleen de direct aanwonenden van de pleinen meebeslissen over de invulling ervan?

Indiendatum: 28 mrt. 2019
Antwoorddatum: 28 mrt. 2019

Mondelinge vragen 8, 28 maart 201

In 2017 is het groen weggehaald van het Ripperdaplein en van der Werffplein, in verband met de renovatie van de buurt door Mitros, met de toezegging dat het groen na afronding van de bouw weer zou worden hersteld. Nu worden de bewoners geconfronteerd met een nieuwe voorgestelde inrichting van de pleinen, met minder groen en meer verblijfsplekken. De afstand tussen de huizen, de weg en het openbare stuk is klein waardoor bewoners er dicht op zitten, en er komt minder groen terug dan voorheen.

In de beantwoording van onze schriftelijke vragen hierover lezen we dat Mitros nu drie varianten gaat uitwerken waar bewoners uit kunnen kiezen: een plan met speelplekken en verblijfsplaatsen, een groener plan dan dat, en tot slot de mogelijkheid om de oorspronkelijke groene situatie terug te brengen.

Vervolgens wordt gesteld dat "Alle omwonenden van beide pleinen kunnen uiteindelijk aangeven welke van de drie plannen hun voorkeur heeft, waarna bepaald zal worden welk plan uitgevoerd zal worden."

Naar aanleiding van deze beantwoording heeft onze fractie nog enkele aanvullende vragen:

1. Er was in 2017 al een variant afgesproken door Mitros met bewoners (namelijk herstel van de oude situatie), waar de bewoners zich in konden vinden. Waarom moeten er nu opnieuw meerdere varianten worden uitgewerkt?

Over dit onderwerp zijn eerder uitvoerige schriftelijke vragen gesteld. Die zijn uitvoerig beantwoord. De aannemer die de renovatie van de woningen voor Mitros heeft uitgevoerd, mocht na overleg met de gemeente de bouwketen op de pleinen neerzetten. Elders was daarvoor geen plaats. In zo'n geval wordt afgesproken om het geheel terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat feit is de omwonenden bekend. Echter, de kwaliteit van het bestaande groen in de oorspronkelijke staat was na het plaatsen van de bouwketen niet erg goed meer en was niet langer voor de beide pleinen symmetrisch. Dat was echter wél voorzien in het oorspronkelijke plan Berlage. Daarom is voorgesteld om de pleinen opnieuw in te richten.

2. Is er bij de uitwerking van het ontwerp voor de pleinen gesproken met de direct aanwonenden, of met bewoners die in de omliggende wijk wonen?

Via een nieuwsbrief van Mitros zijn de bewoners van de gehele Rode Driehoek opgeroepen om over de inrichting van collectieve binnentuinen mee te praten. In de nieuwsbrief is onvoldoende duidelijk naar voren gekomen dat ook over de inrichting van de pleinen zou worden gesproken. Bij de bijeenkomst waren daarom de omwonenden van de pleinen niet, of maar heel beperkt, aanwezig. Daarover bestaan verschillende lezingen.

3. Kan het college zich voorstellen dat direct aanwonenden andere voorkeuren hebben dan omwonenden wiens woning niet direct aan deze openbare ruimte grenst?

Het college kan zich voorstellen dat mensen die dichtbij wonen en mensen die wat verder weg wonen er verschillende voorkeuren op na houden.

4. Is het college bereid om, indien dat nog niet het geval is, bij Mitros aan te dringen dat alleen de direct aanwonenden van de pleinen meebeslissen over de invulling ervan?

Ja, maar eind november 2018 heeft Mitros haar excuses gemaakt op een bijeenkomst van de bewonerscommissie. Mevrouw Krikke, de bezwaarmaker en de organisator van de petitie, was speciaal uitgenodigd. De excuses van Mitros betroffen het in de nieuwsbrief onvoldoende duidelijk zijn dat de bijeenkomst óók over de pleinen zou gaan. Mitros heeft de bewonerscommissie gezegd om een nieuw ontwerp te laten maken voorzien van kijkgroen zonder verblijfsplekken. Mitros heeft tevens voorgesteld dat de omwonenden van de pleinen voor de inrichting daarvan hun top 3 kunnen aangeven: 1. het al gemaakte ontwerp; 2. een nieuw, nog te maken ontwerp met kwalitatief kijkgroen zonder verblijfsplekken en 3. het herstel van de oorspronkelijke situatie. In de beantwoording van de schriftelijke vragen staat dat het de verwachting is dat de keuze vóór de zomer kan worden gemaakt en dat vervolgens kan worden overgegaan tot de uitvoering.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: De wethouder zegt zich te kunnen voorstellen dat de direct aanwonenden andere belangen hebben. Kan worden afgesproken dat bij de besluitvorming juist die groep het meeste gewicht in de schaal legt?

Volgens mij is dat niet aan ons. Wij houden echter wel de vinger aan de pols. Het is aan Mitros. Mitros doet dit en is de rechthebbende. Ik heb gezegd dat ik mij kan voorstellen dat er andere voorkeuren zijn. Dat betekent echter niet dat er sprake moet zijn van een weging. Wij laten het oplossen van dit probleem over aan de wijsheid van Mitros.

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Opbreekvergunning Lepelenburg en omgeving

Lees verder

Mondelinge vragen Stop gebruik vieze generatoren bij bouwwerkzaamheden!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer