Monde­linge Vragen Opbreek­ver­gunning Lepe­lenburg en omgeving


Indiendatum: 28 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 28 maart 2019

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat een opbreekvergunning is aangevraagd voor werkzaamheden in de regio Lepelenburg, Lucasbolwerk, Herenstraat en Hieronymusplantsoen. Er schijnen zelfs al proefgravingen gedaan te zijn.

Onze fractie maakt zich zorgen over de impact van de te vergunnen werkzaamheden op de bomen in de omgeving. Grondwerkzaamheden en transportbewegingen met zwaar materieel vormen bijvoorbeeld een groot risico voor het wortelstelsel van volwassen bomen. De gevolgen van dergelijke activiteiten zijn soms pas na enkele jaren zichtbaar in de gezondheid van de bomen.

1. Klopt het dat een opbreekvergunning is aangevraagd?

2. Is de aanvraag gepubliceerd? Zo nee waarom niet?

3. Is er al een besluit genomen over de vergunningaanvraag, en wanneer en waar is of wordt het besluit gepubliceerd?

4. Als de vergunning verleend is, per wanneer is deze dan bruikbaar?

5. Bij de aanvraag van een opbreekvergunning moet een bomeneffectanalyse (BEA) geleverd worden. Is het college bereid om deze BEA nog voor de start van de werkzaamheden tezamen met de aangevraagde vergunning en het besluit daarop te publiceren?

6. Welke bezwaarmogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden bestaan er tegen het eventueel verlenen van deze vergunning?

7. Als er geen vergunning verleend en gepubliceerd is, kan en wil de gemeente dan handhavend optreden, mocht de aanvrager volgende week al met de werkzaamheden starten?

Indiendatum: 28 mrt. 2019
Antwoorddatum: 28 mrt. 2019

Mondelinge vragen 7, 28 maart 2019

De Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat een opbreekvergunning is aangevraagd voor werkzaamheden in de regio Lepelenburg, Lucasbolwerk, Herenstraat en Hieronymusplantsoen. Er schijnen zelfs al proefgravingen gedaan te zijn.

Onze fractie maakt zich zorgen over de impact van de te vergunnen werkzaamheden op de bomen in de omgeving. Grondwerkzaamheden en transportbewegingen met zwaar materieel vormen bijvoorbeeld een groot risico voor het wortelstelsel van volwassen bomen. De gevolgen van dergelijke activiteiten zijn soms pas na enkele jaren zichtbaar in de gezondheid van de bomen.

1. Klopt het dat een opbreekvergunning is aangevraagd?

2. Is de aanvraag gepubliceerd? Zo nee waarom niet?

De genoemde vergunning is inderdaad aangevraagd, maar nog niet gepubliceerd. Op dit moment doen wij dat voor dit type vergunningen nog niet. In de verordening Kabels en leidingen is geen publicatieplicht opgenomen, maar wij onderzoeken breder in het kader van de verbetering van de publieke dienstverlening om meer aanvragen en vergunningen voor publicatie op overheid.nl in aanmerking te laten komen. Dat is recent gebeurd met velvergunningen, beter bekend als kapvergunningen en de horeca-exploitatievergunningen. Ons streven is om meer vergunningen actief te publiceren.

Overigens is een voorwaarde in de vergunning voor de aanvragen om omwonenden tijdig op de hoogte te stellen van de opbreekplannen. Dit is in de verstrekte vergunning opgenomen. Eneco heeft inmiddels uitgebreid met omwonenden gecommuniceerd, onder meer via een bewonersavond.

3. Is er al een besluit genomen over de vergunningaanvraag, en wanneer en waar is of wordt het besluit gepubliceerd?

4. Als de vergunning verleend is, per wanneer is deze dan bruikbaar?

Er is een besluit genomen. De vergunning is op 27 maart 2019 verleend. De vergunning is geldig van 1 april 2019 tot 27 september 2019.

5. Bij de aanvraag van een opbreekvergunning moet een bomeneffectanalyse (BEA) geleverd worden. Is het college bereid om deze BEA nog voor de start van de werkzaamheden tezamen met de aangevraagde vergunning en het besluit daarop te publiceren?

In deze situatie vallen binnen het tracé geen bomen waarvoor een vergunning is verleend. Zoals aangegeven, wordt op dit moment een opbreekvergunning niet gepubliceerd. Wij kunnen ons echter voorstellen dat als de opbreekvergunningen in de toekomst wel worden gepubliceerd de boomeffectanalyse daarvan deel zal uitmaken.

6. Welke bezwaarmogelijkheden voor inwoners en belanghebbenden bestaan er tegen het eventueel verlenen van deze vergunning?

Als een burger of een andere belanghebbende ziet dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart zonder dat met omwonenden en belanghebbenden is gecommuniceerd, is het mogelijk om bij het college een bezwaarschrift in te dienen en om bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.

7. Als er geen vergunning verleend en gepubliceerd is, kan en wil de gemeente dan handhavend optreden, mocht de aanvrager volgende week al met de werkzaamheden starten?

Deze vraag is beantwoord op grond van de antwoorden op de overige vragen.

Aanvullende vraag van de heer Strandstra: De wethouder zegt dat in het tracégebied geen bomen staan. Ik doel echter op het wortelstelsel. Kan de wethouder ook uitsluiten dat er risico's zijn voor het wortelstelsel?

Zover strekt mijn informatie niet. Ik weet dat er geen bomen staan in het tracé waarvoor vergunning is verleend. Ik ga er vanuit dat met "bomen" wordt bedoeld zowel het bovengrondse als het ondergrondse deel ervan.
Tot nader bericht kan men daarvan uitgaan. Ik zal dit punt nog even checken.