Monde­linge vragen Zelf opladen elek­trische auto op openbare parkeer­plaats


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 8, 8 december 2022

In Utrecht is het niet is toegestaan om via een kabel van het huis naar een openbare parkeerplek, ook als is die parkeerplek recht voor de deur en kan de kabel volledig en veilig weggewerkt worden, een elektrische auto op te laden. D66 en VVD stelden hier in 2020 al schriftelijke vragen over. En ook Volt had hier tijdens de commissie Programmabegroting van 20 oktober 2022 vragen over.

Er zijn signalen dat dit verbod voor mensen een reden is om geen elektrische auto te kopen. Iemand gaf zelfs aan dat dit een reden was om zijn elektrische auto weer in te ruilen voor een benzineauto.

Deze situatie lijkt de partijen Volt, VVD, Stadsbelang Utrecht, DENK, PvdD en Utrecht Solidair gezien de energiecrisis en de druk op het energienetwerk zeer onwenselijk en zij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Erkent de wethouder dat dit verbod (om middels een kabel van het huis naar een op een openbare parkeerplek geparkeerde auto), ondanks dat er niet actief op wordt gehandhaafd, bewoners kan tegenhouden om een elektrische auto te kopen?
  2. Staat de wethouder er, met deze (nieuwe) kennis in het achterhoofd, voor open om ontheffing te verlenen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals al sinds 2015 in Oostzaan wordt gedaan, zodat mensen wel op deze manier hun elektrische auto kunnen opladen?
    1. Zo nee, hoe wil de wethouder ervoor zorgen dat bewoners zich niet door dit verbod laten tegenhouden om over te stappen naar een elektrische auto?
  3. In de gemeente Soest is het mogelijk om via de site van de gemeente kabelgoottegels aan te vragen. Wat zijn de ervaringen in Soest?
    1. Indien de wethouder dat niet weet, is zij bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Soest om erachter te komen wat hun ervaringen zijn met kabelgoottegels?

Veerle Smit, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Mahmut Sungur, DENK
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 8, 8 december 2022

In Utrecht is het niet is toegestaan om via een kabel van het huis naar een openbare parkeerplek, ook als is die parkeerplek recht voor de deur en kan de kabel volledig en veilig weggewerkt worden, een elektrische auto op te laden. D66 en VVD stelden hier in 2020 al schriftelijke vragen over. En ook Volt had hier tijdens de commissie Programmabegroting van 20 oktober 2022 vragen over.

Er zijn signalen dat dit verbod voor mensen een reden is om geen elektrische auto te kopen. Iemand gaf zelfs aan dat dit een reden was om zijn elektrische auto weer in te ruilen voor een benzineauto.

Deze situatie lijkt de partijen Volt, VVD, Stadsbelang Utrecht, DENK, PvdD en Utrecht Solidair gezien de energiecrisis en de druk op het energienetwerk zeer onwenselijk en zij hebben daarom de volgende vragen:

1. Erkent de wethouder dat dit verbod (om middels een kabel van het huis naar een op een openbare parkeerplek geparkeerde auto), ondanks dat er niet actief op wordt gehandhaafd, bewoners kan tegenhouden om een elektrische auto te kopen?

Uit het onderzoek dat in 2021 is gedaan door de Vereniging Elektrische Rijders blijkt dat de actieradius, de betrouwbaarheid, de aantrekkelijkheid van de elektrische modellen en de gebruikskosten belangrijke factoren zijn voor het kiezen van een elektrische auto.

2. Staat de wethouder er, met deze (nieuwe) kennis in het achterhoofd, voor open om ontheffing te verlenen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals al sinds 2015 in Oostzaan wordt gedaan, zodat mensen wel op deze manier hun elektrische auto kunnen opladen?
a. Zo nee, hoe wil de wethouder ervoor zorgen dat bewoners zich niet door dit verbod laten tegenhouden om over te stappen naar een elektrische auto?

Wij staan welwillend ten opzichte van het laden van eigen stroom waar het kan. Het is voor de gebruiker goedkoper en burgers kunnen laden op zelf opgewekte stroom. Toch zien wij veel praktische bezwaren tegen het leggen van kabels op de stoep, zeker in onze stedelijke omgeving, omdat obstakels in de openbare ruimte moeten worden voorkomen. Het gaat dan om zaken als veiligheid, aansprakelijkheid, toegankelijkheid en verrommeling van de openbare ruimte, claimgedrag van parkeerplekken en ongelijkheid van situaties waarin het wel of niet kan of mag. Wij moeten goed nadenken over hoe dit in de toekomst zal werken. Wij staan aan het begin van een transitie naar elektrische rijden. Op dit moment is ongeveer 5% tot 10% van de auto's in Utrecht elektrisch, maar dat groeit door tot circa 40% in 2030 en 100% in 2050. Dit standpunt is niet gewijzigd ten opzichte van de beantwoording van de schriftelijke vragen hierover in 2020.

Wij zorgen via datagestuurde plaatsing voor altijd voldoende publieke laadpunten, waardoor de burgers onbezorgd op elektrisch rijden kunnen overstappen.

3. In de gemeente Soest is het mogelijk om via de site van de gemeente kabelgoottegels aan te vragen. Wat zijn de ervaringen in Soest?
a. Indien de wethouder dat niet weet, is zij bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Soest om erachter te komen wat hun ervaringen zijn met kabelgoottegels?

Het is zeker interessant om ook met de gemeente Soest over deze oplossing in gesprek te gaan. Wij hebben al eerder gesprekken gevoerd met andere gemeenten over dergelijke toepassingen, waarbij de onder 2 genoemde praktische bezwaren vaak werden genoemd. Wij zijn tegen het veelvuldig moeten aanhikken tegen graafwerkzaamheden en vrezen voor conflicten met nutsbedrijven waarvan de kabels en leidingen onder dezelfde stoepen liggen. Er kleven praktische bezwaren aan, maar wij gaan zeker in gesprek.

Veerle Smit, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Mahmut Sungur, DENK
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair