Monde­linge vragen Zelf opladen elek­trische auto op openbare parkeer­plaats


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 8, 8 december 2022

In Utrecht is het niet is toegestaan om via een kabel van het huis naar een openbare parkeerplek, ook als is die parkeerplek recht voor de deur en kan de kabel volledig en veilig weggewerkt worden, een elektrische auto op te laden. D66 en VVD stelden hier in 2020 al schriftelijke vragen over[1]. En ook Volt had hier tijdens de commissie Programmabegroting van 20 oktober 2022 vragen over.

Er zijn signalen dat dit verbod voor mensen een reden is om geen elektrische auto te kopen. Iemand gaf zelfs aan dat dit een reden was om zijn elektrische auto weer in te ruilen voor een benzineauto.

Deze situatie lijkt de partijen Volt, VVD, Stadsbelang Utrecht, DENK, PvdD en Utrecht Solidair gezien de energiecrisis en de druk op het energienetwerk zeer onwenselijk en zij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Erkent de wethouder dat dit verbod (om middels een kabel van het huis naar een op een openbare parkeerplek geparkeerde auto), ondanks dat er niet actief op wordt gehandhaafd, bewoners kan tegenhouden om een elektrische auto te kopen?
  2. Staat de wethouder er, met deze (nieuwe) kennis in het achterhoofd, voor open om ontheffing te verlenen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zoals al sinds 2015 in Oostzaan wordt gedaan, zodat mensen wel op deze manier hun elektrische auto kunnen opladen?
    1. Zo nee, hoe wil de wethouder ervoor zorgen dat bewoners zich niet door dit verbod laten tegenhouden om over te stappen naar een elektrische auto?
  3. In de gemeente Soest is het mogelijk om via de site van de gemeente kabelgoottegels aan te vragen. Wat zijn de ervaringen in Soest?
    1. Indien de wethouder dat niet weet, is zij bereid om in gesprek te gaan met de gemeente Soest om erachter te komen wat hun ervaringen zijn met kabelgoottegels?

Veerle Smit, Volt
Anne Sasbrink, PvdD
Gertjan te Hoonte, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Mahmut Sungur, DENK
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair