Monde­linge vragen Zero waste cities


Indiendatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 4, 8 december 2022

Het ‘Zero Waste Cities Certificaat’ is een Europese certificeringsnorm van milieuorganisatie Zero Waste Europe en haar spinoff Mission Zero Academy. Het certificaat bestaat uit vijf stappen: het tonen van interesse, toewijding, implementatie, certificering en jaarlijkse verbetering.

Utrecht wil in 2050 helemaal circulair zijn en streeft naar 180 kg afval per inwoner per jaar (2021: 413 kg). Deze certificering lijkt daarmee goed in lijn te liggen met de Utrechtse ambities.

Barcelona en München zijn de eerste grote Europese steden die naar deze certificering streven, lees hier. Op dit moment zijn er bij ons weten nog geen Nederlandse steden bij het Zero Waste Cities programma aangesloten. Utrecht heeft dus de kans een voortrekker te worden.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, VVD, Student & Starter, GroenLinks en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het ‘Zero Waste Cities programme’ en het ‘Zero Waste Cities Certificaat’?
  2. In hoeverre passen de criteria van het ‘Zero Waste Cities Certificaat’ bij huidige beleid op het gebied van afval en circulariteit?
  3. Kan het college onderzoeken wat het zou kosten om deze certificering te verkrijgen?
    (Bijvoorbeeld: Welke additionele investeringen zijn nodig om aan de eisen te voldoen? En wat zijn de geschatte kosten voor bijvoorbeeld periodieke audits?)
  4. Wanneer denkt het college – op basis van de antwoorden op voorgaande vragen – een voorstel te kunnen doen aan de Raad om zich al dan niet kandidaat te stellen?

Joost Vasters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, Partij van de Arbeid
Gertjan te Hoonte, VVD
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 8 dec. 2022

Mondelinge vragen 4, 8 december 2022

Het ‘Zero Waste Cities Certificaat’ is een Europese certificeringsnorm van milieuorganisatie Zero Waste Europe en haar spinoff Mission Zero Academy. Het certificaat bestaat uit vijf stappen: het tonen van interesse, toewijding, implementatie, certificering en jaarlijkse verbetering.

Utrecht wil in 2050 helemaal circulair zijn en streeft naar 180 kg afval per inwoner per jaar (2021: 413 kg). Deze certificering lijkt daarmee goed in lijn te liggen met de Utrechtse ambities.

Barcelona en München zijn de eerste grote Europese steden die naar deze certificering streven, lees hier. Op dit moment zijn er bij ons weten nog geen Nederlandse steden bij het Zero Waste Cities programma aangesloten. Utrecht heeft dus de kans een voortrekker te worden.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, VVD, Student & Starter, GroenLinks en ChristenUnie hebben de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het ‘Zero Waste Cities programme’ en het ‘Zero Waste Cities Certificaat’?

Antwoord: Ja, wij zijn ermee bekend.

2. In hoeverre passen de criteria van het ‘Zero Waste Cities Certificaat’ bij huidige beleid op het gebied van afval en circulariteit?

Antwoord: Wij zijn nog aan het zoeken naar de precieze meerwaarde van het certificaat. Hoe wij dat zien, lijkt het aan te sluiten bij ons huidige beleid en onze ambities. Ook de gemeente Utrecht wil in 2050 volledig circulair zijn en wil daarmee zero waste bewerkstelligen. Die ambitie is opgenomen in plannen die wij hebben gemaakt, namelijk in het actieprogramma Utrecht circulair 2020-2030. Vooral de grondstoffen hebben prioriteit. Dat gebeurt ook in de uitwerking van de Grondstoffennota 2020 waarin wij ons richten op het verminderen van het huishoudelijke afval en op het beter scheiden daarvan.

3. Kan het college onderzoeken wat het zou kosten om deze certificering te verkrijgen?
(Bijvoorbeeld: Welke additionele investeringen zijn nodig om aan de eisen te voldoen? En wat zijn de geschatte kosten voor bijvoorbeeld periodieke audits?)

Antwoord: Ja, wij zijn bereid om dat in kaart te brengen.

4. Wanneer denkt het college – op basis van de antwoorden op voorgaande vragen – een voorstel te kunnen doen aan de Raad om zich al dan niet kandidaat te stellen?

Antwoord: Wij stellen voor om dat te doen als onderdeel van ons bestaande circulaire beleid. Wij hebben afgesproken dat de visie Utrecht Circulair tot volgend jaar loopt.
Daarom bekijken wij of wij in de loop van volgend jaar - eind volgend jaar - hierover al een nieuwe visie aan de raad kunnen sturen. Wij moeten daarin plannen maken over hoe wij daadwerkelijk in 2050 tot zero waste komen. Wij stellen voor om in het kader van die visie terug te komen op de mogelijkheid en de wenselijkheid van deze certificering.

Joost Vasters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, Partij van de Arbeid
Gertjan te Hoonte, VVD
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Dak- en thuislozen speelbal van de koudweerregeling

Lees verder

Mondelinge vragen Zelf opladen elektrische auto op openbare parkeerplaats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer