Monde­lingen vragen De slimme deur­camera


Mondelinge vragen 5, 23-01-2020

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 januari 2020 verscheen een reportage over ‘de slimme deurbel’, dit is een combinatie van een deurbel en een camera, verbonden met het internet. In Den Haag worden deurcamera’s uitgedeeld in wijken waar veel wordt ingebroken. Bewoners hebben een brief ontvangen om het gebruik van dergelijke camera’s te stimuleren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van privacy, is kritisch over het uitdelen van de slimme deurbellen. De camera’s filmen de openbare weg, en als dat gebeurt zonder goede reden is het illegaal. De bellen die worden verstrekt zijn van het merk ‘Ring’, onderdeel van het bedrijf Amazon. Alle opnames die worden gemaakt, zijn daarmee automatisch eigendom van Amazon. De vraag is of dit van de AVG mag. Hoogleraar Recht & Techniek Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven noemt de servicevoorwaarden van Ring een “oneerlijke, onevenwichtige en eenzijdige overeenkomst”.

De Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over en heeft daarom de volgende vragen:

1. In hoeverre heeft dit college plannen om het gebruik van de slimme deurbel te steunen, te stimuleren of zelfs deurcamera’s uit te delen aan bewoners, al dan niet gebruikmakend van het budget dat hiertoe wordt verstrekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is dat de gemeente Utrecht deurcamera’s zou verstrekken of het gebruik ervan zou stimuleren, vanwege het permanente filmen van de openbare weg, wat illegaal is wanneer hier geen concrete aanleiding toe is? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het met het oog op de privacy van de inwoners van de gemeente Utrecht onwenselijk is dat de audio- en beeldopnames die met de slimme deurbel worden gemaakt eigendom worden van Amazon of soortgelijke bedrijven?

4. Kan het college toezeggen in de toekomst geen deurcamera’s te zullen gaan verstrekken en het gebruik ervan niet te zullen gaan stimuleren?

5. Is het college bereid om als gemeente de bewoners van Utrecht actief te gaan informeren over de voorwaarden en wetgeving rondom privacy en deurcamera’s? Zo nee, waarom niet?