Monde­linge vragen Rattengif in openbaar groen


Indiendatum: 23 jan. 2020

Mondelinge Vragen 7, 23 januari 2020

In Ondiep zijn op minstens zes plekken, zoals aan Hogelanden W.Z., bakken met rattengif geconstateerd in openbaar groen (zie foto’s, genomen op drie verschillende plekken). Het gaat om bakken van Rentokil. De Partij voor de Dieren is sowieso geen voorstander van het gebruik van rattengif, omdat ratten een uiterst pijnlijke dood ondergaan. Ook vinden we het onacceptabel dat deze bakken in het groen staan, waardoor andere dieren en planten makkelijk in aanraking kunnen komen met het gif. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat dit onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

2. Is de wethouder bereid om deze bakken zo snel mogelijk te verwijderen en Rentokil hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

3. In hoeverre staan ook elders in Utrecht bakken met rattengif in het openbaar groen? Is het college bereid om ook deze bakken te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 jan. 2020
Antwoorddatum: 23 jan. 2020

Mondelinge Vragen 7, 23 januari 2020

In Ondiep zijn op minstens zes plekken, zoals aan Hogelanden W.Z., bakken met rattengif geconstateerd in openbaar groen (zie foto’s, genomen op drie verschillende plekken). Het gaat om bakken van Rentokil. De Partij voor de Dieren is sowieso geen voorstander van het gebruik van rattengif, omdat ratten een uiterst pijnlijke dood ondergaan. Ook vinden we het onacceptabel dat deze bakken in het groen staan, waardoor andere dieren en planten makkelijk in aanraking kunnen komen met het gif. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat dit onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

Het blijft bij de gemeente de lijn dat gif alleen als uiterste redmiddel wordt gebruikt bij de aanpak van overlast door ratten. Dat is beschreven in de notitie Aanpak plaagdierenbeheersing ratten. Daarover hebben wij recent met de raad gesproken.

Over het type bak dat op de foto staat, heerst vaak de veronderstelling dat die alleen voor het plaatsen van gif dient. Dat is op zichzelf begrijpelijk. Ook in dit specifieke geval staat op de bak naast de waarschuwingssticker ook standaard de waarschuwingstekst met betrekking tot gif. Rentokil gebruikt deze bak ook voor de inzet van lokmiddelen en klemmen. Dat is ook hier aan de hand. Er is in deze bakken geen sprake van gif. Door Rentokil is ons verzekerd dat in de openbare ruimte van de gemeente Utrecht al een aantal jaar geen gifbakken zijn neergezet. Zoals is aangegeven, is gif alleen als uiterste redmiddel toegestaan. Rentokil volgt hiermee de landelijke wetgeving en de door ons onderschreven IPM-methode bij de plaagdierbeheersing.

2. Is de wethouder bereid om deze bakken zo snel mogelijk te verwijderen en Rentokil hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Nee, zoals is aangegeven is er geen sprake van gifbakken, maar wij gaan wel met Rentokil in gesprek om iets te doen aan de begrijpelijke verwarring als gevolg van de waarschuwingstekst op de bak. In de bakken zit geen gif.

3. In hoeverre staan ook elders in Utrecht bakken met rattengif in het openbaar groen? Is het college bereid om ook deze bakken te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?

In de gemeente Utrecht staan geen Rentokil-gifbakken.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren