Monde­linge vragen Rattengif in openbaar groen


Mondelinge Vragen 7, 23-01-2020

In Ondiep zijn op minstens zes plekken, zoals aan Hogelanden W.Z., bakken met rattengif geconstateerd in openbaar groen (zie foto’s, genomen op drie verschillende plekken). Het gaat om bakken van Rentokil. De Partij voor de Dieren is sowieso geen voorstander van het gebruik van rattengif, omdat ratten een uiterst pijnlijke dood ondergaan. Ook vinden we het onacceptabel dat deze bakken in het groen staan, waardoor andere dieren en planten makkelijk in aanraking kunnen komen met het gif. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is de wethouder het met ons eens dat dit onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?
  2. Is de wethouder bereid om deze bakken zo snel mogelijk te verwijderen en Rentokil hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  3. In hoeverre staan ook elders in Utrecht bakken met rattengif in het openbaar groen? Is het college bereid om ook deze bakken te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?