Monde­linge vragen Vlieg­tuig­overlast Vleuten en De Meern


Indiendatum: 15 feb. 2018

Mondelinge vragen 1, 15 februari 2018

Sinds mei 2017 is het vliegverkeer boven Vleuten met meer dan 50% toegenomen.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) registreert het aantal meldingen van hinder door vliegverkeer. Voor de Aalsmeerbaan staat Vleuten op de 15e plek en De Meern op de 22e plek in het aantal ontvangen meldingen van overlast (http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Aalsmeerbaan_Jaaroverzicht_2017.pdf).

Als Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten verder stijgen en dus ook de ervaren overlast en zal de rust in natuur- en recreactiegebieden en de nachtrust van onze inwoners vaker worden verstoord.

Verschillende gemeentes waar vliegtuigoverlast ervaren wordt hebben het initiatief “Ik stem voor stilte” opgezet (https://ikstemvoorstilte.nl/informatie/). Hierin laten deze gemeenten en burgers zich horen tegen de groei van Schiphol en roepen ze op om rekening te houden met het leefmilieu in de omliggende regio’s. Wanneer Schiphol uitbreidt zal ook de ervaren overlast in onder andere Vleuten en de Meern verder toenemen. Hoewel gemeentebesturen niet over vliegverkeer gaan, is het wel mogelijk om in overleggen invloed uit te oefenen. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de (toenemende) overlast van vliegverkeer in De Meern en Vleuten?

2. Is het college bereid om zich aan te sluiten bij het initiatief van de gemeentes die “Ik stem voor stilte” zijn gestart, en daarmee de landelijke politiek op te roepen rekening te houden met het leefklimaat in gemeenten waar overlast ervaren wordt, waaronder Vleuten en De Meern?

3. Zo nee, waarom niet? En zo ja, is het college bereid om daar via haar communicatiekanalen aandacht aan te besteden?

Indiendatum: 15 feb. 2018
Antwoorddatum: 15 feb. 2018

Sinds mei 2017 is het vliegverkeer boven Vleuten met meer dan 50% toegenomen.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) registreert het aantal meldingen van hinder door vliegverkeer. Voor de Aalsmeerbaan staat Vleuten op de 15e plek en De Meern op de 22e plek in het aantal ontvangen meldingen van overlast (http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Aalsmeerbaan_Jaaroverzicht_2017.pdf).

Als Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten verder stijgen en dus ook de ervaren overlast en zal de rust in natuur- en recreactiegebieden en de nachtrust van onze inwoners vaker worden verstoord.

Verschillende gemeentes waar vliegtuigoverlast ervaren wordt hebben het initiatief “Ik stem voor stilte” opgezet (https://ikstemvoorstilte.nl/informatie/). Hierin laten deze gemeenten en burgers zich horen tegen de groei van Schiphol en roepen ze op om rekening te houden met het leefmilieu in de omliggende regio’s. Wanneer Schiphol uitbreidt zal ook de ervaren overlast in onder andere Vleuten en de Meern verder toenemen. Hoewel gemeentebesturen niet over vliegverkeer gaan, is het wel mogelijk om in overleggen invloed uit te oefenen. De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de (toenemende) overlast van vliegverkeer in De Meern en Vleuten?

Ja, het college is ermee bekend dat er het laatste half jaar meer klachten zijn. Fors meer ten opzichte van 2016. Dat heeft te maken met de tijdelijke sluiting van de Kaagbaan waardoor de Aalsmeerbaan momenteel vaker gebruikt wordt. Maar het kan ook te maken hebben met nieuwe landingsprotocollen op Schiphol. Als dat het geval is, betreft het een structurele verandering. Dit gaan we de komende tijd onderzoeken.

2. Is het college bereid om zich aan te sluiten bij het initiatief van de gemeentes die “Ik stem voor stilte” zijn gestart, en daarmee de landelijke politiek op te roepen rekening te houden met het leefklimaat in gemeenten waar overlast ervaren wordt, waaronder Vleuten en De Meern?

Als er sprake is van blijvende toename, kunnen we mogelijk aansluiten bij de collegagemeenten. Als de overlast een tijdelijk karakter heeft, dan is er minder betrokkenheid bij dit dossier.

3. Zo nee, waarom niet? En zo ja, is het college bereid om daar via haar communicatiekanalen aandacht aan te besteden?

In het tweede kwartaal van 2018 komen we als college met een update.