Monde­linge Vragen Bomenkap fiets­par­keren station Overvecht


Indiendatum: 22 feb. 2018

Mondelinge vragen 8, 22 februari 2018

Aan de Tuindorpzijde van station Overvecht wil de gemeente in samenwerking met Prorail het aantal fietsparkeerplekken uitbreiden. Door een dubbellaagse stalling te plaatsen tussen het spoor en de Albrecht Thaerlaan stijgt het aantal plekken van 600 naar 1100. Voor deze ingreep moeten 16 Prunus-bomen gekapt worden. Ook omwonenden hebben bezwaren: volgens hen zou de verdubbeling van het aantal plekken pas op langere termijn nodig kunnen zijn, zij gaan tegen een fietsenmuur aankijken en bovendien moeten 16 Prunus (sierkers)-bomen gekapt worden voor de ingreep. De omwonenden hebben een alternatief plan opgesteld: door de fietsenstallingen enkellaags te houden maar aan beide kanten van de stoep, gedeeltelijk als het ware in een vissengraat te plaatsen, stijgt het aantal parkeerplekken tot 900 en kunnen de bomen behouden blijven. Volgens het plan van de gemeente zouden de Prunus-bomen in slechte staat zijn en worden zij vervangen door 45 leilindes. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de kap van deze bomen op dit moment werkelijk noodzakelijk is en heeft daarom de volgende vragen:

1.Is het college het met de omwonenden eens dat bomenkap voorkomen kan worden en er tegelijkertijd alsnog een flinke stijging van het aantal fietsparkeerplaatsen mogelijk is, als de fietsenstallingen volgens het plan van de omwonenden geplaatst worden? Is het college dan ook bereid dit alternatieve plan te onderzoeken en hierover met omwonenden in gesprek te gaan?

2. Kan het college toelichten hoe slecht de staat is waarin de Prunus-bomen zich bevinden en of er onderzocht is welke maatregelen mogelijk zijn om de conditie en de omgeving van deze bomen te verbeteren?

3. In de Albrecht Thaerlaan staan naast de 16 Prunus-bomen die weg moeten voor de fietsenstalling nog ruim 20 Prunus-bomen die niet weg moeten. Wat is de conditie en het toekomstperspectief van deze andere 20 bomen, die niet op de plaats staan waar de uitbreiding van de fietsenstalling gepland is?

Indiendatum: 22 feb. 2018
Antwoorddatum: 22 feb. 2018

Mondelinge Vragen Bomenkap fietsparkeren station Overvecht

Aan de Tuindorpzijde van station Overvecht wil de gemeente in samenwerking met Prorail het aantal fietsparkeerplekken uitbreiden. Door een dubbellaagse stalling te plaatsen tussen het spoor en de Albrecht Thaerlaan stijgt het aantal plekken van 600 naar 1100. Voor deze ingreep moeten 16 Prunus-bomen gekapt worden. Ook omwonenden hebben bezwaren: volgens hen zou de verdubbeling van het aantal plekken pas op langere termijn nodig kunnen zijn, zij gaan tegen een fietsenmuur aankijken en bovendien moeten 16 Prunus (sierkers)-bomen gekapt worden voor de ingreep. De omwonenden hebben een alternatief plan opgesteld: door de fietsenstallingen enkellaags te houden maar aan beide kanten van de stoep, gedeeltelijk als het ware in een vissengraat te plaatsen, stijgt het aantal parkeerplekken tot 900 en kunnen de bomen behouden blijven. Volgens het plan van de gemeente zouden de Prunus-bomen in slechte staat zijn en worden zij vervangen door 45 leilindes. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de kap van deze bomen op dit moment werkelijk noodzakelijk is en heeft daarom de volgende vragen:

1.Is het college het met de omwonenden eens dat bomenkap voorkomen kan worden en er tegelijkertijd alsnog een flinke stijging van het aantal fietsparkeerplaatsen mogelijk is, als de fietsenstallingen volgens het plan van de omwonenden geplaatst worden? Is het college dan ook bereid dit alternatieve plan te onderzoeken en hierover met omwonenden in gesprek te gaan?

Voorzitter, ik maak eerst een opmerking over het alternatieve plan van de omwonenden. Dat plan is getoetst. Daarbij is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Er kan met dit plan niet hetzelfde aantal stallingsplekken worden gerealiseerd als met het plan van de gemeente. Wij verwachten dat het aantal stallingsplekken van het plan van de gemeente echt nodig is. Als die plekken er niet komen, is het plan niet toekomstvast. Qua dimensies is het plan van de omwonenden niet verantwoord. In dat plan is sprake van looppaadjes van 70cm breed. Daarop kan men niet op comfortabele wijze met de fiets aan de hand lopen. De smalle paadjes roepen verrommeling op. Wij vinden dat niet goed. Het is de vraag of het plan van de omwonenden voor de bestaande bomen beter is. De bomen zullen moeten worden gesnoeid om het plan mogelijk te maken. Het is de vraag of de bomen dat overleven. Wij denken dat een groter plan nodig is.

2. Kan het college toelichten hoe slecht de staat is waarin de Prunus-bomen zich bevinden en of er onderzocht is welke maatregelen mogelijk zijn om de conditie en de omgeving van deze bomen te verbeteren?

Mijn eerste beeld van de kwaliteit van de bomen - het is in deze uren niet gelukt om de bomendeskundigen diep in de ogen te kijken - is dat juist de bomen die tussen de fietsen staan matig van kwaliteit zijn. De bomen die aan de kant van de huizen staan, zijn voldoende van kwaliteit. lk kan mij voorstellen dat de slechte kwaliteit van de bomen te maken heeft met de stallingactiviteiten. Dat is speculeren. In ieder geval moeten de bomen die tussen de fietsen staan, worden vervangen door 40 leibomen. Het is goed als wij op het punt van de conditie van de bomen nog even schriftelijk bij de raad terugkomen.

3. In de Albrecht Thaerlaan staan naast de 16 Prunus-bomen die weg moeten voor de fietsenstalling nog ruim 20 Prunus-bomen die niet weg moeten. Wat is de conditie en het toekomstperspectief van deze andere 20 bomen, die niet op de plaats staan waar de uitbreiding van de fietsenstalling gepland is?

zie antwoord op vraag 2