Monde­linge Vragen Week zonder Vlees


Indiendatum: 22 feb. 2018

Mondelinge vragen 9, 22 februari 2018

Van 5 tot 11 maart aanstaande vindt de nationale “Week zonder Vlees” plaats.

De Stichting Nationale Week Zonder Vlees, naar eigen zeggen “een niet-commercieel initiatief is met een duidelijke focus op het doel en de boodschap” organiseert deze week samen met meer dan 50 voedselbedrijven om aandacht te vragen voor en mensen kennis te laten maken met een vegetarisch of flexitarisch eetpatroon. Zij willen zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken dat vaker een dagje geen vlees of vis eten weinig moeite kost en een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu heeft.

Bedrijven kunnen meedoen aan de Nationale Week Zonder Vlees door in hun eigen restaurants een vergroot vegetarisch aanbod aan te bieden tijdens de NWZV. De stichting ondersteunt deze bedrijven dan met promotiemateriaal en kan tegelijkertijd een groter signaal afgeven van het belang van een plantaardig(er) eetpatroon.

In de afgelopen programmabegroting kondigde het college aan om in het kader van volksgezondheid samen met partners in de stad te willen gaan werken aan meer plantaardig voedsel met als doel onze inwoners vaker voor plantaardig voedsel te laten kiezen. De “Week Zonder Vlees” is een mooie aanleiding om hier verder invulling aan te geven.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen op het gebied van volksgezondheid:

1. Is het college bekend met het initiatief “De week zonder vlees”?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit initiatief een ideale aanleiding is om aandacht te vragen voor de impact van vleesconsumptie op gezondheid, klimaat, en dierenwelzijn. En dat deelname door de gemeente Utrecht een goed idee is?

3. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de week zonder vlees en hieraan binnen de gemeentelijke organisatie en via haar communicatiekanalen aandacht te besteden? Zo nee waarom niet?

4. Is het college bereid om ook andere bedrijven, instellingen en scholen in Utrecht te wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan dit initiatief om zo de impact te vergroten?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 feb. 2018
Antwoorddatum: 22 feb. 2018

Mondelinge vragen 9, 22 februari 2018

Van 5 tot 11 maart aanstaande vindt de nationale “Week zonder Vlees” plaats.

De Stichting Nationale Week Zonder Vlees, naar eigen zeggen “een niet-commercieel initiatief is met een duidelijke focus op het doel en de boodschap” organiseert deze week samen met meer dan 50 voedselbedrijven om aandacht te vragen voor en mensen kennis te laten maken met een vegetarisch of flexitarisch eetpatroon. Zij willen zoveel mogelijk mensen ervan bewust maken dat vaker een dagje geen vlees of vis eten weinig moeite kost en een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu heeft.

Bedrijven kunnen meedoen aan de Nationale Week Zonder Vlees door in hun eigen restaurants een vergroot vegetarisch aanbod aan te bieden tijdens de NWZV. De stichting ondersteunt deze bedrijven dan met promotiemateriaal en kan tegelijkertijd een groter signaal afgeven van het belang van een plantaardig(er) eetpatroon.

In de afgelopen programmabegroting kondigde het college aan om in het kader van volksgezondheid samen met partners in de stad te willen gaan werken aan meer plantaardig voedsel met als doel onze inwoners vaker voor plantaardig voedsel te laten kiezen. De “Week Zonder Vlees” is een mooie aanleiding om hier verder invulling aan te geven.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen op het gebied van volksgezondheid:

1. Is het college bekend met het initiatief “De week zonder vlees”?

lk beantwoord de vragen mede namens wethouder Everhardt, de wethouder Volksgezondheid. Wij zijn bekend met het initiatief "De week zonder vlees".

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit initiatief een ideale aanleiding is om aandacht te vragen voor de impact van vleesconsumptie op gezondheid, klimaat, en dierenwelzijn. En dat deelname door de gemeente Utrecht een goed idee is?

In de samenleving is daarvoor veel aandacht, net als voor de impact van vleesconsumptie op gezondheid, klimaat en dierenwelzijn. Wij zullen aan deze week aandacht besteden.


3. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de week zonder vlees en hieraan binnen de gemeentelijke organisatie en via haar communicatiekanalen aandacht te besteden? Zo nee waarom niet?

Wij doen dat intern via intranet, de informatieschermen en in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants. In de genoemde week zetten wij de vegetarische gerechten in het
bedrijfsrestaurant extra in de picture. Wij hechten echter wel aan keuzevrijheid voor de mensen. Wij zullen via onze eigen communicatiekanalen en netwerken aandacht schenken aan deze week, aanvullend op wat er landelijk over wordt gecommuniceerd.

4. Is het college bereid om ook andere bedrijven, instellingen en scholen in Utrecht te wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan dit initiatief om zo de impact te vergroten?

Wat ik heb gezegd over het aandacht besteden via de eigen communicatiekanalen en netwerken, geldt ook als antwoord op vraag 4. Wij zullen bij bedrijven, instellingen en scholen de aandacht erop vestigen dat de week er is en dat men daaraan kan deelnemen. Wij besteden er aandacht aan zodat men ervan op de hoogte is. Uiteraard is het de keuze van de instellingen zelf hoe zij ermee omgaan.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren