Monde­linge vragen Utrecht Maken We Samen met de Ondiepers


Indiendatum: 8 mrt. 2018

Mondelinge vragen 8, 8 maart 2018

Op donderdag 1 maart 2018 spraken de Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD met inwoners van de Utrechtse wijk Ondiep, die zich niet gehoord voelen bij de plannen voor de aanpak van de straat Ondiep. De afgelopen jaren hebben bewoners beperkt mogen meedenken over de herinrichting van deze straat, maar desondanks zijn veel van hun suggesties niet meegenomen in de plannen van het college van B&W. De werkzaamheden zijn op maandag 5 maart jl. gestart. De inwoners van Ondiep vroegen de aanwezige raadsleden hen te helpen een aantal urgente zaken onder de aandacht van het college te brengen, en over te brengen dat zij zich, ondanks hun ideeën en inbreng, niet gehoord voelen en er niet werd samengewerkt volgens de gedachte van 'Utrecht Maken We Samen'.

De Partij voor de Dieren, de PvdA, D66, GroenLinks, de VVD en de SP hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u de wensen van de bewoners? Zo ja, wat heeft het college gedaan om aan de wensen van de Ondiepers voor de straat Ondiep tegemoet te komen?

2. Wat is er qua verwachtingen aan de bewoners gecommuniceerd, en waarom zijn er geen gesprekken meer geweest sinds juli 2017?

3. Waarom heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de straat Ondiep, waar ze alleen maar informatie kregen?

4. Is het college bereid om op zeer korte termijn een veilige parkeerruimte te creëren voor de bus ten behoeve van de Taalschool in de straat Ondiep of daar dicht bij in de buurt, gebaseerd op de ideeën van de inwoners van deze straat en de Taalschool samen? Zo nee, waarom niet?

5. Waarom heeft het college ervoor gekozen om in de straat Ondiep tweerichtingsverkeer te behouden? En is het college bereid om dit (op verzoek van de bewoners) alsnog om te zetten naar eenrichtingsverkeer? Zo nee waarom niet?

6. Waarom komt het college niet tegemoet aan de wens van een belangrijk deel van de bewoners in de straat Ondiep om geen verhoogd stoepparkeren in te voeren, net als op andere plekken in de wijk en stad?

Indiendatum: 8 mrt. 2018
Antwoorddatum: 7 mrt. 2018

Mondelinge vragen 8, 8 maart 2018

Op donderdag 1 maart 2018 spraken de Partij voor de Dieren, de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD met inwoners van de Utrechtse wijk Ondiep, die zich niet gehoord voelen bij de plannen voor de aanpak van de straat Ondiep. De afgelopen jaren hebben bewoners beperkt mogen meedenken over de herinrichting van deze straat, maar desondanks zijn veel van hun suggesties niet meegenomen in de plannen van het college van B&W. De werkzaamheden zijn op maandag 5 maart jl. gestart. De inwoners van Ondiep vroegen de aanwezige raadsleden hen te helpen een aantal urgente zaken onder de aandacht van het college te brengen, en over te brengen dat zij zich, ondanks hun ideeën en inbreng, niet gehoord voelen en er niet werd samengewerkt volgens de gedachte van 'Utrecht Maken We Samen'.

De Partij voor de Dieren, de PvdA, D66, GroenLinks, de VVD en de SP hebben over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u de wensen van de bewoners? Zo ja, wat heeft het college gedaan om aan de wensen van de Ondiepers voor de straat Ondiep tegemoet te komen?

2. Wat is er qua verwachtingen aan de bewoners gecommuniceerd, en waarom zijn er geen gesprekken meer geweest sinds juli 2017?

3. Waarom heeft de gemeente een inloopbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de straat Ondiep, waar ze alleen maar informatie kregen?

4. Is het college bereid om op zeer korte termijn een veilige parkeerruimte te creëren voor de bus ten behoeve van de Taalschool in de straat Ondiep of daar dicht bij in de buurt, gebaseerd op de ideeën van de inwoners van deze straat en de Taalschool samen? Zo nee, waarom niet?

5. Waarom heeft het college ervoor gekozen om in de straat Ondiep tweerichtingsverkeer te behouden? En is het college bereid om dit (op verzoek van de bewoners) alsnog om te zetten naar eenrichtingsverkeer? Zo nee waarom niet?

6. Waarom komt het college niet tegemoet aan de wens van een belangrijk deel van de bewoners in de straat Ondiep om geen verhoogd stoepparkeren in te voeren, net als op andere plekken in de wijk en stad?

De antwoorden van wethouder Geldof zijn het beste samen te vatten als een verhaal, in plaats van ze weer te geven per vraag.

Ja, die wensen kennen we. Diverse wensen hebben we ook verwerkt, maar dat hebben we niet kunnen doen met alle wensen. We hebben verschillende malen met de bewoners gesproken en in juli 2017 hebben we een sessie georganiseerd waarin we aangegeven wat we gaan doen, en hebben we ook gemotiveerd waarom we dat doen, en waarom we bepaalde dingen niet doen. We hebben vooral stoepparkeren en eenrichtingsverkeer niet overgenomen. De weg is breed genoeg om parkeerplekken te behouden en twee rijrichtingen te behouden. Tweerichtingsverkeer toestaan leidt ook tot minder omrijdbewegingen. Ik moet toegeven dat de communicatie niet altijd goed is gegaan, we hadden beter en sneller kunnen antwoorden op de bezwaren van de bewoners.