Monde­linge Vragen Geldt kappen met kappen ook voor de essen op de Paral­lelweg?


Indiendatum: 8 mrt. 2018

Mondelinge vragen 13, 8 maart 2018

Op 5 januari werd de verlening van een omgevingsvergunning gepubliceerd voor het kappen van drie bomen op de Parallelweg aan de achterkant van de Maliesingel. Deze bomen zouden moeten verdwijnen om de aanleg van een tijdelijke bouwweg mogelijk te maken om het bouwmateriaal voor 9 villa’s op het Hieronymuserf te vervoeren.

Tegen de bouw van deze villa’s loopt echter nog een beroep, de bouwvergunning is daarom nog niet bruikbaar. Om te voorkomen dat bomen gekapt worden voor projecten die niet of pas op langere termijn uitvoering gaan vinden, heeft deze raad de motie “Kappen met te vroeg kappen” aangenomen. Kappen voordat alle vergunningen onherroepelijk zijn is niet toegestaan.

Afgelopen week vond de bezwarencommissie over de ingediende bezwaren tegen de kap van drie essen op de Parallelweg plaats. Daarbij werd mede gedeeld dat in dit geval besloten is niet te wachten tot de bouwvergunningen onherroepelijk zijn, maar alvast tot kap van de drie essen over te gaan.

De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken en heeft daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat men voornemens is deze bomen op korte termijn te kappen?

2. Waarom zou de motie “Kappen met te vroeg kappen” in dit geval niet van toepassing zijn?

3. Is het college bereid om te voorkomen dat deze bomen voortijdig gekapt worden?

4. Indien de bomen toch voortijdig gekapt worden, klopt het dat er dan sprake is van illegale kap en kan het college toezeggen daarop te gaan handhaven?

Indiendatum: 8 mrt. 2018
Antwoorddatum: 8 mrt. 2018

Op 5 januari werd de verlening van een omgevingsvergunning gepubliceerd voor het kappen van drie bomen op de Parallelweg aan de achterkant van de Maliesingel. Deze bomen zouden moeten verdwijnen om de aanleg van een tijdelijke bouwweg mogelijk te maken om het bouwmateriaal voor 9 villa’s op het Hieronymuserf te vervoeren.

Tegen de bouw van deze villa’s loopt echter nog een beroep, de bouwvergunning is daarom nog niet bruikbaar. Om te voorkomen dat bomen gekapt worden voor projecten die niet of pas op langere termijn uitvoering gaan vinden, heeft deze raad de motie “Kappen met te vroeg kappen” aangenomen. Kappen voordat alle vergunningen onherroepelijk zijn is niet toegestaan.

Afgelopen week vond de bezwarencommissie over de ingediende bezwaren tegen de kap van drie essen op de Parallelweg plaats. Daarbij werd mede gedeeld dat in dit geval besloten is niet te wachten tot de bouwvergunningen onherroepelijk zijn, maar alvast tot kap van de drie essen over te gaan.

De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken en heeft daarom de volgende vragen:

Wethouder: Voordat ik aan de beantwoording begin, moet ik zeggen dat er geen sprake is van een onherroepelijke vergunning, maar van een bruikbare. En ook wil ik zeggen dat afgelopen maandag niet is gezegd dat we de drie essen nu al gaan kappen.

1. Klopt het dat men voornemens is deze bomen op korte termijn te kappen?

De bomen worden pas gekapt na een positieve uitspraak van de rechter. De zitting is op 14 maart, en we verwachten de uitspraak begin april. Tot dan zal er niet gekapt worden.

2. Waarom zou de motie “Kappen met te vroeg kappen” in dit geval niet van toepassing zijn?

Deze motie is zeker wel van toepassing en we wachten met kappen tot een positieve uitspraak.

3. Is het college bereid om te voorkomen dat deze bomen voortijdig gekapt worden?

Ja

4. Indien de bomen toch voortijdig gekapt worden, klopt het dat er dan sprake is van illegale kap en kan het college toezeggen daarop te gaan handhaven?

Er is dus geen sprake van illegale kap.

Hierop stelde de Partij voor de Dieren nog een extra vraag: Als de uitspraak begin april komt, hoe gaat het college dan rekening houden met de kap tijdens het broedseizoen?

We zullen zeker kijken of er nesten zijn en andere procedures nalopen.